P. 1
Borang Penilaian Tokoh Nilam Zon Pkg 2010

Borang Penilaian Tokoh Nilam Zon Pkg 2010

|Views: 30|Likes:
Dipublikasikan oleh serojajingga

More info:

Published by: serojajingga on Apr 19, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2015

pdf

text

original

Bil : 00 _____ PKG: ______________

Nama : ____________________________________ Jantina : Lelaki / Perempuan
Sekolah : _______________________________________________ Tingkatan / Tahun : ______
Tarikh lahir : ______________________ No. S.beranak / K.pengenalan : _____________________
Agama : _____________________________ Banga : ________________________________
Alamat rumah : ______________________________________________ No. Tel : ________________
BORANG PEMARKAHAN – FOLIO CALON
!. Pen"apaian N#LA$
Jumlah buku %an pen"apaian

$arkah &P
SM Jumlah SK Jumlah Anugerah

!'( ) *+ ,0 ) !*, GANGSA
!'' ) +!- !.0 ) +/, P0&AK
+!/ ) +.* +*0 ) (-, 0$AS
+.. ke ata (/0 ke ata N#LA$
_/ Markah
!
+
(
'
-
ROADSHOW PEMILIHAN TOKOH NILAM
DAERAH HULU LANGAT
BORANG MARKAH
S$ SK
A
KN 0./0!A

+. Pen"apaian Aka%emik
S$ 1 P$& tahun +00. 2 SK 1 Akhir tahun +00. 2

(. Pen"apaian 3alam Ko Kurikulum
P0&TAN3#NGAN P0&#NGKAT S0K4LA5 $akimum ! markah
P0&TAN3#NGAN P0&#NGKAT 64N $akimum ! markah
_/ Markah
!
+
(
'
-
(, ke ba7ah
'0 ) /,
/0 ) *,
.0 ) ,,
!00 ke ata
Keputuan
Sebenar
-A 8 /A
*A 8 .A
,A ke ata
Peratu Keputuan
Sebenar
'09 ) -,9
/09 ) *,9
.09 ) !009
_/ Markah
(
'
-
KN 0./0!b
P0&TAN3#NGAN P0&#NGKAT 3A0&A5 $akimum ! markah
P0&TAN3#NGAN P0&#NGKAT N0G0&# $akimum ! markah
P0&TAN3#NGAN P0&#NGKAT K0BANGSAAN $akimum ! markah
BORANG PEMARKAHAN !EM"#"GA
!. Penilaian ke"ekapan lian . Penilain ber%aarkan ara bahaa :ang
%igunakan; "ara berhu<ah; =akta; tenang %an ke:akinan <a7apan.
!.! Latar belakang %iri. 1Bio%ata %iri / keluarga / minat %ll.2
!.+ Penampilan 1 Pakaian; kekemaan; "eria; "ara %u%uk %ll.2
+. Artikel. Nombor : _______
+.! Soalan ! 1Ke=ahaman keeluruhan artikel2
+.+ Soalan +
+.( Soalan (
+.' Kelan"aran men<a7ab oalan
(. Kar:a Agung.
Ta<uk : _______________________________________________
B
!0
-
'
(
(
+
'
KN 0./0!"
(.! Tokoh atau 7atak utama
(.+ Ke=ahaman keeluruhan buku
(.( Penga<aran :ang ingin %i"ontohi
(.' >eritakan atu periti7a :ang menarik %alam kar:a terebut.
'. Pengetahuan Am ?
'.! Soalan !. _____________________________________________________
'.+ Soalan + ______________________________________________________
? Kekuatan <a7apan lebih %iambil kira ekiran:a %iertakan %engan pen:ataan ru<ukan %ari buku;
ma<alah; akhbar; <ournel; me%ia elektronik %an eumpaman:a.
BORANG PEMARKAHAN PENG"CAPAN A$AM
!. Soalan: ___________________________________________________
!.!. #i Kan%ungan
!.!.!. ______________________
!.!.+. ______________________
!.!.(. ______________________
!.+. Kelan"aran
!.(. Suunan A:at
!.'. &umuan
@laan Penilaian
$arkah terkumpul.

'
(
+
-
-
A B C
C
KN 0./0!"
%
&
&
&
A A
A B

Tan%a Tangan Penilai ! Tan%a Tangan Penilai +
............................................. ............................................
1 2 1 2
Pengeahan
..............................................
1 2
"JIAN
BER
!"LIS

100% Keputusan Sebenar _/ Markah 3 4 5 3.79 80 ._/ Markah 1 2 3 4 5 39 ke bawah 40 .59% 60% . Pencapaian Dalam Ko Kurikulum PERTANDINGAN PERINGKAT SEKOLAH Maksimum 1 markah PERTANDINGAN PERINGKAT ZON Maksimum 1 markah .99 100 ke atas KN 08/01b 2.79% 80% . Pencapaian Akademik SM ( PMR tahun 2008 ) Keputusan Sebenar 5A – 6A 7A – 8A 9A ke atas SK ( Akhir tahun 2008 ) Peratus 40% .69 60 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->