Anda di halaman 1dari 9

EZA0015Tanggungjawab & Peranan Pegawai (Tataklakuan)

Pengenalan Larangan

1. Betul 1. Salah
2. Salah 2. Betul
3. Salah 3. Salah
4. Betul 4. Betul
5. Betul 5. Salah
Tatakelakuan Hukuman Tatatertib

1. Benar 1. Tangguh pergerakan gaji


2. Benar 2. Amaran
3. Palsu 3. Buang kerja
4. Ganggung seksual 4. Denda
5. Yang di pertuan agong 5. Turun pangkat
Larangan Mutlak Rayuan Tatatertib

1. Gangguan seksual 1. Hak


2. Pasaran niaga hadapan 2. Professional
3. Meminjam wang 3. Turun
4. Skim cepat kaya 4. Tidak boleh
5. Meminjamkan wang 5. 14 hari

EZA0016Tanggungjawab & Peranan Pegawai (pelantikan)

Pelantikan 2. Melantik
3. Melapor
1. Suruhanjaya
4. Pengalaman 1. Tidak
5. Prestasi 2. Gagal
Pengesahan 3. Meminda
4. Sebulan
1. B
5. Kesihatan
2. A
Mengemaskini maklumat
3. A
perkhidmatan
4. B
5. B 1. B
Kenaikan Pangkat 2. B
3. A
1. Betul
4. B
2. Salah
5. B
3. Betul
4. Salah
5. Betul

Penamatan perkhidmatan

EZA0017ELAUN
PENGENALAN
Betul
Salah
Salah
Betul
Salah
GAJI
Bertambah
Gaji pokok
Pariti
Skim perkhidmatan
1 julai

ELAUN
Bayaran sewa hotel
Bayaran insentif
Elaun makanan
Belanja pelbagai
Pendahuluan diri

Kemudahan Cuti
Layak
Layak
Tidak layak
Layak
Tidak layak

EPA0002Dasar

Proses Dasar Awam Dasar Pensyarikatan

Uji Kefahaman 3 Uji 1

1. Perundangan Fasilitator
2. Insentif
Sektor awam menyediakan suasana
3. Cukai
yang kondusif bagi merangsang
4. Galakan
pertumbuhan ekonomi yang pesat,
Wawasan 2020
sebagaimana dan sejauh yang
Uji kefahaman 2: A
dibenarkan oleh peraturan dan Bina-pindah
undang-undang.
Dasar Pertanian
Perancang
Uji 1:
Sektor awam mestilah peka dan
Dasar pertanian kedua
responsif terhadap perubahan-
perubahan yang berlaku dalam Dasar pertanian pertama
persekitaran dunia semasa merancang
Dasar pertanian ketiga
arah tujuan dan strategi
pertumbuhan, proaktif, menyediakan Uji 2
maklumat yang betul, aktiviti galakan
Pemasaran
pasaran yang lebih baik melalui
perwakilan seberang laut. Pemindahan teknologi

Pelaksana Pemprosesan hiliran

Sektor awam perlu terus Akreditasi


menyediakan kemudahan dan
Dasar Perindustrian
perkhidmatan sosial yang penting
kepada semua rakyat, bukan sahaja Uji 1
kemudahan dan perkhidmatan itu
pelan induk perindustrian (PIP1)
meluas tetapi piawaiannya harus lebih
baik. pelan induk ketiga

Pengenalan Dasar Pembangunan pelan induk kedua

Kerajaan:

Hanya terlibat dalam menyediakan Dasar Pendidikan


infrastruktur asas, pembangunan luar 1956, 1957, 1960, 1961 ,1979, 1988,
Bandar, keselamatan dalam dan luar 1996
Negara serta menyediakan insentif
bagi menggalakkan pertumbuhan Uji 2
sector perdagangan dan perindustrian Pendidikan sekolah
Swasta Pendidikan rendah
Sektor ekonomi dan perdagangan Pendidikan menengah
dikuasai sepenuhnya oleh pihak
swasta yang mengamalkan system Pendidikan guru
pasaran bebas. Penilaian dan peperiksaan
Penswastaan Program matrikulasi
Bina-kendali-pindah Uji 3
Bina-kendali-milik Kualiti guru
Bina-pajak-pindah Nilai Negara bangsa
Kapasiti

Pendidikan dan latihan S&T

Sistem kurikulum

EWA0003Kursus BPK

Pengenalan Dasar BPK 4. Rujukan


5. Pen dakwat kekal, pensel
1. Salah
2. Betul
3. Salah Merekod maklumat peribadi
4. Salah
1. Maklumat waris dekat
5. Betul
2. Kosongkan nombor rancangan
Pencen balu..
Kaedah
3. Nombor jabatan adalah nombor
1. Boleh fail
2. Selamat 4. Gelaran tidak perlu dicatatkan
3. Menggaris ke atas, dakwat merah
5. Jika pegawai bukan warganegara 4. Swasta
5. Sakit

Kaedah Merekod Lembaran Kelakuan

1. Kebenaran
2. Tatakelakuan
3. Salah
4. Lembaran kelakuan
5. Perlu

Kaedah dan Tatacara (hal


Perkhidmatan)

1. Betul
2. Betul
3. Salah
4. Salah
5. Betul
Kaedah Cuti

1. Rehat
2. Hari
3. 2
EZA0006Transformasi Perkhidmatan Awam

Pengenalan

1. Salah Pelan
2. Betul
Tindakan Bahagian
3. Salah
4. Betul Perincian Inisiatif
5. Salah
Penyataan Keperluan
Kerangka
Sasaran program
1. D
2. B Impak Program
3. A
4. D
5. B
EEA0004PENAMPILAN DIRI

1. B
2. B
3. C
4. A
5. A

EFA0002: PENGURUSAN KEWANGAN

INTEGRITI 1. 2
2. 5
1. 5
3. 4
2. 3
4. 1
3. 4
5. 3
4. 1
Sistem Belanjawan Negara
5. 2
Pengenalan 1. Hasil, perbelanjaan
2. Yuran, lesen
Perancangan memprogram
3. Prestasi
menentukan belanjawan
4. Dalaman
pembiayaan- kawalan- penilaian
Sistem mengakuan terimaan

1. Akauntan negara
Peringkat 2. Pegawai pemungut
3. Daftar emel 5. betul
4. Kawalan resit 6. betul
5. Pemberitahuan Proses pembayaran
Pungutan wang awam
1. salah
1. Perbendaharaan 2. betul
2. Resit 3. salah
3. Lejar 4. betul
4. 10 5. betul
5. Tunai Tatacara

UNIT PENGURUSAN ASET:


mengurus semua aset... ,
menyelaraskan penyediaan... ,
Sistem kawalan peruntukan
menguruskan pelantikan...
1. 3
PEGAWAI PENGAWAL: melantik
2. 4
pegawai aset... , menubuhkan JKPAK..
3. 2
, memastikan ...
4. 1
Peranan dan t/jawab Pengendalian Aset

1. Penyelia 1. salah
2. Perakaunan 2. salah
3. Buku vot 3. betul
4. Baucar 4. salah
5. Peruntukan 5. betul
Pengurusan I sistem Pengursan

1. 3 1. 3
2. 5 2. 5
3. 2 3. 2
4. 1 4. 1
5. 4 5. 4
Pengurusan II

1. BETUL Prinsip dan jenis


2. SALAH
1. 3
3. SALAH
2. 5
4. BETUL
3. 2
5. BETUL
4. 1
6. BETUL
5. 4
Sistem pengurusan bayaran
Kaedah perolehan
1. salah
1. 3
2. betul
2. 6
3. salah
3. 2
4. betul
4. 1
5. 4 3. 2
6. 5 Pelaksanaan akauntabiliti
Pengenalan kepada akauntabiliti
1. 3
1. 3 2. 2
2. 1 3. 1

Anda mungkin juga menyukai