Anda di halaman 1dari 1

Murid-murid

berasa selamat
di dalam bilik
darjah dari segi
fizikal & emosi

Membina bilik Menekankan


darjah yang prihatin Model pembentukan bilik
& menyokong Beyond darjah sebagai
murid-murid supaya satu komuniti di
dapat meneroka Discipline mana murid berasa
topik & PdP yang Alfie disayangi dan
diminati mereka Kohn saling menyayangi
dengan mendalam antara satu sama
lain.

Murid-murid
dibenarkan untuk
melibatkan diri
sepenuhnya dalam
hal-hal yang
melibatkan bilik
darjah