Anda di halaman 1dari 8

Bahagian A

[ 15 markah ]
Jawab semua soalan

1. Antara berikut yang manakah menerangkan etika dalam reka bentuk ?


A Merupakan unsur yang membantu membina sesuatu produk
B Nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individua tau sesuatu kumpulan
pekerjaan.

C Peraturan, panduan dan falsafah yang menggunakan nilai untuk pembentukan produk.
D Nilai murni yang menjadi pegangan dan amalan seorang pereka bentuk supaya hasil
ciptaannya itu tidak memudaratkan dirinya dan pengguna.

2. Antara berikut manakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi membentuk pasukan yang
berkesan.
I Bilangan ahli pasukan tidak terlalu besar
II Ahli memilih tanggungjawab yang lebih khusus
III Pengalaman dan pengetahuan ahli boleh dikongsi bersama-sama
IV Memberi latihan yang berterusan
A I dan III C II dan III
B I dan IV D II dan IV

3. Antara berikut manakah yang dimaksudkan analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran.
I Mengenal pasti segala aktiviti yang melibatkan dalam pembangunan projek
II Perbandingan produk sedia ada dalam pasaran
III Kajian terhadap kehendak kumpulan sasaran produk dan persaingan sedia ada
IV Senarai semak dalam bentuk penyataan masalah dibuat terlebih dahulu berdasarkan
kriteria pertimbangan utama
A I dan III C II dan III
B I dan IV D II dan IV

4. Antara berikut yang manakah definisi lakaran?


A Lakaran meneroka konsep bagi menunjukkan gambaran pereka.

B Lakaran awal yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas tanpa bantuan alat
lukisan.
C Lakaran memainkan peranan penting dalam menentukan konsep awal proses reka
bentuk sesuatu produk.

D Lakaran contengan berbentuk garisan gambar dan simbol bahasa yang menerangkan
sesuatu perkara.

5. Rajah 1 menunjukkan satu lakaran isometrik.

Antara berikut manakah pandangan X yang betul?


A C

B D

6. Rajah 2 menunjukkan reka bentuk sistem fertigasi.


RAJAH 2
Namakan reka bentuk sistem fertigasi itu?
A Sistem fertigasi gegelang C Sistem fertigasi jejari
B Sistem pengairan titis D Sistem hidroponik

7. Antara berikut manakah jenis reka bentuk fesyen pakaian?


I Sarung tangan III Tudung
II Baju kurung IV Skaf
A I dan III C II dan III
B I dan IV D II dan IV

8. Rajah 3 menunjukkan satu jenis gear.

RAJAH 3
Namakan jenis gear tersebut.
A Rak dan pinan C Serong
B Heliks D Taji

9. Antara berikut yang manakah teknologi pembuatan produk menggunakan kaedah moden.
I III

II IV
A I dan III C II dan III
B I dan IV D II dan IV

10 Rajah 4 menunjukkan litar skematik.


.

RAJAH 4
Antara berikut yang manakah simbol suis?
A W C Y
B X D Z

11 Apakah fungsi komponen elektronik yang ditunjukkan dalam Rajah 5 ?


.

RAJAH 5
A Mengawal dan mengehadkan arus elektrik
B Rintangan akan berubah mengikut kecerahan
C Menyimpan dan membuang cas elektrik
D Membenarkan arus elektrik mengalir satu arah sahaja

12 Antara berikut yang manakah reka bentuk sistem aquaponik yang memberi tamanan tumbuh
. lebih cepat ?

A C

B D

13
Rajah 6 menunjukkan model palang keselamatan satu produk reka bentuk mekanikal.
.

RAJAH 6

Nyatakan komponen yang perlu digabungkan untuk membolehkan palang itu berfungsi secara
automatik pada sistem mekanikal.
A Litar kawalan LDR C Pembaz
B Penderia suhu D Penderia inframerah

14
Rajah 7 menunjukkan produk teknologi telefon bimbit.
.

RAJAH 7

Pilih manakah kenyataan yang benar keperluan dan kehendak pengguna melalui ciri produk itu.
A Kekuatan dan kelemahan produk C Trend
B Nilai produk D Fungsi produk

15. Rajah 8 menunjukkan alat penyawang dalam penghasilan aplikasi teknologi.

RAJAH 8

Pilih dua daripada teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk itu.

I Pembuatan III Elektrik


II Mekanikal IV Elektronik
A I dan III C III dan IV
B II dan III D I dan IV

RUANGAN JAWAPAN

1. __________ 9. __________
2. __________ 10. __________
3. __________ 11. __________
4. __________ 12. __________
5. __________ 13. __________
6. __________ 14. __________
7. __________ 15. __________
8. __________

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A

1. D 9. A
2. B 10 C

.
3. C 11 B

.
4. B 12 C

.
5. A 13 D

.
6. A 14 C

.
7. C 15 B

.
8. D