Anda di halaman 1dari 12

FADHILAT SURAH AL-BAQARAH

Imam al-Baihaqi dari Imam Shalshal berkata: "Barangsiapa membaca Surat Baqarah maka dipakaikan kepadanya mahkota disyurga." Imam Ibnu Zanjawai dari Imam Wahab ibn Munabih menyatakan: "Barangsiapa membaca Surat Baqarah dan Ali Imran pada malam Jumaat maka baginya nur cahaya membentang antara Arsy dan dasar bumi." UNTUK PERLINDUNGAN DARI SEGALA KEJAHATAN:

Abu Mas'ud Albadri r.a. berkata bahawa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda;

"Barangsiapa membaca dua ayat dari surat Al-Baqarah, maka cukuplah baginya (dari hal-hal yang membencikan. Dan menurut sebahagian pendapat :sama dengan bersembahyang malam)." (Riwayat Bukhari & Muslim) UNTUK MEMOHON AGAR DIKABULKAN:

Ibnu Abbas r.a. bercerita: Pada suatu ketika Malaikat Jibrail berada disisi Nabi Muhammad s.a.w. , tiba-tiba terdengar suara dari atas, maka ia mengangkat kepalanya dan berkata: "Ini sebuah pintu dilangit, pada hari ini dibuka dan turun seorang malaikat memberi salam dan berkata:

"(Bergembiralah dengan dua cahaya penerangan yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepadamu dan belum pernah diberikan

kepada seseorang Nabi sebelum kamu iaitu: FATIHUL KITAB dan akhir SURAH AL-BAQARAH. Tiada engkau membaca suatu huruf daripadanya melainkan pasti permintaanmu diberi)." (Riwayat Muslim) KEUTAMAAN DUA AYAT AKHIR DARI SURAH AL-BAQARAH: (Maksudnya) "Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikatmalaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya. Mereka berkata: "Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari RasulrasulNya, dan mereka mengatakan: Kami patuh dan taat; Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali." Allah s.w.t. tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa "Ya Tuhan kami, jangan Engkau bebankan orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami; dan rahmatilah kami, Engkaulah penolong kami, tolonglah kami atas orang-orang kafir." (Surah AL-BAQARAH: 285-286) Untuk perlindungan dari segala kejahatan: Abu Mas'ud Albadri r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang bermaksud "Barangsiapa yang membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah, maka cukuplah baginya." (dari hal-hal yang membencikan dan menurut sebahagian pendapat; sama dengan bersembahyang malam) (Riwayat Bukhari Muslim) Untuk memohon agar dikabulkan doa: Ibnu Abbas r.a bercerita:

Pada suatu ketika Jibrail berada disisi Baginda s.a.w., tiba-tiba terdengar suara dari atas, maka ia mengangkat kepalanya dan berkata: "Ini sebuah pintu dilangit, pada hari ini dibuka dan turun seorang malaikat lalu memberi salam serta berkata: (Bergembiralah dengan dua cahaya penerangan yang diberikab oleh Allah s.w.t. kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seseorang Nabi sebelum kamu, iaitu: Fatihul kitab dan akhir surah Al-Baqarah. Tiada engkau membaca suatu huruf daripadanya melainkan pasti permintaanmu diberi) (Riwayat Muslim)

Juzuk : 1 Profil Surah :

Surah : AL-BAQARAH No. Surah : 2


Ayat Sebelum Ayat Berikut

Ayat : 285 Ayat Surah

Terjemahan Dalam Bahasa Malaysia Tafsiran Ar-Rahman Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat- malaikatNya, dan Kitab-KitabNya, dan Rasul-RasulNya. (Mereka berkata): "Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari RasulRasulNya". Mereka berkata lagi: "Kami dengar dan kami taat. (Kami pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan Kami, dan kepadaMu jualah tempat kembali". Terjemahan Dalam Bahasa Inggeris Tafsiran Abdullah Yusuf Ali The Messenger believeth in what hath been revealed to him from his Lord, as do the men of faith. Each one (of them) believeth in Allah, His angels, His books, and His apostles. "We make no distinction (they say) between one and another of His apostles." And they say: "We hear, and we obey: (We seek) Thy forgiveness, our Lord, and to Thee is the end of all journeys."

Kaligrafi

Juzuk : 1 Profil Surah :

Surah : AL-BAQARAH No. Surah : 2


Ayat Sebelum Ayat Berikut

Ayat : 286 Ayat Surah

Terjemahan Dalam Bahasa Malaysia Tafsiran Ar-Rahman Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang di usahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. (Mereka berdoa dan berkata): "Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orangorang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, dan berilah rahmat kepada kami, dan beri Penolong kami oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir". Terjemahan Dalam Bahasa Inggeris Tafsiran Abdullah Yusuf Ali On no soul doth Allah Place a burden greater than it can bear. It gets every good that it earns, and it suffers every ill that it earns. (Pray:) "Our Lord! Condemn us not if we forget or fall into error our Lord! Lay not on us a burden Like that which Thou didst lay on those before us Our Lord! Lay not on us a burden greater than we have strength to bear. Blot out our sins, and grant us forgiveness. Have mercy on us. Thou art ourProtector Help us against

Kaligrafi

those who stand against faith."

Fadilat Bismillahirrahamirrahim

1. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, aman dari segala kejahatan manusia saperti kecurian, aman dari mala petaka saperti kebakaran, aman dari gangguan syaitan, jin dan tukang sihir dan makhluk lain saperti binatang buas, binatang berbisa dan sebaginya. 2. Apabila dibaca 50 dihadapan orang zalim, Allah akan hinakan orang tersebut dan selamat dari kejahatannya. 3. Dibaca 100 kali ditempat yang sakit insyaAllah sembuh.

Sabda Rasulullah SAW: "Janganlah kamu jadikan rumah kamu rumah usang, sesungguhnya syaitan melarikan diri dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al Baqarah".

Sabda Rasulullah SAW "Sesungguhnya setiap benda ada puncaknya, dan puncak Al Quran itu adalah Surah Al Baqarah" Sabda baginda lagi: Bacalah AlQuran kerana Al Quran itu datang pada Hari Qiamat kepada pembacanya dengan membawa syafaat. Baca oleh mu zahrawain ( Surah Al Baqarah dan Surah Aali Imran ) kerana keduanya datang pada hari kiamat seolah-olah dua tumpuk awan yang melindungi pembacanya atau seolah-olah dua kelompok burung yang sedang terbang datang membela pembacanya. Bacalah olehmu Surah Al Baqarah kerana mengambilnya adalah berkat, sedang meninggalkanny adalah suatu penyesalan dan tak dapat dilakukan oleh orang yang kosong dari ibadat." Berkata Muawiyah Bin Salam : Menurut khabar yang sampai kepadaku, bahawa orang yang kosong dari ibadat ialah tukang sihir 1. Surah Al Baqarah ayat 1 -5

Tulis ayat ini dengan zaafaran di atas pinggan putih yang belum digunakan pada awal pagi Hari Khamis kemudian dilebur dengan air perigi yang selepas itu diminum sebaiknya pada waktu berbuka puasa insyaAllah dicerdaskan otak, kuat ingatan, mudah faham danberfikiran tajam, kuat keyakinan serta ilmu bertambah. 2. Surah Al Baqarah ayat 25

Ditulis pada kertas kemudian gantungkan pada sebatang tiang saperti buluh dan seumpamanya, pacakkan di tengah-tengah kebun atau sawah, insya Allah tanaman akan subur dan berkat. 3. Surah Al Baqarah ayat 47 Ayat ini jika ditulis pada sehelai kain kepunyaan anak perempuan yang belum baligh pada malam Isnin kemudian diletakkan pada dada perempuan yang ingin kita ketahui perbuatannya yang curang ketika ia sedang tidur, insya Allah ia akan menuturkan segala perbuatannya. Surah Al Baqarah ayat 70

Baca ayat ini 7 kali ketika memilih barang, insyaAllah akan mendapat barang yang baik,elok dengan harga yang murah Surah Al Baqarah ayat 72

Baca ayat ini ketika akan masuk ke dalam hutan insyaAllah akanterhindar dari gangguan makhluk halus Surah Al Baqarah ayat 102

Ayat ini InsyaAllah untuk menyembuhkan orang yang kena sihir. Kaedahnya; a.di baca di telingan orang yang sakit b. dibaca di atas air kemudian diminumkan pada orang sakit c. ditulis di atas bekas yang suci kemudian dilebur dengan air kemudian air tersebut diminumkan pada pesakit.

Surah Al Baqarah ayat 125-126

Dibaca sebelum tidur dan berniat untuk bangun pada waktu yang dikehendaki Insya Allah akan terjaga pada waktu yang diniatkan Surah Al Baqarah ayat 127-129

Ditulis dengan air anggur hitam di atas pinggan putih dicampur sedikit gula halus.Apabila diminum oleh orang yang sakit buasir insyaAllahputus buasirnya dan boleh menghentikan darah yang mengalir,dan juga boleh mengeluarkan angin dari badan. Surah Al Baqarah Ayat 138

Dibaca ketika bercelak insyallah matanya kelihatan bersih dan cantik Surah Al Baqarah Ayat 144 Ditulis di atas bekas yang suci dengan air mawar, kasturi dan gula halus kemudian dileburkan dengan air kemudian gunakan air tersebutuntuk merawat muka yang herot kerana stroke. Seleah di basuh lihat muka di cermin 3 jam sambil membaca solawat dan berzikir.Diamalkan selama 3 hari insyaAllah sembuh. Surah Al Baqarah ayat 164 Dibaca sebelum tidur secara berterusan insyaAllah mendapat kebaikan yang banyak, dijaga hafalan terutama mereka yang menghafal Al Quran Surah Al Baqarah ayat 201 Dibaca ketika melihat bala bencana insya Allah terpelihara dari balatersebut. Jika diamalkan berterusan insyaAllah akan mendapat isteri yang soleh Surah Al Baqarah ayat 243 Ditulis di atas makanan kering saperti beras,tepung dan sebagainya insyaAllah tidak akan rosak atau berkulat Surah Al Baqarah ayat 255 ( Ayat Al kursi ) Surah Al Baqarah ayat 261 Sebelum menanam buah-buahan atau sayuran atau apajua tanaman baca ayat ini, insya Allah tanaman kita akan diberkati. Surah Al Baqarah ayat 285 -286 Jika diamalkan secara berterusan insyaAllah; mendapat pertolongan Allah terpelihara dari gangguan musuh dan syaitan Jin dan syaitan keluar dari rumah dilapangkan dada (tidak stress) dimudahkan membayar hutang dibinasakan musuhnya dimudahkan mencapai hajat dan cita-citanya