Anda di halaman 1dari 7

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral Tahun 3

Unit 7 : Kasih Sayang (B1D1E1)


Nama : _________________________

Kelas : ___________

Tarikh : _________________________

Kuasai : (/)

Pilih gambar-gambar yang menunjukkan cara menyayangi sekolah.

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral Tahun 3


Unit 7 : Kasih Sayang (B2D1E1))
Nama : _________________________

Kelas : ___________

Tarikh : _________________________

Kuasai : (/)

Nyatakan sayang atau tidak sayang pada pernyataan berikut.

1. Kita mesti menghargai jasa dan sumbangan guru.

2. Salmah membersihkan kelas supaya dapat belajar dengan selesa.

3. Murid-murid bergotong-royong membersihkan sekolah untuk


Mencantikkan sekolah.

4. Afiz sentiasa menconteng dinding sekolah sesuka hati.

5. Tarmizi suka memecahkan kerusi dan meja di bilik darjah.

6. Jangan memetik bunga yang terdapat di sekeliling sekolah.

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral Tahun 3


Unit 7 : Kasih Sayang (B3D1E1)
Nama : _________________________

Kelas : ___________

Tarikh : _________________________

Kuasai : (/)

GARISKAN JAWAPAN YANG BETUL


1. Saya (menyayangi / memecahkan) kerusi dan meja yang terdapat dalam
kelas.

2. Saya (memulangkan / menyimpan ) buku-buku yang dipinjam dari


pusat sumber.

3. Saya membuang sampah di (tong sampah / longkang ).

4. Saya mesti (menyusun / membiarkan ) peralatan sukan selepas


digunakan.

5. Kami mesti (membersihkan / mengotorkan) kelas setiap hari.

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral Tahun 3


Unit 7 : Kasih Sayang (B4D1E1)
Nama : _________________________

Kelas : ___________

Tarikh : _________________________

Kuasai : (/)

Jawab soalan-soalan yang berikut. (Lisan)

1. Dimanakah awak membuang sampah?


-----------------------------------------------------------------------------

2. Bolehkah kamu memetik bunga disekeliling sekolah?

3. Apakah yang kamu lakukan setelah selesai makan di kantin.


------------------------------------------------------------------------------

4. Bolehkah kamu memconteng dinding tandas sekolah.

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------5. Nyatakan salah satu cara menjaga kebersihan pusat sumber


Sekolah.
------------------------------------------------------------------------------6. Adakah kamu bertanggungjawab menjaga keceriaan bahan
Bantu mengajar yang terdapat di kelas kamu.
------------------------------------------------------------------------------------

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral Tahun 3


Unit 7 : Kasih Sayang (B5D1E1)
Nama : _________________________

Kelas : ___________

Tarikh : _________________________

Kuasai : (/)

Pemerhatian Guru

1. Menjaga Kebersihan kelas.

2. Mengutip sampah yang terdapat di sekitar sekolah.

3. Menjaga dan membalut buku teks dengan baik.

4. Menjaga kebersihan kantin.

5. Tidak memetik bunga di kawasan sekolah.

6. Tidak merosakkan kemudahan-kemudahan di sekolah.

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral Tahun 3


Unit 7 : Kasih Sayang (B6D1E1)
Nama : _________________________

Kelas : ___________

Tarikh : _________________________

Kuasai : (/)

Tuliskan cara kamu menyayangi sekolah dalam situasi berikut.

____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________