Anda di halaman 1dari 1

JADUAL PENYEDIAAN SOALAN 2013 PANITIA BAHASA INGGERIS TINGKATAN UJIAN 1 UJIAN 2 PEPERIKSAAN SEMESTER 1 UJIAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR

& PERCUBAAN 8-19 OCTOBER 01 OCTOBER SELEWATLEWATNYA 2 MINGGU SELEPAS PEPERIKSAAN TL CATATAN

TARIKH UJIAN HANTAR CETAK HANTAR MARKAH & ANALISIS

27-28 FEB 20 FEB SELEWATLEWATNYA 1 MINGGU SELEPAS UJIAN TL

26-27 APRIL 19 APRIL SELEWATLEWATNYA 1 MINGGU SELEPAS UJIAN MF

TINGKATAN 1

14-24 MEI 2013 07 MEI SELEWATLEWATNYA 2 MINGGU SELEPAS PEPERIKSAAN TL

30-31 JULAI 23 JULAI SELEWATLEWATNYA 1 MINGGU SELEPAS UJIAN MF

TINGKATAN 2

JM

TL

JM

TL

JM

TINGKATAN 3

JM

JM

JM

JM

JM

TINGKATAN 4

MF

MF

MF

MF

MF

TINGKATAN 5

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

GURU-GURU YANG MENGGUBAL SOALAN, SILA SERAHKAN SOALAN DAN SKEMA KEPADA KETUA PANITIA UNTUK DISEMAK DAN DIFAILKAN. SILA AMBIL PERHATIAN TERHADAP PERUBAHAN-PERUBAHAN TARIKH UJIAN/PEPERIKSAAN.