Anda di halaman 1dari 6

4.

2 JAWATANKUASA BIMBINGAN & KAUNSELING


BIDANG TUGAS
1.
2.
3.
4.

Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling.


Menyelaras dan menyedikan rekod bimbingan dan kaunseling murid dan
menyedikan laporan yang diperlukan.
Memberi bimbingan kepada pelajar yang bermasalah setelah dihantar oleh guru
kelas atau guru matapelajaran.
Mengadakan perbincangan dengan ibu bapa atau penjaga murid yang
mempunyai masalah disiplin dengan kebenaran Guru Besar.
4.3 JAWATANKUASA SEKOLAH SELAMAT (3K)

BIDANG TUGAS
1.
Mengadakan sesi penerangan tentang Keselamatan Jalan Raya.
2.
Menyediakan laporan dan perancangan untuk difailkan untuk unit HEM.
3.
Merancangkan dan mengadakan latihan Kawad Kebakaran.
4.
Menyediakan pelan laluan kebakaran dan kawasan zon selamat.
5.
Merancang dan mengadakan Program dengan kerjasama agensi luar seperti
pihak Bomba, Polis dan LPPKN.
6.
Menjalankan tugas dan arahan yang disampaikan oleh Guru Besar dan Guru
Penolong Kanan HEM.
7.
Membuat pemantauan tentang keselamatan pelajar semasa datang dan pulang.
4.4 JAWATANKUASA PPDA
BIDANG TUGAS
1.
Mengadakan sesi penerangan tentang bahaya penyalahgunaan dadah.
2.
Mengadakan ceramah / program pencegahan penyalahgunaan dadah.
3.
Melengkapkan sudut/bilik PPDA
4.
Menghantar laporan ke JPN pada setiap bulan

4.5 JAWATANKUASA SEKOLAH PENYAYANG


BIDANG TUGAS
1.
2.
3.
4.

Mengalu-alukan kehadiran murid.


Memberi penghargaan kepada murid
Program Mentor Mentee.
Murid memberi penghargaan dengan meraikan Hari Guru dan hari lahir guru pada bagi
bulan Mei
5. Guru memberi penghargaan dengan meraikan hari lahir murid bagi bulan Mei
6. Menyediakan sudut cakna

4.6 JAWATANKUASA DISIPLIN


(LEMBAGA DISIPLIN)
BIDANG TUGAS
1.
Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dikuatkuasa dan dipatuhi.

Shakirah

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mengenalpasti, menemuduga dan membuat pemilihan pengawas sekolah.


Memastikan tugas pengawas dilaksanakan dengan sempurna.
Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar
peraturan, tertib dan salahlaku.
Menyediakan laporan disiplin murid setiap bulan
Merancang dan melaksanakan program pemulihan disiplin murid.
Menjalankan hukuman sekiranya diwakilkan oleh Guru Besar.
Menjadi pegawai perhubungan antara pihak sekolah dan ibu bapa dalam
menangani masalah disiplin.
Menyediakan Data SSDM. mengenalpasti data elemen yang releven dari SMM.

4.7 JAWATANKUASA PENGAWAS SEKOLAH/KETUA KELAS


BIDANG TUGAS
1
Menjadi guru penasihat kepada Badan Pengawas Sekolah.
2
Melantik ketua murid dan ketua pengawas serta penolongnya.
3
Mengadakan Majlis Pelantikkan dan Bacaan Ikrar.
4
Menyusun jadual tugas pada waktu pagi,rehat dan pulang.
5
Menyelia dan mengemas kini buku laporan.
6
Mengadakan aktiviti daya peningkatan dan kepimpinan pengawas /motivasi.
7
Mempunyai kuasa menggantung atau memecat perkhidmatan pengawas yang
gagal berkhidmat dengan baik.
8
Memanggil dan menasihat murid-murid yang melakukan kesalahan disiplin
atau peraturan sekolah.
9
Merekod dan menyimpan data pelanggaran disiplin/salahlaku.
10
Menyedia dan mengedar peraturan-peraturan sekolah.
11
Menentukan peraturan sekolah dipatuhi setiap waktu.
12
Menerapkan nilai-nilai murni.
13
Menjalankan tindakan disiplin atau salahlaku.
14
Merancang/dialog dan perjumpaan dengan penjaga murid.
15
Menjalankan pemeriksaan sport-chek dari semasa ke semasa.
4.8 JAWATANKUASA KECICIRAN MURID
BIDANG TUGAS
1.
2.
3.
4.
5.

Mengenalpasti murid-murid yang kerap ponteng .


Mengambil tindakan seperti menghantar surat amaran.
Melawat dan berbincang dengan ibu bapa/penjaga jika perlu.
Merekodkan kesalahan murid.
Bekerjasama dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk mengadakan
program menangani kes ponteng sekolah

4.9 JAWATANKUASA APDM


BIDANG TUGAS

Shakirah

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mengenalpasti penggunaan aplikasi APDM melalui taklimat JPN.


Mengedarkan borang maklumat murid kepada semua murid melalui guru kelas.
Data murid dikemaskinikan berdasarkan borang maklumat murid yang telah diisi.
Mengisi data murid tahun 1 yang terkini.
Menjalankan proses semakan ralat dan membuat salinan soft copy (verifikasi data
SMM)
Membuat salinan untuk dimasukkan ke dalam fail untuk rujukan.

4.10

JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID


(MURID YATIM/ MISKIN/OKU)

BIDANG TUGAS
1.
Mengenalpasti murid-murid yatim/miskin yang memerlukan bantuan kebajikan /
biasiswa
2.
Menguruskan wang zakat/ derma untuk diagihkan kepada pelajar yang layak.
3.
Merancang program khas untuk pelajar miskin pada hari tertentu. Contoh :
bantuan Hari Raya, pembahagian pakaian terpakai, merayakan hari lahir pelajar,
bantuan pakaian sekolah dan lain-lain.
4.
Menyediakan rekod pelajar semua jenis program yang dilaksanakan.
4.11 JAWATANKUASA RAWATAN KESIHATAN
BIDANG TUGAS
1.
Menguruskan semua perkara berkaitan murid sakit yang memerlukan rawatan
doktor di hospital.
2.
Menyelia dan mengemaskini bilik Kesihatan untuk murid sakit ringan.
3.
Memastikan kotak ubat First Aid sentiasa lengkap dengan ubatan dan peralatan.
4.
Menyediakan dan mengurus buku rekod Kesihatan.
5.
Menyediakan borang permohonan rawatan dengan cop Guru Besar.
6.
Bekerjasama dengan pihak Jabatan Kesihatan pada masa lawatan mereka ke
sekolah.
7.
Menyedikan kuiz kesihatan anjuran JPN.
8.
Mengadakan program bebas denggi.
9.
Menghantar laporan Aedes ke JPN

4.12 JAWATANKUASA KANTIN


BIDANG TUGAS
1.
Memeriksa kantin sekolah dari segi
1.1
Kebersihan, kemudahan, peralatan, kelangkapan serta kawasan persekitaran.
1.2
Kebersihan mutu dan kesesuaian dan kos bahan bahan makanan yang dijual.
1.3
Keselamatan dan Kebersihan diri serta tingkah laku pekerja kantin.
1.5
Penggunaan kantin.
2.
Mengambil tindakan segera terhadap masalah masalah yang timbul berkaitan
dengan Kantin sekolah.
3.
Membuat laporan yang tertentu mengenai Kantin sekolah.
4.
Memastikan supaya murid murid sentiasa bersopan santun dan mengamalkan
pekerti yang mulia semasa berada di kantin.
5.
Memastikan pengurusan dan pengendalian perjalanan kantin berjalan lancar.

Shakirah

6.

Memastikan kualiti makanan yang dijual di kantin adalah bersih dan terjamin.

4.13 JAWATANKUASA KEBERSIHAN &KECERIAAN KELAS


BIDANG TUGAS
1.
Mewujudkan AJK keceriaan kelas.
2.
Mengadakan pertandingan keceriaan kelas dan bilik khas.
3.
Mengadakan jadual dan mengedarkan borang untuk pemilihan hakim dalam
kategori yang disediakan.
4.
Mengumpul borang yang telah diisi oleh hak.im.
5.
Mengira markah dan memilih pemenang berdasarkan markah tertinggi dalam
pertandingan keceriaan kelas dan bilik khas.
6.
Markah diuwar-uwarkan setiap hujung bulan.
7.
Memantau keceriaan kelas setiap masa.
8.
Mengadakan gotong-royong perdana/berkala.

4.14

JAWATANKUASA PENDAFTARAN /DATA/ EMK

BIDANG TUGAS
1.
Membantu Guru Besar mengenai kemasukan dan penempatan murid .
2.
Mengurus dan mengemakini buku pendaftaran/ rekod / sijil murid.
3.
Membantu guru kelas, mengemaskini maklumat murid.
4.
Membantu ibu bapa / penjaga dalam urusan pertukaran murid.
5.
Mengurus rekod aliran pertukaran dan keluar masuk murid.
6.
Mengurus penyediaan senarai kemasukan murid ke sekolah menengah.
7.
Mengedar dan menyimpan kad , buku atau rekod kemajuan murid kepada guru
kelas.
8.
Mengurus pengeluaran sijil berhenti sekolah, mengumpul maklumat murid.
9.
Memasukkan maklumat murid serta mengedar dan mengeluar sijil.
4.15 JAWATANKUASA BANTUAN
SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
BIDANG TUGAS
1.
Mengisi borang permohonan SPBT murid melalui guru darjah.
2.
Mengurus pemberian dan pemulangan SPBT kepada murid kepada guru darjah.
3.
Menerima dan menyemak invois bekalan SPBT dari pembekal.
4.
Merekod penerimaan SPBT ke dalam buku Stok.
5.
Mengecop dan mencatat nombor siri pada buku teks yang baru diterima.
6.
Menjalankan pemeriksaan ke atas buku teks dari masa ke semasa.
7.
Mengemas kini buku stok SPBT.
8.
Mengambil tindakan ke atas buku teks.
9.
Mengambil tindakan ke atas buku teks yang dirosakkan murid melalui kerjasama
PIBG.
10.
Mengambil tindakan keatas buku -buku rosak atau baikpulih.
11.
Bertanggungjawab atas keselamatan dan keceriaan bilik BOSS.
12.
Menyediakan dan mengurus data SISTEKS dan EMATEKS.
4.16 JAWATANKUASA RMT
BIDANG TUGAS

Shakirah

1.
2.
3.
4.

Memastikan murid yang layak mendapat RMT


Membantukan menyediakan menu RMT
Memantau murid-murid RMT mengambil makanan.
Membuat laporan perjalanan RMT.
4.17 JAWATANKUASA PS1M / V1M

BIDANG TUGAS
1.
Menerima bekalan susu daripada pembekal dan memastikan susu berada
dalam keadaan selamat untuk diminum.
2.
Mengagihkan susu / vitamin kepada murid mengikut jadual.
3.
Memastikan bilik penyimpaan susu sentiasa kemas dan bersih.
4.
Merekodkan pengagihan susu/ vitamin kepada murid.
5.
Sentiasa peka dengan tarikh luput susu/vitamin.
6.
Bertindak cepat apabila berlaku keracunan.

4.18 JAWATANKUASA e KASIH /KWAPM /YTSP


BIDANG TUGAS
1.
Membantu pentadbir sekolah menguruskan berkenaan borang-borang atau
biasiswa dari badan-badan atau jabatan kerajaan.
2.
Memilih calon-calon yang layak menerima bantuan daripada badan-badan
tertentu.
3.
Mengemas kini maklumat semasa mengenal murid yatim ,miskin dan yatim piatu.
4.
Mengurus buku-buku bank,penerima biasiswa atau wang-wang bantuan.
5.
Mengadakan mesyuarat AJK berdasarkan keperluan.
6.
mengadakan ceramah-ceramah dengan menjemput penceramah luar(dari bank)
7.
Mengendalikan Urusan membuka akaun dan menambahkan pelaburan murid
8.
Merekod senarai nama murid bersaama nombor akaun kedalam buku khas.
9.
Mengemas kini daftar nama murid yang bertukar keluar.
10.
Mengagihkan buku akaun /penyata akaun kepada murid berkenaan.
11.
Mengurus
penyertaan
murid-murid
dalam
skim-skim
galakan
yang
dipertandingkan.

4.19 JAWATANKUASA KEMASUKAN KE TINGKATAN 1


BIDANG TUGAS
1. Menguruskansemuahalberkaitanurusankemasukanketingkatan
1( feeder/SBP/Sekolahkawalan)
2. Memastikansemuaurusansecaraatastalian di isimengikutketetapan KPM dan JPN
4.20

JAWATANKUASA RIMUP

BIDANG TUGAS
1.
2.
3.
4.

menentukanaktiviti& program tahunan


menyediakananggaranperbelanjaan program
menentukanobjektif program berjayadilaksanakan
menyediakanlaporan program

Shakirah

4.22 JAWATANKUASA ADUAN/ePIDP


BIDANG TUGAS:
1. Menerimaaduan/laporandanmemastikansetiapaduandiambiltindakansegera.

4.23

JAWATANKUASA KECEMASAN/BENCANA

BIDANG TUGAS:

1.
2.
3.
4.

menjalankanmesyuaratjikaadakeperluan
melapor sebarang masalah ke JPN
memantaukeadaansekitar
menyediakanjadualtugas AJK
5. mempamerkansiaranberkaitanberbincangdenganpengurusansekolah / JPN

Shakirah