Anda di halaman 1dari 1

MINGGU 1

Mata Pelajaran : Sains Kelas : 2 Pentium Kehadiran: Tarikh :


(Makmal Sains T2)
KBAT : Masa : 2.20-3.50petang Hari : Isnin

Bidang/Tema/Tajuk: Elemen Rentasan Kurikulum : Teknologi haba

Aspirasi Murid

Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti


Pengetahuan  Kemahiran Berfikir 
memimpin dwibahasa kerohanian Nasional
Standard Kandungan 9.1 Definisi haba dan perbandingan haba dan suhu
Standard Pembelajaran  Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
/Objektif Pembelajaran Memahami dan menghubung kaitkan suhu dengan haba

Hasil Pembelajaran/ Kriteria a) Mengetahui dan menghuraikan haba


Kejayaan b) Memahami penyerapan dan pembebasan haba
Bahan Bantu Belajar/Peta Pemikiran : Penilaian/ Nilai Murni : Haba
Buku teks, papan tulis, radas sains
Penglibatan Guru memulakan kelas dengan bertanya khabar mengenai konsep haba. Kemudian
( 5 minit) guru mengedarkan kertas jawapan kepada pelajar.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDACARAAN

Penerangan Guru menerangkan kepada pelajar mengenai definisikan haba, menerangkan


INDUKSI
( 5 minit) bagaimana aplikasi haba, serta menyenaraikan kepentingan haba.

Penerokaan Mengikut kumpulan, pelajar diberi kekunci dikotomi dengan menggunakan gambar-
( 20 minit) gambar yang telah diberikan bagi setiap kumpulan. Guru bertanya kepada pelajar,
berikan contoh haba. Beberapa pelajar diminta untuk menulis haba tersebut di papan
putih
Pengembangan Guru meminta pelajar berbincang dalam kumpulan mengenai kepentingan haba
( 10 minit) dalam kehidupan seharian
AKTIVITI Wakil setiap kumpulan menulis di papan putih mengenai kepentingan haba dalam
UTAMA kehidupan seharian
Penilaian/ Guru bersoal jawab dengan pelajar berkaitan penerangan yang telah diberikan.
Pentaksiran
( 10 minit)

Penutupan/ Pelajar merumuskan pdpc hari ini mengenai aktiviti seharian yang melibatkan sains
PENUTUP Rumusan dan maksud sains serta kepentingannya dalam kehidupan seharian
( 10 minit)

Tindakan susulan untuk murid Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Pencapaian  
Objektif

Kekuatan
REFLEKSI
Kelemahan  

Panduan/
Rujukan PdPc
akan datang