Anda di halaman 1dari 20

EKONOMI

ZAMAN
PENJAJAHAN
• NAMA : NADRI BIN GASPOR
• NAMA PENSYARAH : ENCIK KADIR BIN M. AZIS
PERUBAHAN EKONOMI
MALAYSIA
• Jika diamati daripada fakta sejarah, kegiatan ekonomi
di Tanah Melayu dalam bentuk pertanian bercucuk
tanam dan penternakan telah bermula sejak dari
zaman logam (iaitu 2500 tahun dahulu) lagi.
• Oleh itu beberapa peringkat perkembangan dapat
dikenal pasti yang secara umumnya boleh
dibahagikan kepada beberapa era
• iaitu era pra penjajahan, era penjajah, era
kemerdekaan dan era baru kini.
KEGIATAN EKONOMI
ZAMAN PENJAJAHAN
PENANAMAN GETAH PERLOMBONGAN
MENCARI HASIL LAUT MENCARI HASIL HUTAN
Migrasi :
• Migrasi dari China
• Migrasi dari India
• Migrasi dari Ceylon Revolusi Perkembangan dalam
• Migrasi dari perindustrian di bidang komunikasi dan
Indonesia Eropah pengangkutan

FAKTOR
PERKEMBANGAN
KEGIATAN EKONOMI

Penubuhan Institusi- Galakan-galakan Penglibatan secara


institusi penyelidikan daripada pihak penjajah langsung pihak penjajah
IDENTIFIKASI
KAUM
MENGIKUT
KEGIATAN
EKONOMI
“DASAR PECAH DAN
PERINTAH” OLEH
KERAJAAN BRITISH
Kaum Melayu :
• Pertanian
• Penternakan di
kawasan kampung Kaum Cina :
• Tertumpu di bandar
• Pelombong bijih
timah
• pekedai Kaum India :
• Tertumpu di kawasan
estet
• Peladang
• kerani
IMPLIKASINYA…….
• Pemisahan ini juga menyebabkan sesuatu
golongan etnik itu tidak mengenal atau berpeluang
untuk berinteraksi dengan lebih kerap
• merenggangkan perhubungan dan interaksi serta
memperkuatkan lagi perasaan kekitaan dan
etnosentrisme
• kadar kemiskinan juga turut bertambah
EKONOMI BERSIFAT
TERBUKA
• Tanah Melayu telah mengeksport getah, bijih
timah, bahn makanan, dan minyak sayur-sayuran
ke Britain
• Getah dan biih timah telah dieksport ke Amerika
Syarikat
• Manakala, besi pula dieksport ke Jepun
• Tanah Melayu pula mengimport beras dari negara
Kampuchea, Tahi, Vietnam, dan Myammar
• Selain itu, tanah melayu juga mengimport candu,
daging, tenusu, dan haiwan-haiwan ternakan
EKONOMI DUAAN
• Dwiekonomi bermaksud wujudnya dua bentuk
ekonomi secara serentak iaitu ekonomi bercorak
sara diri dan ekonomi dagangan. (Ruj : Buku Teks
Sejarah Tingkatan Empat ms. 246 – 247)
EKONOMI
TRADISIONAL
• Dikenali sebagai ekonomi sara diri
• Merujuk aktiviti ekonomi yang tidak menghasilkan
lebihan lebihan produk untuk tujuan pemasaran.
• Ekonomi untuk memenuhi keperluan sendiri
CIRI-
CIRINYA…
• kegiatan: melombong bijih timah, menanam padi,
memungut hasil hutan, menternak binatang,
menangkap ikan
• berskala kecil
• teknologi mudah
• kegunaan keluarga
• lebihan untuk tukaran barangan lain
• dilakukan bersama ahli keluarga
EKONOMI
DAGANGAN
• Merujuk kepada kegiatan pertanian atau
perlombongan yang melibatkan lebihan
pengeluaran untuk tujuan pemasaran.
• Pengeluaran
• dalam skala besar
• tenaga buruh yang banyak
• modal besar
• teknologi tinggi
• pemasaran yang luas.
SISTEM PERTANIAN
KOMERSIAL
Tanaman komersial yang digalakkan ialah :
• Ubi kayu
• Tebu
• Lada hitam
• Gambir
• Tembakau
• Kopi
PERUSAHAAN GETAH
• Revolusi Industri telah meningkatkan permintaan
getah terutamanya untuk perusahaan automobil.
• Bagi memenuhi permintaan getah, British
memperkenalkan tanaman getah sebagai
tanaman komersial di Tanah Melayu.
TERIMA KASIH
KERANA SUDI
MENDENGAR DAN
MENYAKSIKAN
PEMBENTANGAN
SAYA