Anda di halaman 1dari 24

APLIKASI PLICKERS DALAM PdPc ROSIADI BIN TAJUDIN

SMK GADONG BEAUFORT


KEGUNAAN
1. Sebagai penilaian selepas
sesi PdPc / Semasa set
induksi.
2. Sesi ulangkaji (Soalan
objektif).
3. Membuat analisis item
soalan objektif selepas
peperiksaan / ujian.
KEPERLUAN
1. Capaian internet
2. Aplikasi Plickers pada
telefon pintar.
3. Layari www.plickers.com
pada browser computer.
4. Kad Plickers
TETAPAN PADA LAMAN WEB PLICKERS

1. Layari www.plickers.com
2. Sign In menggunakan alamat
Gmail anda.
3. Atau Sign In menggunakan
alamat email Yes anda
TETAPAN PADA LAMAN WEB PLICKERS

1. Klik butang Classes untuk mendaftarkan kelas anda.


2. Tekan Save
TETAPAN PADA LAMAN WEB PLICKERS

1. Taipkan nama pelajar kelas anda satu demi satu.


2. Tekan Enter untuk nama pelajar yang seterusnya.
TETAPAN PADA LAMAN WEB PLICKERS

1. Klik butang Print Roster untuk mencetak senarai nama


kelas anda mengikut urutan.
TETAPAN PADA LAMAN WEB PLICKERS

1. Klik butang Print Roster.


TETAPAN PADA LAMAN WEB PLICKERS

1. Klik butang Cards untuk mencetak


Kad Plickers untuk kegunaan pelajar.
2. Pilih Plickers Set mengikut
bilangan yang dikehendaki.
TETAPAN PADA LAMAN WEB PLICKERS
1. Contoh Kad Plickers untuk pelajar
nombor 1 yang telah dicetak.
2. Huruf disekelilingnya mewakili
pilihan jawapan pelajar.
3. Jawapan yang dipilih perlu
diletakkan di atas.
TETAPAN PADA LAMAN WEB PLICKERS

1. Klik butang Library.


2. Klik butang New Folder > Namakan folder
anda > Save
TETAPAN PADA LAMAN WEB PLICKERS

1. Dalam folder yang dihasilkan tadi Klik


butang New Question untuk menambah soalan.
TETAPAN PADA LAMAN WEB PLICKERS

1. Taipkan soalan
anda dan pilihan
jawapan pada ruang
yang disediakan.
2. Tekan butang save
and create new (untuk
menambah lagi
soalan)
TETAPAN PADA TELEFON

1. Pada telefon pintar anda, download aplikasi Plickers daripada Play store.
2. Sign In menggunakan email yang sama seperti anda Sign In pada website
www.plickers.com
TETAPAN PADA TELEFON

1. Pilih nama kelas anda yang telah anda daftarkan tadi.


2. Klik butang +
3. Klik butang Library untuk memilih folder soalan.
TETAPAN PADA TELEFON

1. Pilih folder soalan anda.


2. Klik soalan yang ingin ditanya kepada pelajar, Klik butang ADD TO QUEUE.
3. Ulang untuklangkah 2-3 untuk menambah soalan yang seterusnya.
TETAPAN PADA TELEFON & LAMAN PLICKERS
1. Pada laman web klik butang Live View.
2. Pilih kelas pada aplikasi plickers di telefon
3. Klik soalan yang ingin disoal kepada pelajar
TETAPAN PADA TELEFON & LAMAN PLICKERS
1. Klik simbol kamera pada telefon anda untuk memaparkan soalan yang dipilih
pada skrin Komputer.
TETAPAN PADA TELEFON & LAMAN WEB PLICKERS

1. Halakan kamera telefon anda pada kad plickers pelajar.


2. Status jawapan pelajar akan dipaparkan secara terus pada skrin computer dan
telefon anda.
TETAPAN PADA TELEFON & LAMAN WEB PLICKERS
1. Klik butang Reveal Answer untuk memaparkan jawapan pelajar. (Hijau : Betul ,
Merah : Salah)
2. Pada telefon klik tanda √ untuk menyimpan jawapan pelajar ke dalam laporan.
3. Markah / % pencapaian pelajar dipaparkan pada skrin telefon.
TETAPAN PADA TELEFON & LAMAN WEB PLICKERS

1. Tekan tanda √ untuk menyimpan hasil jawapan pelajar.


2. Untuk memaparkan soalan seterusnya klik butang Queue dan pilih soalan.
3. Ulang semula langkah-langkah tadi.
TETAPAN PADA TELEFON & LAMAN WEB PLICKERS

klik Reports > Scoresheet, Pilih kelas > Klik butang Apply, analisis item
keseluruhan pelajar dan soalan akan dipaparkan dalam bentuk jadual.
Klik butang Reports > Question History untuk melihat analisis keseluruhan
jawapan pelajar mengikut soalan. Analisis setiap soalan dipaparkan dalam
bentuk urutan soalan.
SEMOGA BERMANFAAT ROSIADI BIN TAJUDIN

Sekian Terima Kasih SMK GADONG BEAUFORT