Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Visual KELAS 2 Melur


TARIKH/HARI 17.08.2017 KHAMIS MINGGU 30 MASA 1.20-2.20pm
BIDANG Aplikasi Seni visual
TAJUK/SUBTAJUK Arca(Teori)

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


a) Menjelaskan definisi Arca
OBJEKTIF b) Menyatakan dua jenis arca
PEMBELAJARAN c) Mengklasifisikasikan teknik arca

Pelajar boleh:
a) Menjelaskan definisi Arca
KRITERIA b) Menyatakan dua jenis arca
KEJAYAAN c) Mengklasifisikasikan teknik arca

KONSEP UTAMA /
KATA KUNCI 1. Arca

O Buku Teks O Internet O Radio/TV O Spesimen


BAHAN BANTU O Modul O Projektor O Karya O Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB) O Powerpoint O Model O Slaid O Lain-lain

___________________

O Pensil O Pembaris O Pen O Kertas Lukisan


O Pemadam O Pensil Warna O Pestel O Warna Air
O Warna Minyak O Gunting O Gam O Kertas Warna
ALAT BANTU O Kertas Mahjung O Pen Marker O Pisau O Berus Lukisan
MENGAJAR O Apron O Tisu O Kad Manila O Akrilik
O Alas Meja O Lain-lain:

______________________

SET Guru bertanya pada pelajar dimana mereka pernah melihat binaan yang menarik
INDUKSI perhatian mereka.
AKTIVITI 1: PERSEPSI SENI (PS) KAEDAH RALLAY ROBIN
Menjelaskan 1. Guru menerangkan definisi arca 1. Pelajar dapat menegetahui definisi
definisi Arca kepada pelajar. arca.
(Kemahiran 2. Guru meminta pelajar untuk 2. Pelajar dapat mengimbas kembali
Komunikasi) memberikan contoh arca yang contoh-contoh arca di sekeliling
mereka pernah lihat. mereka.

AKTIVITI 2 PERSEPSI SENI(PS) KAEDAH THINK PAIR SHARE


Menyatakan dua 1. Guru menerangkan dua jenis 1. Pelajar dapat menyatakan dua jenis
jenis arca. arca kepada pelajar. arca yang wujud iaitu arca
(Kemahiran berfungsi dan arca estetika.
Komunikasi)

AKTIVITI 3 EKPLORASI SENI (ES) KAEDAH THINK PAIR SHARE


Mengklasifisikasikan 1. Guru menerangkan teknik-teknik 1. Pelajar dapat mengetahui teknik-
teknik arca. dalam penghaslan arca. teknik yang digunakan dalam
(Kemahiran penghasilan arca.
Komunikasi)

KECERDASAN O Interpersonal O Muzikal O Kinestatik


PELBAGAI O Naturalis O Intrapersonal O Verbal Linguistik
O Logik Matematik O Visual Ruang

SKIL
PEMBELAJARAN / O Peta Buih O Peta Buih Berganda O Peta Alir O Peta Pokok
I-THINK O Peta Bulatan O Peta Dakap O Pelbagai Alir O Peta Titi

ELEMEN O Matematik O Reka Bentuk O Geografi O Sejarah


MERENTASI O Sains O Pen. Moral O Pen. Islam O Pen. Sivik
KURIKULUM (EMK) O B. Melayu O B.Inggeris O Kemahiran Hidup O Lain-lain:
______________

KBAT O Merekacipta O Menganalisis O Menilai O Mengaplikasi


O Sintesis O Pengetahuan O Kefahaman

PENILAIAN O Lembaran Kerja O Pemerhatian O Lisan O Tugasan


PENGAJARAN & O Hasil Kerja O Kuiz O Drama O Projek 3d
PEMBELAJARAN

NILAI MURNI 1. Menumpukan perhatian 2. Berfikir secara rasional


REFLEKSI
/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan
/ pengukuhan.
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.

CATATAN

Anda mungkin juga menyukai