Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MELAYU TAHUN 4 MATA PELAJARAN TEMA TAJUK TAHUN MASA TARIKH BILANGAN

MURID HASIL PEMBELAJARAN : : : : : : : Bahasa Melayu Mari Bertani Buah-buahan 4 Delima 8.15 --- 9.15 pg 22 Ogos 2013 39 Orang

: Fokus Utama ( FU ) 5.1 Aras 2 8.1 Aras 3 i. i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.

: Fokus Sampingan ( FS ) 1.1 Aras 1 5.1 Aras 3 8.2 Aras 3 i) ii). iii). Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan dengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.

Objektif

: 1. 2. 3.

Pada akhir pembelajaran murid dapat: Menjawab soalan lisan dengan betul tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul Menulis lima ayat tunggal yang lengkap berpandukan gambar Kemahiran Bertutur , Kemahiran Membaca , Kemahiran Mendengar Kemahiran Menulis

Kemahiran Berbahasa

Sistem Bahasa ( SB )

: Tatabahasa -Morfologi - Kata Kerja : Sebutan dan Intonansi - Membaca Ayat : Sistem ejaan Kata dasar / Kata terbitan ( bajak-membajak ) : Ilmu : Nilai : Sains, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan , Kemahiran Hidup. : Bersyukur , berdikari , Tidak membazir.

Pengisian Kurikulum ( PK ) Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT )

: Kemahiran Berfikir : Belajar Cara Belajar : Kecerdasan Pelbagai

: menjana idea : mendengar dengan teliti , mencatat : kontekstual

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui tanaman buah-buahan di sekitar rumah / kawasan tampat tinggal Bahan Sumber P & P : Gambar ( Pokok Kelapa, Pisang ) petikan, radio dan cekera padat,kad perkataan, benda maujud ( pisang, daun kelapa ) Penekanan Konsep 5P : Penggabungjalinan Penyerapan Penilaian Pemulihan Pengayaan : Mendengar, bertutur, membaca dan menulis : Sains, KH,Kajian Tempatan, Pendidikan Muzik( Didik Hibur ). : Murid mengeja perkataan dan ayat, menulis ayat dengan tanda baca dan imbuhan yang betul : Menulis perkataan berimbuhan, menulis ayat tunggal : Membina ayat majmuk yang gramatis

LANGKAH / MASA Set Induksi ( 5 minit )

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru meminta murid mendengar muzik lagu melalui komputer riba. Murid mendengar dengan teliti lagu yang diperdengarkan Guru dan murid menyanyikan lagu bersama-sama Bersoal jawab tentang lagu

CATATAN

Menyanyi lagu Bercucuk Tanam Memahami senikata lagu.

KP muzik BBM Komputer riba KP mendengar dan bertutur

Perkembangan Langkah 1 (8 minit)

Mengenal dan menyatakan kegunaan sesuatu Pisang -kerepek -kuih -dan lain-lain Daun kelapa - kerongsang ketupat

Aktiviti 1 Guru menunjukkan buah pisang dan daun kelapa Guru dan murid bersoal jawab.

Ilmu: Sains , KH BCB mendengar dengan teliti Teknik bercerita dan d Sumbang saran KP: interpersonal

Soalan lisan; Namakan buah dan daun ini ? Apakah kegunaan benda ditunjuk ? ppisang Aktiviti 2 Guru membaca petikan tentang tajuk. Murid mendengar dengan teliti

Langkah 2 (12 minit)

Tatabahasa -- imbuhan

Aktiviti 1 Guru meminta murid membaca petikan dialog yang diberi Murid membaca perkataan dan ayat secara mekanis mengikut sebutan dan intonasi yang betul Aktiviti 2 Guru meminta murid membaca petikan dialog ( bacaan mentalis).dan Guru menerangkan penggunaan imbuhan awalan Mencatat perkataan berimbuhan Aktiviti 3 Guru mengemukakan soalan lisan tentang petikan dialog yang telah dibaca. Murid memberikan perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan

BCB: bacaan mentalis, Teknik bersoal jawab KP: Interpersonal Nilai: berdikari Sumber P&P: Petikan

sistem ejaan tanam = menanam bajak = membajak dll.

Aktiviti 1 Langkah 3 (15 minit) Membina ayat tunggal dan majmuk secara lisan. Guru meminta murid membaca perkataan berpandukan kad perkataan yang disediakan. Murid membina ayat tunggal secara lisan berpandukan kad perkataan yang diberi Aktiviti 2 (Aktiviti Kumpulan ) Guru meminta setiap kumpulan murid menulis 1 ayat tunggal dan 1 ayat majmuk berpandukan gambar Guru membuat ulasan tentang ayat yang disampaikan dan membuat pembetulan tentang penggunaan perkataan yang betul dalam ayat Ilmu: Kajian Tempatan KB: Menjana idea Sumber P&P: -Gambar -Kad perkataan

Langkah 4 ( 15 minit ) Isi - Ayat Majmuk

Aktiviti 1 Aktiviti Penulisan Kumpulan 1 Murid menulis ayat secara terkawal dengan membubuh perkataan pada tempat kosong . Kumpulan 2 Murid menulis ayat majmuk dengan rangkaikata yang disediakan Kumpulan 3 Murid membina 5 ayat berdasarkan gambar yang disediakan KBCB: mencatat KP: interpersonal Sumber P&P: Lembaran kerja

Penutup (5 minit)

Membuat rumusan Memberi lembaran kerja untuk pemulihan dan pengayaan.

Guru membuat rumusan tentang tajuk yang telah dipelajari -Apakah kebaikan berkebun sayur ? - Menyanyi bersama lagu,Pak Mamat Ada Kebun

Penerapan nilai-nilai murni. KP pemulihan dan pengayaan

Pemulihan menulis perkataan berimbuhan Pengayaan Murid menyenarai kegunaan pokok kelapa Dan menulis ayat majmuk mengenainya.