Anda di halaman 1dari 3

BAHASA MELAYU TING 1 PELAJARAN 20 PUSAT TUISYEN KASTURI

DISEDIAKAN OLEH: CIKGU RH NAMA: TARIKH:

AYAT AKTIF DAN PASIF

Ayat Aktif
 Ayat aktif ialah yang menekankan atau mengutamakan si pelaku/pembuat sebagai
subjek dan ayatnya mengandungi kata kerja yang berawalan MeN- (me-, mem-, men-,
menge-, dan meny-).
 Ayat aktif semestinya subjek di hadapan dan predikat di belakang.

Ayat Pasif
 Ayat pasif ialah ayat yang menekankan/mengutamakan objek dan perbuatannya. Ayat
ini mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja yang berawalan di- beserta
dengan kata sendi oleh.
 Ayat pasif predikat akan di hadapan dan subjek akan di belakang ( terbalik)
 Tetapi, kenalpasti dahulu kata ganti nama dalam ayat tersebut samada Kata Ganti
Nama 1, Kata Ganti Nama 2 atau Kata Ganti Nama 3
 Kata ganti nama 1 dan 2 dilarang meletakkan “di..oleh” pada ayat.
Contoh ayat aktif: Saya masak nasi (KGN 1)
Ayat pasif: Nasi saya masak. ( tidak perlu letak di..oleh)
Contoh ayat aktif: Kamu masak nasi (KGN 2)
Ayat pasif: Nasi kamu masak. ( tidak perlu letak di..oleh)
Contoh ayat aktif: Dia masak nasi (KGN 3)
Ayat pasif: Nasi dimasak oleh dia. (wajib letak di..oleh)

Perhatikan ayat-ayat contoh di bawah ini.

Ayat Aktif Ayat Pasif

1. Saya sudah menyiapkan semua kerja 1. Semua kerja sekolah telah saya
sekolah. siapkan.

2.Kami mesti menumpukan perhatian apabila 2.Perhatian mesti kami tumpukan


guru mengajar. apabila guru mengajar.

3. Kamu perlu mengajarnya menulis jawi. 3. Menulis jawi perlu kamu ajar
kepadanya.

1
4. Ayah membelah kayu api itu. 4. Kayu api itu dibelah oleh ayah.

5. Mereka sedang menganyam tikar 5. Tikar mengkuang itu sedang


mengkuang itu. dianyam oleh mereka.

LATIHAN

Tukar ayat aktif kepada ayat pasif

1. Encik Sofiah membuat pinjaman bank untuk menjalankan projek penternakan ikan
tawar.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Beberapa orang pekerja sedang menebas semak samun di kiri dan di kanan lebuh

raya itu.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Hakim telah menjatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat terhadap peragut yang

menyebabkan kematian seorang wanita yang mengandung.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Mereka menghadiahi Cikgu Hassan sutas jam tangan.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Kaum petani telah mengetinkan hasil buah-buahan setelah menjalani kursus

industri kecil dan sederhana anjuran MARA.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Beliau menyampaikan cenderamata itu kepada Menteri Pendidikan.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2
7. Talib menemukan anak kucing itu di dalam longkang.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Puan Chong akan membuka sebuah kedai kek di sana.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Kita tidak harus mengotorkan kawasan tanaman ini.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Razali membelikan Rosni sebentuk cincin berlian.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11. Kami telah mengesyorkan usul itu kepada pihak berkuasa agar mengambil tindakan

dengan segera.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
12. Kerajaan akan mengurangkan perbelanjaan sector awam.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
13. Saya telah menulis sebuah rencana yang bertajuk Sayangilah Sungai Kita.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
14. Kerajaan akan membincangkan untuk mewujudkan sebuah badan khas bagi

membicangkan kes-kes terpinggir.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
15. Ibu telah memasak beberapa jenis lauk untuk para tetamu.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________