Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (2012) MATAPELAJARAN VOKASIONAL (PRODUKSI MULTIMEDIA) TINGKATAN 4 SMK GADONG BEAUFORT Kelas : Tingkatan 4 Mahmudah

WEEK / DATE 1 4 Jan - 6 Jan TOPIK SUB TOPIK CADANGAN AKTIVITI :: Pengenalan kepada subjek MPV PM CATATAN

:: Pemilihan pakej dan sesi taklimat pelajar Tingkatan 4 :: Pengertian Multimedia, sejarah, pasukan produksi, kegunaan dan sumbangan, peluang kerjaya. :: Komputer multimedia, perkakasan, sistem pengoperasian. :: Perisian Pengarangan, perisian pembinaan Elemen Multimedia :: Antaramuka dan toolbar :: Penggunaan panel layer, library dan Style :: Menghasilkan logo / simbol

3 16 Jan 20 Jan 4 23 Jan 27 Jan 5 30 Jan 3 Feb 6 6 Feb 10 Feb 7 13 Feb 17 Feb

1.01.5 Pengenalan Kpd Multimedia 2.0 E. Multimedia, Perkakasan & Perisian 2.2 Teks 2.3 Grafik

2 9 Jan - 13 Jan Konsep Multimedia Modul Pembelajaran Freehand

:: Pengenalan :: Tutorial :: Latih Tubi

:: Tutorial :: Latih Tubi

CUTI TAHUN BARU CINA / CUTI PERISTIWA / CUTI BERGANTI MERENTAS DESA / KARNIVAL SUKAN / CUTI PERISTIWA (1/02 3/02) :: Projek mencipta logo (Logo Syarikat) :: Menghasilkan ilustrasi mudah :: Menghasilkan ilustrasi perspektif :: Pentaksiran KMPM01_PRD01 :: Tutorial :: Latih Tubi :: Projek :: Persediaan pentaksiran :: Ujian MC Freehand :: Pentaksiran :: Pengenalan :: Tutorial :: Latih Tubi

Konsep Multimedia Modul Pembelajaran Adobe Photoshop

8 20 Feb 24 Feb

9 27 Feb 2 Mac

2.0 Elemen Multimedia 2.3 Grafik

10 5 Mac 19 Mac 11 12 Mac 16 Mac 12 19 Mac 23 Mac 13 26 Mac 30 Mac 14 2 Apr 6 Apr 15 9 Apr 13 Apr 16 16 Apr 20 Apr 17 23 Apr 27 Apr 18 30 Apr 4 May 19 7 May 11 May 20 14 May 18 May 21 21 May 25 May 22 28 May 1 Jun 23 4 Jun 8 Jun

:: Paparan dan toolbar :: marquee, magic wand dan move Tool :: Lasso, paintbrush dan airbrush tool :: History brush, rubber stamp dan pencil tool :; Pen, gradient dan measure tool :: Eye dropper, paint bucket, zoom dan hand tool :: Transform dan adjust :: Image variation dan style :: Projek Menyunting Grafik (Poster/ Kulit Majalah)

:: Tutorial :: Latih Tubi :: Tutorial :: Latih Tubi :: Projek

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (10/03 18/03) UJIAN PENGGAL 1 ( 20/03 22/03) Macromedia Freehand & Adobe Photoshop :: Pentaksiran KMPM02_PRD01- PRD 04 :: Konsep 3D :: Papan cerita :: Membina model 3D :: Paparan dan tool bar :: Modeling 1 (Primitive object) :; Modeling 2 (Tekstur & Pemetaan) :: Kamera & Perspektif :: Pencahayaan :: Pentaksiran KMPM03_PRD01- PRD03 :: Animasi dan rendering :: Pentaksiran KMPM10_PRD01 :: Pentaksiran :: Latih Tubi :: Projek :: Kuliah pemahaman konsep :: Latih tubi :: Tutorial :: Pengenalan :: Tutorial :: Latih Tubi :: Tutorial :: Latih Tubi :: Persediaan pentaksiran :: Pentaksiran :: Tutorial :: Latih Tubi :: Persediaan pentaksiran :: Ujian 3D Studio Max :: Pentaksiran :: Persediaan peperiksaan

Konsep Multimedia Modul Pmbelajaran 3D Studio Max

2.0 Elemen Multimedia 2.3 Grafik 2.4 Animasi

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (14/5 24/5) SAMBUTAN HARI GURU (25/5)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2012 (26/5 10/5) :: Paparan dan toolbar :: Proses merakam :: Proses menyunting :: Kesan khas :: Pentaksiran KMPM04_PRD01 KMPM05_PRD01 PRD02 :: Projek Audio (Cth: Dejaaying A Show)

Konsep Multiedia M.P Sound Forge

24 11 Jun 15 Jun

2.0 Elemen Multimedia 2.5 Audio

:: Pengenalan :: Tutorial :: Latih Tubi :: Persediaan pentaksiran :: Pentaksiran :: Kemaskini fail pentaksiran pelajar :: Ulangkaji :: Ujian Sound Forge :: Pembentangan Projek

25 18 Jun 22 Jun 26 25 Jun 29 Jun

Konsep Multimedia Modul Pembelajaran Macromedia Flash

2.0 Elemen Multimedia 2.4 Animasi 2..7 Interaktiviti

27 2 Jul 6 Jul

:: Antaramuka Macromedia Flash MX :: Penetapan ciri asas persembahan :: Teks :: Grafik :: Animasi :: Pentaksiran KMPM08_PRD01- PRD06 :: Audio :: Video :: Interaktiviti :: Action script :: Pentaksiran KMPM14_PRD01- PRD08 :: Projek

:: Pengenalan :: Tutorial :: Latih Tubi :: Persediaan pentaksiran :: Latih Tubi :: Pentaksiran :: Tutorial :: Latih Tubi :: Persediaan pentaksiran :: Latih Tubi :: Pentaksiran :: Projek Flash Menghasilkan Kiosk :: Ujian Macromedia Flash :: Projek Flash Menghasilkan Kiosk :: Ulangkaji

28 9 Jul 13 Jul 29 16 Jul 20 Jul 30 23 Jul 27 Jul 31 30 Jul 3 Aug 32 6 Aug 10 Aug

2.2 Teks 2.0 Elemen Multimedia 2.4 Animasi 2.7 Interaktiviti

:: Projek

33 13 Aug 17 Aug

34 20 Aug 24 Aug 35 27 Aug 31 Aug 36 3 Sep 7 Sep 37 10 Sep 14 Sep 38 17 Sep 21 Sep

39 24 Sep 28 Sep 40 1 Oct 5 Oct 41 8 Oct 12 Oct 42 15 Oct 19 Oct 43 22 Oct 26 Oct 44 29 Oct 2 Nov 45 5 Nov 9 Nov 10 Nov 11 1 Jan 12

:: Pengenalan :: Membina teks :: Pengenalan :: membina imej grafik bitmap atau :: Tutorial Vektor :: Latih Tubi :: Memasukkan elemen audio :: Memasukkan elemen video CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (18/8 26/8) HARI RAYA AIDIL FITRI (19 & 20 /8) EXCEL 2 SPM (27/8 6/9) , UJIAN PENGGAL 2 (4/9 6/9) SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI (7/9) :: Menghasilkan animasi teks dan :: Persediaan pentaksiran Grafik :: Latih Tubi :: Pentaksiran :: Pentaksiran KMPM09_PRD01- PRD02 :: Tutorial :: Persembahan linear :: Latih Tubi :: Persediaan pentaksiran :: Persediaan pentaksiran :: Pentaksiran :: Latih Tubi KMPM13_PRD01- PRD05 :: Pentaksiran :: Ujian Modul Pembelajaran Direktor :: Papan cerita :: Pentaksiran :: Tutorial KMPM12_PRD01 :: Latih Tubi :: Pentaksiran PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM (2/10 12/10) PEPERIKSAAN PMR 2012 (2/10 9/10)

Konsep Multimedia Modul Pembelajaran Macromedia Director

Ulangkaji Ulangkaji

Ulangkaji

Ulangkaji

Ulangkaji

EXCEL 1 TINGKATAN 4 (15/10 31/10) EXCEL 1 TINGKATAN 2 & PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (22/10 31/10)

:: Kemaskini Fail Pentaksiran Pelajar & Evidens CUTI AKHIR SEMESTER (19 NOV 2012 1 JAN 2013)

Disediakan Oleh:: ROSIADI BIN TAJUDIN ~Guru Mata Pelajaran~