Anda di halaman 1dari 11

Nama: Tarikh:

Isi tempat kosong dengan suku kata yang betul berdasarkan gambar.

ke + la + pa = __________ pe + ta + ni = __________

pe + ra + hu = __________ be + ru + du = __________

ke + re + ta = __________
pe + li + ta = __________

ke + ru + si = __________
re + ba + na = __________

to + ma + to = __________
ke + ta + wa = __________
Nama: Tarikh:
Padankan gambar dengan perkataan.

tomato
perahu

petani
kelapa

kerusi
ketawa

berudu
pelita

kereta
rebana
Nama: Tarikh:
Isi tempat kosong dengan suku kata yang betul berdasarkan gambar.

______ + la + pa = __________ ______ + ta + ni = __________

______ + ra + hu = __________ ______ + ru + du = __________

______ + re + ta = __________
______ + li + ta = __________

______ + ru + si = __________
______ + ba + na = __________

______ + ma + to = __________
______ + ta + wa = __________
Nama: Tarikh:
Isi tempat kosong dengan suku kata yang betul berdasarkan gambar.

ke + ______ + pa = __________ pe + ______ + ni = __________

pe + ______ + hu = __________ be + ______ + du = __________

ke + ______ + ta = __________
pe + ______ + ta = __________

ke + ______ + si = __________
re + ______ + na = __________

to + ______ + to = __________
ke + ______ + wa = __________
Nama: Tarikh:
Isi tempat kosong dengan suku kata yang betul berdasarkan gambar.

ke + la + ______ = __________ pe + ta + _______ =


__________

pe + ra + ______ = __________ be + ru + _______ =


__________

ke + re + _______ =
pe + li + _______ = __________
__________

ke + ru + _______ =
re + ba + _______ =
__________
__________

to + ma + ______ = __________
ke + ta + _______ =
__________
Nama: Tarikh:
Isi tempat kosong dengan suku kata yang betul berdasarkan gambar.

______ + _______ + ______ = ______ + _______ + ______ =


__________ __________

______ + _______ + ______ = ______ + _______ + ______ =


__________ __________

______ + _______ + ______ =


______ + _______ + ______ = __________
__________

______ + _______ + ______ =


______ + _______ + ______ =
__________
__________

______ + _______ + ______ =


______ + _______ + ______ = __________
__________
Nama: Tarikh:
Isi tempat kosong dengan suku kata yang betul berdasarkan gambar.

ru + sa = _____________ mi + num = _____________

ki + pas = _____________ ti + dur = _____________

bo + tak = _____________ ka + tak = _____________

ka + sut = _____________ li + pas = _____________

pe + rut = _____________ ko + tak = _____________

ma + kan = _____________ ti + lam = _____________


Nama: Tarikh:
Isi tempat kosong dengan suku kata yang betul berdasarkan gambar.

kipas tidur

kasut kotak

perut minum

pelita tilam

botak katak

rusa lipas
Nama: Tarikh:
Isi tempat kosong dengan suku kata yang betul berdasarkan gambar.

________ + sa = ________ + num =


_____________ _____________

________ + pas = ________ + dur =


_____________ _____________

________ + tak = ________ + tak =


_____________ _____________

________ + sut = ________ + pas =


_____________ _____________

________ + rut = ________ + tak =


_____________ _____________

________ + kan = ________ + lam =


_____________ _____________
Nama: Tarikh:
Isi tempat kosong dengan suku kata yang betul berdasarkan gambar.

ru + _______ = mi + ______ =
_____________ _____________

ki + _______ = ti + _______ =
_____________ _____________

bo + ______ = ka + _______ =
_____________ _____________

ka + ______ = li + ________ =
_____________ _____________

pe + ______ = ko + _______ =
_____________ _____________

ma + ______ = ti + _______ =
_____________ _____________
Nama: Tarikh:
Isi tempat kosong dengan suku kata yang betul berdasarkan gambar.

_____ + _______ = _____ + ______ =


_____________ _____________

_____ + _______ = _____ + _______ =


_____________ _____________

_____ + ______ = _____ + _______ =


_____________ _____________

_____ + ______ = _____ + ________ =


_____________ _____________

_____ + ______ = _____ + _______ =


_____________ _____________

_____ + ______ = _____ + _______ =


_____________ _____________