Anda di halaman 1dari 16

Bab 3 : Seni Catan

Tingkatan 3

Perkembangan seni catan tanah air dari dekad ke


dekad memperlihatkan kepelbagaian dari aspek
media dan teknik serta aliran hasil karya pelukis
tempatan. Jika seni moden Barat berkembang
melalui seni arca, fresco dan catan, pertumbuhan
seni lukis di Malaysia pula berkembang melalui
penerokaan ke arah melahirkan karya seni catan
dengan identity kebangsaan. Karya-karya seni yang
dihasilkan sepanjang era tersebut turut
menampilkan pelbagai gaya seiring peralihan masa.

Mohd Hoessein Enas,


Memetik Daun Tembakau di
Kelantan (1962), cat minyak 1
OBJEKTIF MINGGU 1:
Pada akhir pembelajaran, pelajar
dapat:
1. Menjelaskan:
- Media
- Teknik
- Aliran
- Pelukis dan karya seni catan
tempatan.

KATA KUNCI:
1. Lut Sinar
2. Legap

2
APA itu CATAN?
• Catan adalah salah satu hasil seni yang menggunakan
media basah dan disapukan pada sesuatu permukaan.
• Catan biasanya dihasilkan dalam bentuk dua dimensi
sahaja. Bahan yang biasa digunakan untuk menghasilkan
catan ialah cat air, cat minyak, poter color atau akrilik.
• Namun, bahan pewarna dan bahan tumbuhan seperti
kunyit, inai boleh digunakan untuk menghasilkan catan.
• Catan selalunya berfungsi menceritakan sesuatu
peristiwa atau memberitahu sesuatu maksud.
Catan cat air • Catan juga membolehkan seseorang artis meluahkan
Leonna Dail, perasaan dan merakamkan gambaran pemikiran melalui
Nasi Lemak imej visual yang diterjemahkan dalam bentuk nyata atau
a3 abstrak.

Untuk Media Seni Catan, sila rujuk bukuteks PSV T3 muka surat 32
3
• Catan menggunakan bahan tumbuhan

Kopi + Serbuk Kari + Serbuk Kunyit Kopi + Serbuk Kari + Serbuk Kunyit + Pewarna

4
Leonna Dail, 2014 (Eksplorasi bahan pewarna dan tumbuhan)
MEDIA SENI
CATAN

5
3 5
1 Petunjuk:
1. Cat Fresko
2. Cat Akrilik
3. Cat Poster
4. Cat Tempera
6 5. Cat Gouache
6. Cat minyak
7. Cat Air
2
4

6
Palette untuk membancuh
warna

Berus

Pisau Pallete

7
CIRI-CIRI
BAHAN SENI
CATAN

8
TEKNIK SENI CATAN
Jenis-jenis teknik yang boleh diaplikasi dalam penghasilan karya seni catan.

9
ALIRAN SENI
CATAN
1. Naturalisme
2. Realisme
3. Impresionisme
4. Ekspresionisme
5. Surealisme
6. Kubisme
7. Ekspresionisme Abstrak
8. Pop Art

10
KARYA-KARYA MENGIKUT ALIRAN SENI

Naturalisme,
Artist: Abdullah Ariff, Realisme,
Coconut Plantation, 1948 Artist: Latif Maulan, 2018 11
Impresionisme Ekspresionisme
Artist: Vincent Van Gogh, Artist: Edvard Munch,
Starry Night The Scream 12
Surealisme Kubisme
Artist: Salvador Dali Artist: Syed Ahmad Jamal
Persistence of Memory, 1993 Gunung Ledang, 1978
13
Eskpresionisme Abstrak,
Artist:Yusof Ghani,
Siri Tari Kabuki Pop Art
Artist: Andy Warhol 14
PELUKIS SENI
CATAN
TEMPATAN

15
TUGASAN:
1. Buat nota menggunakan peta minda.
2. Jawab soalan pemahaman (Soalan objektif dan soalan KBAT
Nombor 2 – Buku Teks PSV Tingkatan 3 muka surat 41)
3. Jawab soalan padanan Buku Kerja Power Up PSV muka surat 22)

16