Anda di halaman 1dari 1

Perpustakaan Desa Kg.

Benoni, Papar

MENCARI PERKATAAN YANG TERSEMBUNYI


CARI PERKATAAN-PERKATAAN YANG TERSEMBUNYI YANG DIBERIKAN:

ALAMSEKITAR KLOROFIL PEMULIHARAAN


AMFIBIA KOMENSALISME PENGELUAR
BAKTERIA KOMUNITI PENGGUNA
BIODIVERSITI MAMALIA PENGURAI
BURUNG MONOKOTILEDON PERSAINGAN
EKOSISTEM MUTUALISME POPULASI
FOTOSINTESIS OKSIGEN RANTAIMAKANAN
HABITAT PARASIT REPTILIA
IKAN PEMANGSA SIMBIOSIS
INVERTERBRATA PEMELIHARAAN SPESIS
O R L I T I N U M O K S I G E N L J T A
W Q L E R I P E M E L I H A R A A N I I
K A I P E R S A I N G A N X M V K H S L
S I F B G K H F G A I L I T P E R G A A
M R O T I F H A B I T A T I Y I M G R M
L D R M O N O K O T I L E D O N D B A A
K X O Q G U V T O Q K I S A L U P O P M
W W L A O R Y E O M U T U A L I S M E X
Q H K Q Z N R E R S E M Y O N X S E N X
Y R H G F O Y V U T I N M N V Y A O Q T
D P M E T S I S O K E N S P E S I S I D
A N U G G N E P P P Z R T A M F I B I A
S I T I S R E V I D O I B E L M V L B N
G N A N A K A M I A T N A R S I R D F G
N J G F R A T I K E S M A L A I S A U N
A B N A A R A H I L U M E P K T S M N U
M S P E N G E L U A R C U A G S A X E R
E I P V W R T M Q T C W N R C W W W M U
P E N G U R A I C X P F A I R E T K A B
A L P S I S O I B M I S Z H A E N V E N

Aktiviti Bulan Mac 2011