Anda di halaman 1dari 7

ADRI JAGAT KARANA

1. Dewi kunti siramuwus,


Uduh nanak ingwang,
Bhimasena mwang sang kriti,
Ne mangkin nira ngutus,
Mamriha arina petak iku,
Maring gunung indrakila,
Apan hana karyan ingsun,
Mitra yadnya ngaranira,
Aradinaken yayahta.

2. Matangnya prihatah masku,


Kadi pamintan ingwang,
Mugya palakunta kalih,
Manemua ayu mulus,
Mapala ikang di gunung,
Mangkana ta sang inupakara,
Sida sadya mangguh ayu,
Mangkana ling ibu nira,
Teher sang bhima manuwal.

3. Singgih sapakon sang ibu,


Ndi tang hulun wihang,
Tyaga ngulun iki mamrih,
Kadi pakon ibu ring hulun,
Mon matya ngulun ibu,
Tan awedi ngulun amriha,
Mangkana atur nireng ibu,
Mangke matur sang dananjaya,
Pranata angaturang sembah.

4. Singgih sadyaning ibu,


Suwa darmaning anak,
Sojar pwa ngatuhwa pisinggih,
Apan sireka mangingu,
Rumaksa ring baya pangguh,
Mwang agersih nireng anak,
Matangnya yogya ika taur,
Yawat dening yadnya amatra,
Maka saksat panaur jiwa.

5. Mugi juga sang prama tuduh,


Asung anugraha,
Mapala lwir ikang pinerih,
Sang ibu wawang sumaur,
Apan kita inarepku,
Saranangkwa darma sadana,
Lah durus umangkat masku,
Jaga satru lampah kita,
Bhima – arjuna sigra mangkat.

6. Cinarita ring madyaning henu,


Apasah lampah ira,
Sang palguna ring purwa mamrih,
Sang wrekodara ring kidul,
Umawas sira ring gunung,
Mangke winuwus sira sang bima,
Kancit teher sira andulu,
Puri leyep ratna dumilah,
Mwang dunung mesi arina.

7. Tan swe hana wong abagus,


Kadi sanghyang manmata,
Mijil saking dalem puri,
Gorawa masa manungsu,
Maka weda om swastyastu,
Sigra sang bhima atanya,
Uduh dewa sang abagus,
Siapa druweya kang arina,
Mwang siapa aran kita.

8. Sang tinanya wawang sumaur,


Singgih yogya ulun,
Kamenaning aksama mami,
Jagatkarana aran ulun,
Mwang arina ikang dunung,
Ulun iki druweya ika,
Aparan preyojanamu,
Warah aken mami weruha,
Sang belawa mamidarta.

9. Praptaning ngulun manuku,


Ikang arina petak,
Yawat dening jenggala carik,
Yapwan tulus karyan ngulun,
Irikang pandawa tuhu,
Maka saji mitra yadnya,
Ring bapa bhatara pandu,
Dadi tutur sang krityatmaja,
Ripawarah sira sang bhima.

10. Yan mangkana alap wawan huwus,


Haywa bapa manuku,
Kang arina sung aken mami,
Nguni weh maka yadnya tuhu,
Ring sang amor acintya sampun,
Apan sira pinaka kakyang,
Mangke bapa maran weruh,
Ulun nanak sang arjuna,
Maka bibi dewi supraba.

11. Wuwus ngulun sekari manah nulung,


Bakti maring kakyang,
Pinalar yadnyaning mami,
Sira nemu marga lantur,
Sida napak genah hayu,
Mangkana juga bapa,
Amangguha ayu mulus,
Lah durus mantuk bapa,
Swastyastu dalan apadang.

12. Ni supraba pra calita dening sindung


Meling maring putra
Malalungsir sutra kuning
Makawaca mesat mabur
Ngumbara rampak andarung
Ngungsi mareng martya loka
Tan hana wong dinulu
Ngubambang lampah niran
Ni supraba lan gandarwa

13. Hyang dedari wirangrwa sama dulur


Sira anggagana
Nilotama sama ngiring
Gagar mayang tunjung biru
Pranasih lan kendran tumut
Apsari lan pari cara
Bute tewek benjer sampun
Prasasti sama lumampah
Mangiring dewi supraba
14. Prapti ring tegal komala
Akeh kang kunapa
Hyang narada sama prapti
Sang hyang lumanglang sama dulur
Anona kunapan ipun
Layone sri jagat karana
Sinambut de sang ibu
Tinangisan tinurutan
Layone kadyanidra

15. Hyang dedari sama soka


Nangis ngungun
Layone kadya guling
Ndan ingaras aras pinekul
Ban rupane sayan abagus
Tan pendah layon hyang smara
Tinangisan tinarubuh
Kakuwung mendung ring wyata
Teja malang ngatariksa
16. Puspa lingga puspa danta
Dupa sumarganda
Tirta amerta sanjiwani
Pangrwatan lara agung
Hyang dedari lingnya wuwus
Uduh sri jagat karana
Mas mirah dewa ingsun
Matangi dewa gelisang
Cingak ibu ni supraba

17. Hurip wak nya sampurna


Purnama candrama
Sri jagat karana nglilir
Saget tumon hyang ibu
Sama kendran tunjung biru
Ni supraba semu erang
Linaning tan tuhu unduk
Lawan rama sang arjuna
Ling ira dewi supraba

18. Kang apa krama denira


Nasti ingsun
Sira kaka sang arjuna
Lali ta ring indra bhumi
Sri jagat karana humatur
Manembah ring hyang ibu
Manganjali nyakup tangan
Sudamala purwa sampun
Maprang ring indra prasta
Dadi satru kaliliran
19. Sri jagat karana semu suma sambil ngelut
Mulyaning paduka
Sida nyingak ibu prapti
Saha sembah soring pupu
Sadya rawuh hyang sasuhun
Ni supraba semu girang
Nyadsadin putran nira
Mangda idewa prayatna
Ring wira swarga komala

20. Ni supraba mangandika semining hyun


Duh sri jagat karana
Ibu ninggal idewa mangkin
Paman dewa praya rawuh
Nakula sahadewa atut
Ngarereh kidang kencana
Bhimasena agul-agul
Pacang nangun pitra yadnya
Praya ngalwer ring pandawa