Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran Kelas Bidang

: : :

Dunia Seni Visual 2 Bestari Menggambar (Resis) Persepsi Estetik 1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 Aplikasi Seni 1.2.1 Media 1.2.1.1 Alat 1.2.1.2 Bahan

Masa Tema dan Tajuk

: :

60 minit Alam Semulajadi : Makhluk Asing Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2

Standard Pembelajaran

:

Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.2.2 Proses dan teknik 1.2.2.1 teknik resis
1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam resis. 2. 3. Aktiviti P&P : Menghasilkan resis yang baik dan menarik menggunakan media yang sesuai Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. 1. Guru menunjukkan contoh hasil menggambar dan bersoal jawab tentang teknik resis. 2. 3. 4. 5. EMK Bahan Bantu Belajar : : Guru menunjuk cara menghasilkan gambar menggunakan teknik resis. Murid melukis gambar menggunakan lilin atau oil pastel warna putih. Murid mewarnakan gambar Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.

Objektif Pembelajaran

Kreativiti, Keusahawanan (EK1 - EK5), TMK dan Nilai murni 1 2 Contoh : Karya resis sedia ada. Media : Kertas lukisan, berus lukisan, palet, cat poster / cat air dan oil pastel Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar teknik resis berdasarkan empat Standard Kandungan.

Penilaian P&P

:

1

Refleksi

:

Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 10 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.