Anda di halaman 1dari 1

1.

1 Pengenalan

Kompentensi merupakan kecekapan atau potensi setiap individu dalam melaksanakan tugasan yang

diberikan. Fauzi (2008), menyatakan bahawa kemampuan seseorang individu terdiri daripada

pendidikan, prestasi kehidupan dan perbuatan yang rasional untuk menyempurnakan spesifikasi

tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan pendidikan. Seterusnya, seseorang insan

juga memerlukan kompentensi yang merangkumi kebolehan, kemahiran atau pengetahuan, kelakuan

dan sifat moral dalam melakukan tugas atau sesuatu kerja (Vathonopas & Thaingam, 2007). Konsep

kompentasi juga befungsi sebagai konsep asas kepada sember pengurusan manusia. Oleh kerana itu,

setiap guru yang bertanggungjawap atas pengajaran dan pembelarajan (P&P) subjek Reka Bentuk dan

Teknologi di sekolah rendah perlu mengamalkan konsep kompentansi sewaktu mengajar subjek

tersebut. Hal ini boleh membantu guru-guru supaya pelajar dapat mengusai objektif pembelajaran

serta meningkatkan daya fikiran kreatif dan inovatif.

Anda mungkin juga menyukai