Anda di halaman 1dari 2

TUTORIAL: 1

TARIKH:
TAJUK: KONSEP TAMADUN MENURUT TOKOH

IBNU KHALDUN

 Tamadun ialah beberapa keadaan dan peristiwa biasa yang melebihi dari patut, terbit
dari peristiwa-peristiwa pembangunan dan mungkin bertambah dengan
bertambahnya kemajuan
 Berasal dari istilah “umran” iaitu kawasan tanah atau rumah yang didiami, diduki
orang, inggal menetap, segolongan penduduk yang menetap dan seumpamanya

AL-NAQUIB AL-ATTAS

 Keadaan kehidupan insan yang bermasyarakat yang telah mencapai taraf tatasusila
dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat

M.A.J BEG

 Pencapaian manusia dalam bentuk kota, skrip, kesenian, seni bina, agama, undang-
undang dan politik

DARCY REBEIRO

 Proses dan perkembangan bandar sebagai pusat perkembangan tamadun yang


mempengaruhi kawasan sekitarnya dibawah dominasi politik dan ekonomi serta
pengaruh-pengaruh kebudayaan

CLIVE BELL

 Merupakan kayu ukur yang dapat mengukur tahap sesebuah tamadun

J.K. FIEBLEMAN

 Tamadun sebagai kebijaksanaan syarakat mengeksploitasi sesuatu material.


Maksud lain yang mudah difahamiialah proses masyarakat ke atas sesuatu material
yang menjadikannya barang baruuntuk keperluan mereka sendiri.

GOLDEN CHILDE

 Pencapaian material adalah lambang ketamadunan. Civilination mempunyai


persamaan dengan revolusi perbandaran. Pengukuran tamadun adalah berdasarkan
kepada kewujudan bandar. Beliau menyamakan erti tamadun dengan revolusi
bandar kerana apabila berlakunya revolusi bandar di sesuatu kawasan, maka akan
lahirlah satu tamadun baru di kawasan berkenaan.

ALBERT SCHWETZER

 Tamadun merupakan keseluruhan kemajuan hasil daripada tindakan dan pemikiran


manusia yang membawa kepada penyempurnaan kerohanian seseorang individu
E. B. TAYLOR

 Tamadun merangkumi keseluruhan pencapaian manusia termasuk pengetahuan,


kepercayaan, seni, moral, undang-undan, adat dan keupayaan serta tabiat-tabiat lain
yang diusahakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat

EDWARD L. FARMER

 Masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang memiliki unit kebudayaan yang


besar yang mengandungi norma-norma sosial, tradisi dan institusi yang dikongsi
bersama dan diwarisi dari generasi ke generasi

SAYYID QUTB

 Segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulanmasyarakat seperti sistem


sosial, pemerintahan, politik, ekonomi dan kebudayaan

ISMAIL AL-FARUQI

 Pencapaian kesempurnaan syarat-syarat sesebuah organisasi sosial yang maju,


sesuai dengan sesebuah Bandar berbanding penduduk desa