ROADSHOW PEMILIHAN TOKOH NILAM

DAERAH HULU LANGAT

KN 08/01A

BORANG MARKAH
SM

SK

Bil : 00 _____ PKG: ______________
Nama

: ____________________________________ Jantina : Lelaki / Perempuan

Sekolah

: _______________________________________________ Tingkatan / Tahun : ______

Tarikh lahir

: ______________________ No. S.beranak / K.pengenalan : _____________________

Agama

: _____________________________

Bangsa : ________________________________

Alamat rumah : ______________________________________________ No. Tel : ________________

A

BORANG PEMARKAHAN – FOLIO CALON
1. Pencapaian NILAM
Jumlah buku dan pencapaian
SM
143 - 72
144 - 215
216 - 287
288 ke atas

Markah RP

Jumlah

SK
90 - 179
180 - 269
270 - 359
360 ke atas

Jumlah Anugerah
GANGSA
PERAK
EMAS
NILAM

_/

Markah
1
2
3
4
5

79% 80% .79 80 ._/ Markah 1 2 3 4 5 39 ke bawah 40 .59% 60% .69 60 . Pencapaian Akademik SM ( PMR tahun 2008 ) Keputusan Sebenar 5A – 6A 7A – 8A 9A ke atas SK ( Akhir tahun 2008 ) Peratus Keputusan Sebenar 40% .100% _/ 3.99 100 ke atas KN 08/01b 2. Pencapaian Dalam Ko Kurikulum PERTANDINGAN PERINGKAT SEKOLAH Maksimum 1 markah PERTANDINGAN PERINGKAT ZON Maksimum 1 markah Markah 3 4 5 .

fakta.2 Soalan 2 3 2. tenang dan keyakinan jawapan.TEMUDUGA B 1. 1. cara berhujah.2 Penampilan ( Pakaian.4 Kelancaran menjawab soalan 2 3.1 Latar belakang diri.) 5 2. Penilain berdasarkan aras bahasa yang digunakan. Penilaian kecekapan lisan . Tajuk : _______________________________________________ 4 .) 10 1. Nombor : _______ 2.1 Soalan 1 (Kefahaman keseluruhan artikel) 4 2. Karya Agung.3 Soalan 3 3 2. (Biodata diri / keluarga / minat dll. ceria. cara duduk dll. Artikel.PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Maksimum 1 markah PERTANDINGAN PERINGKAT NEGERI Maksimum 1 markah PERTANDINGAN PERINGKAT KEBANGSAAN Maksimum 1 markah KN 08/01c BORANG PEMARKAHAN . kekemasan.

Soalan: ___________________________________________________ 1. ______________________ 4 1.3. _____________________________________________________ 5 4.3 Pengajaran yang ingin dicontohi 3 3.1. Pengetahuan Am * 4.3.1 Soalan 1. majalah. Susunan Ayat 2 1.2. Isi Kandungan 1. ______________________ 1. 2 4.4. A B C . Kelancaran 2 1. media elektronik dan seumpamanya.1.2 Soalan 2 ______________________________________________________ 5 * Kekuatan jawapan lebih diambil kira sekiranya disertakan dengan penyataan rujukan dari buku. Rumusan 2 Ulasan Penilaian Markah terkumpul.4 Ceritakan satu peristiwa yang menarik dalam karya tersebut.1.2 Kefahaman keseluruhan buku 4 3.1. akhbar.PENGUCAPAN AWAM 1. journel. ______________________ 1.2.1. KN 08/01c C BORANG PEMARKAHAN .3.1 Tokoh atau watak utama 3.

.....................+ + UJIAN BERTULIS Tanda Tangan Penilai 1 ...................................... ( ) + = Tanda Tangan Penilai 2 . ( ) ........................................................................... ( ) Pengesahan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful