Anda di halaman 1dari 10

PEMBENTANGAN EKSEKUTIF 3:

PERANTISAN 1

DIBENTANG OLEH
TAN CHEE KEONG
KUMPULAN SRBE 3
KURSUS NPQEL AMBILAN 1/2018
Jarak Rumah dari
Sekolah
6%
29%
PERATUS KEHADIRAN MURID DAN GPS UPSR 2015 2016 2017
90
GPS UPSR 2.38 2.35 2.34 65%
78
80 Kehadiran 75% 70% 78%
75
70
< 5 Km
70
5 Km - 10 Km
60
>10 Km
50

40
SEGAK

30
1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Bintang 5 Bintang
2.35
20 2.34
10
7 25
2.38 22
0
2015 2016 2017
16 30
GPS PAJSK KEHADIRAN KK
SK(1) SIMPANG LIMA SK MERU
- Lokasi Sekolah : Bandar - Lokasi Sekolah : Luar Bandar
- Enrolmen murid : 510 orang - Enrolmen murid : 1740 orang
- Bilangan Guru : 40 orang - Bilangan Guru : 114 orang
- Tahun Persekolahan : - Tahun Persekolahan :
Tahun 1 hingga 6 PPKI, Pra Sekolah, Tahun 1 - 6
- GPS UPSR : - GPS UPSR :
2015 : 2.38 2015 : 2.38
2016 : 2.35 2016 : 2.35
2017 : 2.34 2017 : 2.34
- Kehadiran Murid : - Kehadiran Murid :
2015 : 75% 2015 : 75%
2016 : 70% 2016 : 70%
2017 : 78% 2017 : 78%
- Hubungan akrab dengan warga sekolah
- Gaya kepimpinan yang bersesuaian
- Hubungan baik dengan agensi luar

- Hala tuju pemimpin perlu jelas dan disebarluaskan


- Data dan fail perlu dikemaskini dan lengkap
- Pemantauan oleh pemimpin sekolah perlu didokumenkan
- Penilaian program dan aktiviti perlu dijalankan untuk
mengenalpasti kekuatan dan kelemahan supaya
penambahbaikan dapat dilakukan
- Hala tuju “Sekolah Cemerlang Di Hujung Jari”
- Meningkatkan kehadiran murid ke atas 95%.
- Meningkatkan keputusan PAJSK sekurang-kurangnya 3 Bintang
sebanyak 80%.
- Meningkatkan GPS UPSR ke bawah 2.50 menjelang tahun 2020
- Data dan maklumat dikemaskini supaya tepat dan cepat.
- Gaya kepimpinan yang pelbagai dan bersesuaian.
- Setelah mendapat data dan maklumat
- Analisis SWOT
- Mengenalpasti masalah dengan alat 5W1H dan Tulang Ikan.
- Melakukan tinjauan dan kaji selidik
- Perancangan Strategik, Rancangan Taktikal, Rancangan Operasi

What
Who
Where
When
Why
How

TULANG IKAN ISHIKAWA


- Mewujudkan jawatankuasa untuk mencari intervensi
- Menggunakan 6 Thinking Hats untuk mewujudkan Alternatif Intervensi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BIDANG DATA BIDANG TOV/ KRITERIA INISIATIF KAEDAH PIHAK TEMPOH KEPERLUAN EVIDENS DAPATAN KOS
KEBERHASILAN DIKUMPUL FOKUS BASELINE KEJAYAAN PEMANTAUAN BERTANGGUNG MASA SUMBER PENILAIAN SEBENAR
/ASPIRASI (ETR/ JAWAB
INDIKATOR)
- Pemantauan dengan menggunakan OPPM
- Mengikut jadual berkala

- Jawatankuasa menilai semula program untuk merancang


penambahbaikan.
- Perancangan Strategik, Rancangan Taktikal, Rancangan Operasi
TERIMA KASIH
谢谢 நன்றி