Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (2010)

MATAPELAJARAN VOKASIONAL (PRODUKSI MULTIMEDIA)


TINGKATAN 4 – SMK GADONG BEAUFORT

Tingkatan : 4 Mahmudah

MINGGU /
TOPIK SUB TOPIK CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH
1 :: Pengenalan kepada subjek
Pemilihan pakej dan sesi taklimat
4 Jan - 8 Jan MPV PM

MODUL PEMBELAJARAN PERISIAN


:: Antaramuka dan toolbar
:: Pengenalan
2 MACROMEDIA FREEHAND :: Penggunaan panel layer, library dan
:: Tutorial
11 Jan - 15 Jan Style
:: Latihan
:: Menghasilakn logo / simbol

:: Tutorial
3 :: Projek mencipta logo
:: Latihan
18 Jan – 22 Jan :: Menghasilkan ilustrasi mudah
:: Projek
:: Tutorial
4 :: Menghasilkan ilustrasi mudah
:: Latihan
25 Jan – 29 Jan :: Menghasilkan ilustrasi perspektif
:: Projek
:: Persediaan pentaksiran
5 :: Pentaksiran
:: Ujian
1 Feb – 5 Feb KMPM01_PRD01
:: Pentaksiran
:: Paparan dan toolbar
MODUL GRAFIK

PERISIAN ADOBE PHOTOSHOPMODUL PEMBELAJARAN

:: Pengenalan
6 :: marquee, magic wand dan move
:: Tutorial
8 Feb – 12 Feb Tool
:: Latihan
:: Lasso, paintbrush dan airbrush tool
:: History brush, rubber stamp dan
7 :: Tutorial
pencil tool
15 Feb – 19 Feb :: Latihan
:; Pen, gradient dan measure tool
:: Eye dropper, paint bucket, zoom
8 :: Tutorial
dan hand tool
22 Feb – 26 Feb :: Latihan
:: Transform dan adjust
9 :: Persediaan pentaksiran
:: Image variation dan style
1 Mac – 5 Mac :: Latihan

:: Pentaksiran
KMPM02_PRD01
10 :: Pentaksiran
KMPM02_PRD02
8 Mac – 12 Mac :: Ujian
KMPM02_PRD03
KMPM02_PRD04

11
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
15 Mac – 19 Mac
12 :: Ulangkaji Modul Freehand dan
Ujian Semester 1 (24,25,26)
22 Mac – 26 Mac Photoshop
:: Paparan dan tool bar :: Pengenalan
PERISIAN 3D STUDIO MAXMODUL PEMBELAJARAN

13
:: Modeling 1 (Primitive object) :: Tutorial
29 Mac – 2 Apr
:; Modeling 2 (Tekstur) :: Latihan
14 :: Tutorial
:: Cahaya dan kamera
5 Apr – 9 Apr :: Latihan
MODUL GRAFIK & ANIMASI (3D)

:: Pentaksiran
:: Persediaan pentaksiran
15 KMPM03_PRD01
:: Ujian
12 Apr – 16 Apr KMPM03_PRD02
:: Pentaksiran
KMPM03_PRD03
16 :: Tutorial
:: Animasi dan rendering
19 Apr – 23 Apr :: Latihan
17 :: Pentaksiran :: Persediaan pentaksiran
26 Apr – 30 Apr KMPM10_PRD01 :: Pentaksiran
:: Konsep 3D
:: Papan cerita
:: Membina model 3D :: Kuliah pemahaman konsep
18 :: Tekstur dan pemetaan :: Latih tubi
3 May – 7 May :: Kamera dan perspektif :: Tutorial
:: Pencahayaan :: Persediaan peperiksaan
:: Animasi 3D
:: Rendering 3D
19
10 May – 14 May PEPERIKSAAN SEMESTER 1
20 (Bab 1,2,3,4)
17 May – 21 May
MODUL AUDIO AUDIOMODUL

PERISIAN SOUND FORGE


:: Paparan dan toolbar
:: Pengenalan
21 :: Proses merakam
:: Tutorial
24 May – 28 May :: Proses mennyunting
:: Latihan
:: Kesan khas

:: Persediaan pentaksiran
:: Pentaksiran
:: Ujian
22 KMPM04_PRD01
:: Pentaksiran
31 May – 4 Jun KMPM05_PRD01
:: Kemaskini fail pentaksiran
KMPM05_PRD02
pelajar
23
7 Jun – 11 Jun
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
24
14 Jun – 18 Jun
:: Pengenalan dan antaramuka Flash
MX
:: Pengenalan
25 :: Penetapan ciri asas persembahan
:: Tutorial
21 Jun – 25 Jun :: Teks
:: Latihan
:: Grafik
:: Animasi
MODUL PEMBELAJARAN PERISIAN MACROMEDIA FLASH

:: Pentaksiran
KMPM08_PRD01
KMPM08_PRD02 :: Persediaan pentaksiran
26
KMPM08_PRD03 :: Latihan
MODUL ANIMASI DAN INTERAKTIVITI

28 Jun – 2 Jul
KMPM08_PRD04 :: Pentaksiran
KMPM08_PRD05
KMPM08_PRD06
:: Audio
27 :: Video :: Tutorial
5 Jul – 9 Jul :: Interaktiviti :: Latihan
:: Action script
:: Pentaksiran
KMPM14_PRD01
KMPM14_PRD02
KMPM14_PRD03 :: Persediaan pentaksiran
28
KMPM14_PRD04 :: Latihan
12 Jul – 16 Jul
KMPM14_PRD05 :: Pentaksiran
KMPM14_PRD06
KMPM14_PRD07
KMPM14_PRD08
:: Pentaksiran
29 :: Pentaksiran :: Ujian
19 Jul – 23 Jul :: Projek :: Projek Flash –
Menghasilkan Kiosk
:: Ujian
30 :: Projek Flash –
:: Projek
26 Jul – 30 Jul Menghasilkan Kiosk
:: Ulangkaji
31
UJIAN SEMESTER 2
2 Aug – 6 Aug
:: Pengenalan
:: Membina teks
:: Pengenalan
MODUL PEMBELAJARAN MAKROMEDIA

32 :: membina imej grafik bitmap atau


MODUL ANIMASI DAN INTERAKTIVITI

:: Tutorial
9 Aug – 13 Aug Vektor
:: Latihan
:: Memasukkan elemen audio
:: Memasukkan elemen video
:: Menghasilkan animasi teks dan
Grafik :: Persediaan pentaksiran
33
DIREKTOR

:: Pentaksiran :: Latihan
16 Aug – 20 Aug
KMPM09_PRD01 :: Pentaksiran
KMPM09_PRD02
:: Tutorial
34
:: Persembahan linear :: Latihan
23 Aug – 27 Aug
:: Persediaan pentaksiran
:: Pentaksiran
KMPM13_PRD01
:: Persediaan pentaksiran
35 KMPM13_PRD02
:: Latihan
30 Aug – 3 Sep KMPM13_PRD03
:: Pentaksiran
KMPM13_PRD04
KMPM13_PRD05
36
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2 (HARI RAYA AIDILFITRI)
6 Sep – 10 Sep
37
CUTI BERGANTI – TYT, HARI RAYA, PERISTIWA
13 Sep – 17 Sep
:: Ujian Modul Pembelajaran
:: Papan cerita Direktor
38
:: Pentaksiran :: Tutorial
20 Sep – 24 Sep
KMPM12_PRD01 :: Latihan
:: Pentaksiran
39
:: Ulangkaji Freehand dan Photoshop :: Kemaskini fail pentaksiran
27 Sep – 1 Oct
40
:: Ulangkaji 3D Studio Max :: Latih tubi
4 Oct – 8 Oct
41
:: Ulangkaji Sound Forge PEPERIKSAAN PMR
11 Oct – 15 Oct
42
:: Ulangkaji Flash dan Direktor :: Latih tubi
18 Oct – 22 Oct
43 :: Latih tubi
:: Ulangkaji Akhir
25 Oct – 29 Oct :: Persediaan Peperiksaan
44
1 Nov – 5 Nov
PEPERIKSAAN SEMESTER AKHIR
45
8 Nov – 12 Nov
46 :: Kemaskini fail pentaksiran
15 Nov – 19 Nov pelajar
Sesi refleksi dan perbincangan bersama pelajar
PEPERIKSAAN SPM (18hb)
22 Nov 10 –
CUTI AKHIR TAHUN
1 Jan 11

Disediakan Oleh: ROSIADI BIN TAJUDIN


~ Guru Matapelajaran ~