Anda di halaman 1dari 14

Lampiran B Nama dan Alamat Sekolah (sekolah asal) Tel :

Nama dan Alamat Sekolah (sekolah baru)

Ruj. Kami: Tarikh :

Tuan/Puan, MAKLUMAN PERPINDAHAN MURID DAN BUKU TEKS SPBT Perkara di atas dirujuk. Dengan ini dimaklumkan bahawa Saudara/ Saudari (nama murid) Tahun 20 (tahun semasa) telah bertukar sekolah dari sekolah ini ke sekolah tuan/puan. 2 3 Sehubungan itu, pihak kami ingin memaklumkan bahawa murid ini telah membawa bersama-sama buku-buku teks SPBT seperti judul-judul yang berikut: Bil Judul Penerbit

4 Pihak tuan/puan dipohon agar menguruskan hal-hal berkaitan urusan pinjaman dan merekodkan stok buku teks SPBT ini mengikut prosedur yang ditetapkan. 5 Kerjasama dan keperihatinan tuan/puan amat dihargai.

Sekian, terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah,

( Guru Besar, SK Nanga Bangkit, Song, 96850 Song.

sk. Fail HEM

Lampiran B

ukar sekolah dari

h membawa

njaman

sk. Fail HEM

Lampiran 7

BORANG UNJURAN ENROLMEN MURID (SEKOLAH RENDAH) Nama Sekolah Alamat Sekolah Kod Sekolah Bil 1 2 3 4 5 6 : SK. KIABAU

: W.D.T NO.08 KG. KIABAU 89300 TELUPID, SABAH : Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 XBA2109 No. Tel. Sekolah :

Enrolmen Murid Januari/ Unjuran Enrolmen Februari 2013 2014 (+3%) 7 9 7 6 9 6 7 7 7 6 9 6

Janu

Diisi oleh Guru Penyelaras SPBT Tandatangan Nama : :

Disemak oleh GPK HEM Tandatangan Nama dan Cap Jawatan : :

Disahkan benar oleh Guru Besar Tandatangan Nama dan Cap Jawatan Tarikh : : :

aj/hem/sknb2011

Lampiran 7

0138919432 Januari

olmen 2014 9 7 7 6 9 6

aj/hem/sknb2011

LPBT 1 SKIM PINJAMAN BUKU TEKS LAPORAN PENERIMAAN BUKU TEKS Nama Sekolah Alamat Sekolah : :

Perhatian : Sila tandakan ( /) pada yang berkenaan dan lengkapkan maklumat yang diperlukan dalam jadual di bawah: a) Bekalan semua judul buku teks seperti tercatat dalam BTBTR460 belum diterima b) Bekalan beberapa judul buku teks telah diterima kecuali judul-judul tertentu Judul buku yang belum diterima adalah seperti berikut: Jumlah Naskhah Bekalan Seperti Dalam BTBTR460

Bil.

Penerbit

Kod Buku

Judul Buku

Jumlah Naskhah Yang Belum Diteri

Disediakan Oleh Guru Penyelaras SPBT: Nama Tandatangan Tarikh : : :

Disemak dan disahkan oleh Guru Besar: Nama Tandatangan Tarikh : : :

aj/hem/sknb

LPBT 1

Kod Sekolah:

Jumlah Naskhah Yang Belum Diterima

aj/hem/sknb

Lampiran 13 JADUAL PENGAGIHAN BUKU TEKS SPBT NAMA SEKOLAH BIL 1 2 3 4 5 6 KELAS TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 : TARIKH hhbbyyyy hhbbyyyy hhbbyyyy hhbbyyyy hhbbyyyy hhbbyyyy MASA hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm

*Sila patuhi masa yang diperuntukkan untuk mengelakkan kesesakan di Bilik Boss. Kerjasam anda amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Lampiran 13

PBT

CATATAN

UPSR (20..)

sakan di Bilik Boss. Kerjasama PKHEM

BORANG PESANAN DAN PEMULANGAN BUKU TEKS SPBT


TAHUN : NAMA GURU KELAS : : JUDUL BUKU AMBILAN 1 TARIKH BIL. AMBILAN 2 TARIKH BIL. AMBILAN 3 TARIKH BIL. 20

BIL

JUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JUMLAH BESAR Tandatangan Guru Kelas Disahkan Oleh Guru Penyelaras SPBT

SPBT

PEMULANGAN TARIKH BIL.

Guru Penyelaras SPBT

SURAT AKUAN PENERIMAAN BUKU TEKS


SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Saya naskhah buku daripada pihak sekolah.

dengan ini mengaku telah menerima buku sebanyak

Saya memahami bahawa semua buku tersebut merupakan Hak Kerajaan Malaysia yang dipinjam 2 kepada saya dan saya tertakluk kepada peraturan Skim Pinjaman Buku Teks Sekolah.

Dengan ini saya berjanji akan menjaga buku teks dengan baik dan mematuhi peraturan-peraturan S 3 iaitu:3.1 Membalut buku teks dengan plastik lutsinar. 3.2 Membawa buku teks ke sekolah. 3.3 Tidak meninggalkan buku teks di kelas atau di merata-rata tempat. 3.4 Tidak Meminjamkan buku teks kepada pelajar lain. 3.5 Tidak menconteng, merosakkan atau menghilangkan buku teks. 3.6 Mengambil dan memulangkan buku teks pada waktunya.

4 Sekiranya saya melanggar peraturan tersebut, maka pihak pengurusan SPBT sekolah berhak menga tindakan atau meminta saya menggantikan buku yang rosak/hilang tersebut termasuk mengam yang ada pada saya.

5 Kegagalan saya mematuhi peraturan SPBT turut membolehkan pihak sekolah mengambil apa-apa disiplin terhadap diri saya.

Yang benar,

Diakui oleh:

( Tarikh :

) (nama murid)

( Tarikh:

Disahkan oleh guru kelas,

( Tarikh

EKS

buku sebanyak

aysia yang dipinjamkan

eraturan-peraturan SPBT

kolah berhak mengambil ermasuk mengambil semula buku teks

engambil apa-apa tindakan

) (ibu/bapa/penjaga)

SURAT PEMBERITAHUAN PEMULANGAN BUKU TEKS SPBT


SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA BANGKIT, SONG 96850 SONG. YBB7304 Tel. Pej : Ruj. Kami: Tarikh :

Tuan/Puan, PEMBERITAHUAN PEMULANGAN BUKU TEKS SPBT

Dengan segala hormat dan sukacitanya dimaklumkan bahawa, pihak sekolah akan mula mengum buku teks SPBT seperti ketetapan yang berikut:BIL 1 2 3 4 5 6 KELAS TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 TARIKH DAN MASA

2 Sehubungan dengan itu, tuan/puan diminta memberikan kerjasama kepada anak/jagaa dan pihak sekolah bagi melicinkan lagi proses pemulangan buku tersebut seperti jadual yang terte 3 Kerjasama tuan/puan berhubung perkara ini amat dihargai.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

( Guru Besar, SK Nanga Bangkit, Song.

084-792100/792103

mula mengumpulkan semua

ada anak/jagaan tuan/puan dual yang tertera di atas.