Anda di halaman 1dari 2

EMAIL kepada kama_ipgktb@yahoo.

com Pada atau sebelum 7hb Mac 2013 Panjang tidak lebih 5 mukasurat Font 10 Times New Roman Kerja kumpulan ( 3 orang ) Bentang dalam bentuk MS Word pada 6 MAC 2013 (3 PISMP BA Hari Rabu) 7 Mac 2013 (3PRASekolah Hari Khamis ) SOALAN Sejarah pemikiran dan falsafah sains sosial, terutama sekali di Barat, sentiasa berkisar kepada kebajikan manusia. Kerajaan dijangka menjaga kebajikan rakyat sebagai timbal balas kepada mandat yang telah diberikan. Oleh yang demikian pihak pemerintah bertanggungjawab menyediakan kemudahan asas seperti pendidikan, pertahanan, ketenteraman awam, kesihatan dan perubatan, perumahan, pengangkutan awam dan jaminan pemakanan. kemudahan yang diperlukan oleh masyarakat. Salah satu daripadanya ialah kemudahan kesihatan dan perubatan. Berikan pandangan anda tentang perkara ini dari segi kebaikan dan keburukan pengswastaan kemudahan kesihatan dan perubatan. Menepati Sepenuh Piawai 4 Pengenalan yang sangat baik dan kemas; kenyataan yang tepat dan jitu tentang falsafah sains sosial dan welfare state; ada unsur perbandingan dengan Barat berserta dengan petikan daripada pelbagai penulis. Dewasa ini Malaysia mengalami perubahan yang ketara dalam dasar kebajikan awam dengan wujudnya penswastaan terhadap

Kriteria Penilaian 1. Pengenalan Ringkasan terhadap apa yang akan diliputi dalam tugasan serta kenyataan ringkas tentang falsafah sains sosial dan hubungannya dengan welfare state; Apa itu tanggungjawab sosial kerajaan? Perkembangan masakini di Malaysia dalam penswastaan secara umum. Kebaikan Penswastaan Kemudahan kesihatan dan perubatan. Keburukan Penswastaan Kemudahan kesihatan dan perubatan

2. 3.

EMPAT kebaikan dengan huraian serta rujukan kepada buku dan penulisan yang berwibawa. EMPAT perbincangan yang mendalam dan meluas tentang keburukan, sokongan penulisan disertai dengan contohcontoh yang relevan.

Page 1 of 2

Page 2 of 2