Anda di halaman 1dari 41

Bacaan Tahlil

Susunan bacaan tahlil ini adalah bersumberkan dari Kitab Majmu’ Syarif.

Saya juga menyertakan ejaan rumi dan terjemahan pada setiap bacaan.

Semoga susunan zikir, tahlil, dan doa tahlil berikut ini dapat bermanfaat bagi
pembaca sekalian.

1.Mulakan dengan ayat pembuka Al-Fatihah.

Ilaa Hadrotin-nabiyyi sollallaahu ‘alaihi wassallama wa alihi wasohbihi


syai’un lillahi lahumul-faatihah

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Untuk yang terhormat Nabi Muhammad
SAW, segenap keluarga, dan para sahabatnya. Bacaan Al-Fatihah ini kami tujukan kepada Allah dan
pahalanya untuk mereka semua. Al-Fatihah…”

2.Seterusnya baca Al-Fatihah.


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan
yang memelihara dan Mentadbirkan Alam. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai
pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami Sembah dan kepada
Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang
yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai
dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

3.Seterusnya baca Surah Al-Ikhlas (3 kali).


Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, ‘Dialah yang maha
esa. Allah adalah tuhan tempat bergantung oleh segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan.
Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan-Nya.’” (3 kali).

4.Seterusnya Tahlil dan Takbir.

Laa ilaha illallaahu wallahuakbar

Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.”

5.Seterusnya Surah Al-Falaq.


Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, ‘Aku berlindung
kepada tuhan yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluk-Nya. Dari kejahatan malam apabila
telah gelap gelita. Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-
simpulan (dan ikatan-ikatan);. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia mendengki.’”

6. Seterusnya mengucapkan Tahlil dan Takbir.

Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.”

Laa ilaha illallaahu wallahuakbar

7.Seterusnya membaca Surah An-Nas.


Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah
(wahai Muhammad): “Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia.”Yang
Menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia Dari
kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, Yang melemparkan bisikan dan
hasutannya ke dalam hati manusia, (Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan
manusia”.

8.Seterusnya mengucapkan Tahlil dan Takbir.

Laa ilaha illallaahu wallahuakbar

Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.

9.Seterusnya membaca surah Al-Fatihah.


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu
bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan Mentadbirkan Alam. Yang Maha Pemurah, lagi
Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).
Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami Sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami
memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang
Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau
telah murkai dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

10.Seterusnya membaca ayat awal surah Al-Baqarah.


Aliff Lam Mim. Zālikal-kitābu lā raiba fīh, hudal lil-muttaqīn. Allażīna
yu’minūna bil-gaibi wa yuqīmūnaṣ-ṣalāta wa mimmā razaqnāhum
yunfiqūn. Wallażīna yu’minūna bimā unzila ilaika wa mā unzila min
qablik, wa bil-ākhirati hum yūqinūn. Ulā’ika ‘alā hudam mir rabbihim wa
ulā’ika humul-mufliḥūn

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif lam mim.
Demikian itu kitab ini tidak ada keraguan padanya. Sebagai petunjuk bagi mereka yang
bertakwa. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan
menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang
beriman kepada kitab Al-Qur’an yang telah diturunkan kepadamu (Muhammad SAW) dan
kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan
akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari tuhannya. Merekalah orang
orang yang beruntung.”

11.Seterusnya Al-Baqarah ayat 163.


Wa ilaahukum ilaahuw waahid, laa ilaaha illaa huwar-rahmaanur-rahiim

Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha esa. Tiada tuhan yang layak disembah kecuali
Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang.”

12.Seterusnya membaca Ayat Kursi (Surah Al-Baqarah ayat 255)


Allah, tiada yang layak disembah kecuali Dia yang hidup kekal lagi berdiri sendiri. Tidak
mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang
dapat memberikan syafa’at di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya. Dia mengetahui apa yang
ada di hadapan dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmu-Nya
kecuali apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa
berat menjaga keduanya. Dia maha tinggi lagi maha agung.”

13.Seterusnya Al-Baqarah ayat 284-286.


Hanya milik Allah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan
atau merahasiakan apa saja yang di hatimu, maka kamu dengan itu semua tetap akan
diperhitungkan oleh Allah. Dia akan mengampuni dan menyiksa orang yang dikehendaki.
Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah dan orang-orang yang beriman
mempercayai apa saja yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Semuanya beriman
kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan kepada para utusan-Nya. ‘Kami
tidak membeda-bedakan seorang rasul dari lainnya.’ Mereka berkata, ‘Kami mendengar
dan kami menaati. Ampunan-Mu, wahai Tuhan kami, yang kami harapkan. Hanya kepada-
Mu tempat kembali.’ Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ia
mendapat balasan atas apa yang dia perbuat dan siksaan dari apa yang dia lakukan. ‘Tuhan
kami, janganlah Kau siksa kami jika kami terlupa atau salah. Tuhan kami, jangan Kau
tanggungkan pada kami dengan beban berat sebagaimana Kau bebankan kaum sebelum
kami. Jangan pula Kau bebankan pada kami sesuatu yang kami tidak mampu. Ampunilah
kami. Kasihanilah kami. Kau pemimpin kami. Tolonglah kami menghadapi golongan kafir,”
(Surah Al-Baqarah ayat 284-286).

14.Seterusnya baca surah Hud ayat 73

Yaa armahar-rahimiinar-hamna (ulang 3 kali)

Wahai Tuhan yang maha kasih, kasihani kami,” (3 kali).

Rahmatullaahi wa barakaatuhuu ‘alaikum ahlal-baiit, innahuu hamiidun


majiid

Dan rahmat Allah serta berkah-Nya (kami harapkan) melimpah di atas kamu sekalian wahai
ahlul bait. Sungguh Dia maha terpuji lagi maha pemurah,” (Surat Hud ayat 73).
15.Seterusnya baca surah Al-Ahzab ayat 33.

Innamaa yuriidullaahu liyudz-hiba ‘ankumur-rijsa ahlal-baiti wa


yuthahhirakum tath-hiiraa

Sungguh Allah berkehendak menghilangkan segala kotoran padamu, wahai ahlul bait, dan
menyucikanmu sebersih-bersihnya,” (Surat Al-Ahzab ayat 33).

16.Seterusnya baca surah Al-Ahzab ayat 56.

Innallaaha wa malaa ‘ikatahuu yushalluuna ‘alan-nabiyy, yaa


ayyuhalladziina aamanuu sollu ‘alaihi wa sallimuu taslimaa

Sungguh Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang
beriman, bacalah shalawat untuknya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”
17.Seterusnya selawat ke atas Nabi (3 kali).

Allahumma solli afdhola solatin ‘ala as’adi mahluuqotika Habiibillah


sayyidina muhammadin wa ‘ala Alihi wasohbihi wassalim, Adada
ma’luumatika wamidaada kalimaatika kullamaa zakarakaz-zakiruuna wa
ghofala ‘andzikrikal-ghoofiluun

Ya Allah, berilah sebaik-baik rahmat kepada makhlukMu yang paling bahagia, yang
menjadi Kekasih Allah, penghulu dan pemimpin kami, iaitu Nabi Muhammad dan kepada
kepada keluarganya sebanyak bilangan barang yang Engkau ketahui, dan bilangan tinta
untuk mencatat kalimahMu, selama masih ada orang yang ingat dan orang yang lupa
kepadaMu”
Allahumma solli afdhola solatin ‘ala as’adi mahluuqotika Syamsid-dhuha
Sayyidina Muhammadin wa ‘Ala Alihi wasohbihi wassalim, Adada
ma’luumatika wamidaada kalimaatika kullamaa zakarakaz-zakiruuna wa
ghofala ‘andzikrikal-ghoofiluun

Ya Allah, berilah sebaik-baik rahmat kepada makhlukMu yang paling bahagia, yang
menjadi penerang laksana matahari di waktu Duha, penghulu dan pemimpin kami, iaitu
Nabi Muhammad dan kepada kepada keluarganya sebanyak bilangan barang yang Engkau
ketahui, dan bilangan tinta untuk mencatat kalimahMu, selama masih ada orang yang
ingat dan orang yang lupa kepadaMu”
Allahumma solli afdhola solatin ‘ala as’adi mahluuqotika Badrid-dujaa
sayyidina muhammadin wa ‘ala Alihi wasohbihi wassalim, Adada
ma’luumatika wamidaada kalimaatika kullamaa zakarakaz-zakiruuna wa
ghofala ‘andzikrikal-ghoofiluun

Ya Allah, berilah sebaik-baik rahmat kepada makhlukMu yang paling bahagia, yang
menjadi penerang laksana bulan purnama di waktu gelap, penghulu dan pemimpin kami,
iaitu Nabi Muhammad dan kepada kepada keluarganya sebanyak bilangan barang yang
Engkau ketahui, dan bilangan tinta untuk mencatat kalimahMu, selama masih ada orang
yang ingat dan orang yang lupa kepadaMu”

18.Seterusnya salam ke atas Nabi

wasallim warodhiyallahu taala ‘an ashabi sayyidina rasuulillahi ajmaiin


Semoga Allah yang maha suci dan tinggi meredhai para sahabat dari pemimpin kami
(Rasulullah).”

19.Seterusnya surah Ali Imran ayat 173 dan Surat Al-Anfal ayat 40.

Subhanallahu wani’mal wakil. Ni’mal maulaa wani’man-nassiir

Cukup Allah bagi kami. Dia sebaik-baik wakil. (Surat Ali Imran ayat 173). Dia sebaik-baik
pemimpin dan penolong,” (Surat Al-Anfal ayat 40).

20.Seterusnya Hauqalah.

Walaa haula walaa quwwata illaa billahil ‘aliyyil ‘adziim

Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan
agung.”

21.Seterusnya baca Istighfar (3 kali).

Astagfirullahal-adziim
Saya mohon ampun kepada Allah yang maha agung.” (3 kali). (Allah) yang tiada tuhan
selain Dia yang maha hidup, lagi terjaga. Aku bertobat kepada-Nya.”

22.Seterusnya baca ayat berikut.

Afdoluz-zikri fa’lam annahu laa ilaha illallaah

Sebaik-baik zikir–ketahuilah–adalah lafal ‘La ilāha illallāh’, (tiada tuhan selain Allah)

23. Seterusnya Tahlil 33 atau 100 kali.

Laa ilaha illallaah

Tiada tuhan selain Allah.” (100 kali).

24. Seterusnya kalimah syahadah

Laa ilaha illaallahu muhammadur-rasulullah, sollallahu ‘alaihi wassalam

“Tiada tuhan selain Allah. Nabi Muhammad SAW utusan-Nya.”


‘alaiha nahyaa wa ‘alaihaa namuutu wa ‘alaihaa nub’atsu ‘insyaaAllahu
taala minal Aaminiin

Dengan kalimat itu, kami hidup. Dengannya, kami wafat. Dengannya pula insya Allah kelak
kami dibangkitkan termasuk orang yang aman.”

Al Fatihah!

25.Di akhiri dengan al-Fatihah


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu
bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan Mentadbirkan Alam. Yang Maha Pemurah, lagi
Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).
Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami Sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami
memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang
Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau
telah murkai dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

Selepas selesai tahlil, maka dibacakan pula doa


arwah

Bacaan Doa Arwah


Dibawah ini adalah doa arwah yang boleh dibacakan setelah selesai tahlil.

Doa ini saya cerakinkan untuk menambah ejaan rumi kerana majoriti pembaca
panduan ini sukar/tidak mahir membaca tulisan arab.
Doa arwah yang pertama ini adalah khusus (diselitkan nama arwah secara
khas).

Doa bermula dari sini sehingga doa penutup.

Mulakan dengan Basmallah.

Alhamdulillahi Rabbil-‘Alamin, Hamdan Yuwaafi Ni’mahu Wayukafi’u Mazidah, Ya


Rabbana Lakal-hamdu Kama Yanbaghi Lijalali Wajhika Wa ‘Azimi Sulthonik

Allahumma Solli ‘Ala Sayyidina Muhammadin Solatan Tunjiina Bihaa Min Jamii’il Ahwali
Wal-Aafaat, Wataqdhi-lana Biiha Jamii’al Haajat
Watut-thohirunaa Biha Min Jamii’is-Saiyyiat, Watarfa’unaa Biha Indaka A’lad-darojaat,
Watuballighunaa Biha Aqsol-ghoyaat, Min Jamii’il khoiraati fil-hayaati Wa ba’dal Mamati

Allahumma Taqobbal Wa Awsil Tsawaaba Ma Qora’-nahu Minal Quranil-‘Azim

Wamas-taghfar naahu Min Qauli Astagfirullahal ‘Azim

Wamaa Hallalnaahu Min Qauli Laa Ilaaha Illallah. Wamaa Sabbahnahu Min Qauli
Subhaanallah
Wamaa Sollainaahu ‘Ala Sayyidina Muhammadin Sollallahu ‘Alaihi Wasallama Fii Hazal-
Majlisi Mubaraka Hadiyyatan Minna Waasilatan Warahmatan Minka Naazilatan
Wabarakatan Syaamilatan Nuhdiihaa Wanuqoddimuhaa Ilaa Hadrotin-nabiyyi
Muhammadin Sollallahu ‘Alaihi Wassalam

Summa Ilaa Jamii’i Ihwaanihi Minal Anbiya’i Wal Mursalin Wa Aalihi Wa Ashabihi Wa
Azwaajihi Wa Zurriyaatihi Wa Ahli Baitihi Ajmain
Wattaa-bi’in Wataabi’it-taabi’iina Wal khulafaa’ir-roshidin Wal Aaimmatil Mujtahidina Wal
Auliyaa’i Wassyuhadaa’i Wassolihina Wal ‘Ulamaa il-‘Amilin Wajami Masyaayi-khinaa Wa
Asaatizanaa[

Summa Ilaa Jamii’i Ahli Qubuuri Minal Muslimina Wal Muslimati Wal Mu’minina Wal
Mu’minaati Min Masyaariqil Ardhi Wama-rgori-bihaa Barrihaa Wabajrihaa Aabaa inaa Wa
Ummahaa-tiha Wa Ajdaadinaa Wajaddatina Wanakhussu Khususon Manij-tama’naa
Hahunaa Bisababihi Wali’ajlihi

Bacakan nama arwah diruangan bergaris “……”


Untuk Arwah Lelaki

Wa Khususan Ilaa Ruuhi Al-marhumi …….(nama arwah)…… Wa Usulihi Wa Furuu-‘ihi


Waman Yantasibu Ilaihi Ajmain

Untuk Arwah Perempuan

Wa Khususan Ilaa Ruuhi Al-marhumah …….(nama arwah)…… Wa Usuliha Wa Furuu-‘iha


Waman Yantasibu Ilaiha Ajmain

Allahummag-firlahum Warhamhum Wa ‘Afihim Wa’fu Anhum (*Ulang 3 Kali)

Allahumaj-‘al Qobuurohum Raudhotan Min Riyadhil-Jinaani Walaa Taj-‘al Qubuurohum


Hufrotan Min Hufarin-niraani
Allahumma Bihaqqil Quranil ‘Azim Bijahi Kalamikal-Qodim, Aj’alillahumma Tsawaaba
Zalika Ba’dal Qubuuli Fidaa-an Lahum Minan-nar Wasitran Lahum Minan-nar

Aj’alillahummal-Quran Ya Allahu Fi Quburihim Mu’nisan Lahum Wafil Qiyaamati Syaafi’an


‘Aalan-naar Sitran Wahijaaban Waj’alillahummal Jannata Ma’waahum
Allahumma Anzilil-Rahmata Wasy-syafaa Ata Walmaghfirati ‘Aala Jamii’i Ahli Qubuuri
Minal Muslimiina Wal Muslimaat Wal Mu’miniina Wal Mu’minaat, Arfa’ Lahumud-
darrojaati Wadho’if Lahumul Hasanaati Wakaffir ‘Anhumul Sayyiat

Wa Adkhil-Humul Jannah Ma’al Aabaa’i Wal Ummahaati

Rabbanag-firlanaa Wala Ikhwaaninal-Lazina Sabaquna Bil Imaani Rabbanaa Innaka


Ra’ufur-rohim

Yaa Ayyatuhal-nafsul Mutma’innah, Irji’ie Ilaa Robbiki Rodhiyatan Mardhiyyah, Fad-khulii


Fii Ibaadi, Wad-Khulii Jannati

Rabbanaa Aatina Fiddunyaa Hasanatan Wafil Aakhirati Hasanatan Waqinaa Aazaaban-narr


Wasallallahu ‘Aala Sayyidina Muhammadin Wa ‘Aala Aalihi Wasohbihi Wassalam, Subhana
Robbika Robbil ‘Izzati ‘Ammaa Ya Sifuun Wasalamun ‘Alal-Mursalin Wal Hamdulillahi
Robbil ‘Aalamin

Al-Fatihah

Seterusnya sambung dengan bacaan al-Fatihah dan doa


penutup

Surah al-Fatihah
Bacaan Doa Penutup
Aamin Aamin Aamin Ya Rabbal ‘Aalamin, Rabbana Taqobbal Minna Du’a Anaa Innaka
Antassami’ul Alim, Watub Alainaa Ya Maulaanaa Innaka Antat-tawwaburrahim, Walaa
TuAa Khidznaa Bil ‘Azhoo’ihi Wal Jaraa’ihi Ya Karimm, Wa Aakhiru Da’waana
Anilhamdulillahi Robbil ‘Aalamin. Taqobbalallu-minkum. (Minna Waminkum Taqobbal Yaa
Karim)

Maksud Doa Arwah


Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, puji-pujian yang setimpal dengan nikmatNya, dan yang
melengkapi nikmat yang bertambah-tambah. Wahai Tuhan kami, bagiMu segala pujian, puji yang
selayaknya bagi keagunganMu. Yang Maha Mulia, kegagahan dan kebesaranMu.

Ya Allah, limpahkan selawat ke atas junjungan nabi kami Muhammad SAW dengan satu selawat yang
menyebabkan kami selamat dari semua ketakutan dan malapetaka yang menyebabkan Engkau
menunaikan semua hajat kami, yang menyebabkan Engkau mensucikan kami dari semua kejahatan yang
menyebabkan Engkau mengangkat kami ke darjat yang tinggi di sisiMu dan yang menyebabkan Engkau
menyampaikan semua cita-cita kami berupa kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat.
Wahai Tuhanku, terimalah dan sampaikanlah pahala bacaan al-Quran yang agung yang telah kami baca,
bacaan istighfar kami dengan ungkapan ‘Aku Memohon Keampunan Keampunan Kepada Allah Yang
Maha Agung’, bacaan tahlil kami dengan ungkapan ‘Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah’,
bacaan tasbih kami dengan ungkapan ‘Subhanallah’, dan bacaan selawat kami atas junjungan kami Nabi
Muhammad SAW di majlis yang penuh berkat ini sebagai hadiah daripada kami, rahmat yang diturunkan
dan keberkatan yang disampaikan kepada hadrat kekasih, junjungan dan penghulu kami Nabi Muhammad
SAW dan kepada semua saudaranya daripada golongan para Nabi dan Rasul, ahli keluarga, para sahabat,
para isteri, zuriat-zuriat dan semua ahli baitnya, para tabi’in, pengikut tabi’in, Khulafa’ al-Rasyidin, para
imam mujtahid di jalan Allah, para wali, para Syuhada’, orang-orang Soleh, para ulama yang
mengamalkan ilmunya, para masyaikh dan guru-guru kami kami.

Kemudian kepada para ahli kubur dan golongan orang-orang Islam lelaki dan perempuan, dari golongan
beriman lelaki dan perempuan, dan dari belahan sebelah timur dan barat, baik yang ada di darat mahu
pun yang berada di lautan, khususnya kepada bapa-bapa dan ibu-ibu kami, datuk-datuk kami, nenek-
nenek kami, dan kepada orang yang menyebabkan kami semua dapat berkumpul di sini dan untuk
keperluannya.

Dan khusus kepada al-marhum/al-marhumah ……………………………… dan usul serta cabangnya. Dan
semua orang yang berhubung kait dengannya.

Ya Allah, berilah keampunan serta rahmat kepada mereka, dan berilah maaf dari kesalahan mereka (3X)

Ya Allah, jadikanlah kubur mereka salah satu dari taman-taman syurga, jangan jadikan
kubur mereka salah satu dari lubang-lubang neraka.

Ya Allah, dengan kebenaran al-Quran yang mulia dan kebesaran ungkapanMu yang Qadim, jadikan pahala
tersebut selepas penerimaanMu sebagai tebusan untuk mereka dari api neraka dan penghalang dari api
neraka.

Jadikan al-Quran di kubur sebagai peneman, di hari kiamat sebagai sebagai syafaat, di dalam syurga
sebagai penghalang dan penghadang api neraka untuk mereka. Dan jadikan syurga sebagai tempat
tinggal mereka.

Wahai Tuhanku! Turunkan rahmat, berikan syafaat dan keampunan kepada para ahli kubur dari golongan
orang-orang Islam lelaki dan perempuan dan orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, angkatlah
darjat mereka, gandakan ganjaran mereka, hapuskan kesalahan dan dosa mereka, gandakan kebaikan
mereka dan masukkan mereka ke dalam syurga bersama-sama bapa dan ibunya.

Wahai Tuhan kami! Ampunkan dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam
iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-
orang beriman. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau Amat Melimpah Belas kasihan dan RahmatMU.

Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan
bawaan baiknya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati
(dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu!) Serta masuklah
engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia. Dan masuklah ke dalam
SyurgaKu!

Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa
api neraka.
Semoga rahmat Allah dan kesejahteraan selalu tercurah kepada junjungan kami iaitu Nabi Muhammad,
kepada keluarga dan sahabatnya.

Maha suci Tuhanmu yang mempunyai kemulian dari apa yang disifatkan (dituduhkan oleh orang kafir),
salam sejahtera semoga tercurah kepada para Rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam.

Alfatihah!

Maksud Doa Penutup

Perkenankanlah permintaan kami ya Allah, wahai tuhan yang mentadbir seluruh alam.

Ya Tuhan kami, terimalah doa kami, Sesunguhnya Engkaulah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya engkaulah Penerima taubat lagi Maha Mengasihani.

Janganlah Engkau mengenakan kami dosa-dosa besar, wahai Tuhan yang Maha Mulia dan kami akhiri doa
ini dengan segala pujian bagi Mu Allah Tuhan semesta Alam.

Semoga Allah menerima doa kita semua.

Doa Tahlil Arwah (Umum)


Doa arwah yang umum adalah seperti berikut:
Surah al-Fatihah
Bacaan Doa Penutup
Maksud Doa

Segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Pujian yang memadai dan menyamai akan
pertambahan segala nikmatNya.

Wahai Tuhan kami, kepadaMu tertumpu segala pujian sebagaimana layak bagi kebesaran
pemerintahanMu. Ya Allah, kami pohonkan selawat dan salamMu ke atas penghulu kami
Nabi Muhammad sebagai selawat yang melepaskan diri kami dari bala bencana,
Tunaikanlah ya Allah segala hajat kami, dan selawat itu engkau bersihkan kami dari segala
keburukan dan Engkau angkatkan kami disisiMu setinggi darjat dan Engkau sampaikan ke
hujung harapan dan cita-cita kami dari segala kebaikan semasa kami hidup dan selepas
mati.

Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak dapat mengira pujian kami ke atasMu sebagaimana
Engkau puji ke atas diriMu, maka kepadaMu segala pujian sehingga Engkau redhai dan
untukMu pujian apabila Engkau redha dan untukMu pujian selepas Engkau redha. Ya Allah
pohon selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad di permulaan dan pohon selawat dan
salam ke atas Nabi Muhammad di hari penghabisan dan pohon selawat ke atas Nabi
Muhammad setinggi-tingginya sehingga hari kiamat dan selawat dan salam ke atas Nabi
Muhammad sehingga diwarisi bumi dan Engkau adalah sebaik-baik pewaris.

Ya Allah jadikanlah, sampaikanlah dan terimalah pahala bacaan yang kami baca daripada
kitab Al-Quran yang agong, dan pahala bacaan yang kami tahlilkan dari “La ilaha illallah”
dan pahala bacaan istighfarnya dan pahala bacaan zikir dari sebutan “Ya Allah” dan pahala
selawat dan salam kami ke atas Nabi Muhammad pada saat yang berkat ini sebagai hadiah
dari kami sebagai penghubung dan ia sebagai rahmat dariMu yang turun membawa berkat
yang meliputi, juga sebagai sedekah yang diterima, dikemukakan dan dihadiahkan
kehadrat penghulu kami Nabi Muhammad S.A.W. kemudian kepada roh-roh para isterinya,
keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan tabiin, tabi’ tabiin bagi mereka kebaikan hingga
hari kiamat.

Ya Allah, jadikan selawat itu pemisah, penyelamat, pendinding dan penebus mereka dari
api neraka. Ya Allah, ampunilah, kasihanilah, sihatkanlah dan maafkanlah mereka.
Kemudian berikanlah pahala sedemikian juga kepada roh-roh ibubapa kami dan guru-guru
kami dan berikanlah juga pahala kepada ibubapa kami dan guru-guru kami dan berikanlah
juga pahala kepada ibubapa dan guru-guru kepada ibubapa kami seterusnya sekelian
orang Islam dari timur ke barat.

Ya Allah, jadikanlah kami dan rakan-rakan kami dan rakan ibubapa kami juga dengan
sekelian yang hadir dan ibubapa mereka semuany berada dalam rahmat dan kasih sayang.
Masukkan kami dan mereka ke dalam syurgaMu yang saujana luas, Wahai Tuhan yang
Maha Kasih Sayang, penganugerahan yang mengindahkan langit dan bumi. Wahai Tuhan
yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.

Ya Allah, pohon pindahkan dari mereka kesempitan lubang kubur dan lahad kepada syurga
abadiMu, kepada naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan
yang banyak yang tidak terhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya dan tilam-
tilam yang tebal lagi empuk bersama orang-orang yang mendapat nikmat yang terdiri dari
para-para Nabi, siddiq, syahid, orang-orang Solih dan Orang-orang yang mendampingi
mereka dengan baik, Wahai Tuhan Yang Amat Kasih Sayang.

Dan Allah telah beri rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad,
keluarga dan sahabatnya. Dan segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam.

Al-Fatihah

Anda mungkin juga menyukai