Anda di halaman 1dari 20

1.

Pendahuluan Kebolehan untuk mengecam perasaan diri sendiri dan juga perasaan orang

lain serta memotivasikan diri untuk mengurus diri serta perhubungan kita dengan orang lain dengan baik dipanggil Kompetensi Kecerdasan Emosi (KKE). Kecerdasan emosi banyak dipelajari sepanjang hidup kita dan kompetensi yang terkandung di dalamnya boleh berkembang. Seseorang individu yang mempunyai kemahiran menangani emosinya mempunyai prsestasi yang jauh lebih baik dalam sebarang jenis ujian magupun penilaian. Hal ini kerana terdapat satu perhubungan langsung antara kecerdasan emosi dengan kelakuan konstuktif. Namun begitu, kegagalan seseoarang individu dalam mengawal emosi diri sendiri akan membawa pelbagai kesan yang negatif kepada dirinya sendiri. Hal ini demikian, umum mengetahui bahawa emosi mempengaruhi segala keputusan yang dibuat oleh kita dengan bantuan fikiran. Emosi juga yang akan menentukan sama ada kita sedih, suka, marah pada sesuatu ketika itu. Tambahan lagi, jika seseorang individu gagal dalam mengawal emosinya, ia juga akan menjerumuskan kita ke arah gejala yang tidak bermoral yang semakin berleluasa pada hari ini. Peranan guru di sekolah dan peranan ibu bapa di rumah serta kesedaran mereka dalam mendidik anak-anak mereka amat penting dalam menjaga bentuk emosi yang dimiliki oleh mereka. Hal ini kerana, pelajar yang prestasinya merosot akan menyebabkan emosinya kurang stabil berbanding pelajar yang prestasinya cemerlang.

2.0

Definisi Kompetensi Association K.U. Leuven mendefinisikan bahawa pengertian kompetensi

adalah pengintegrasian dari pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang memungkinkan untuk melaksanakan satu cara yang efektif, manakala

RobertA.Roe. (2001) mengemukakan definisi kompetensi iaitu : Competence is defined as the ability to adequately perform a task, duty, or role. Competence integrates knowledge, skill, personal, values and attitudes. Competence builds on knowledge and skills and is acquired through work experience and learning by doing. Melalui definisi di atas adalah kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peranan atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, sikap-sikap dan nilainilai peribadi dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan ketrampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Terdapat dua jenis Kompetensi Kecerdasan Emosi iaitu: i) ii) Kompetensi Personal Kompetensi Sosial

2.1 Kompetensi Personal Kompetensi personal bermaksud bagaimana seseorang individu itu dapat menguruskan dirinya sendiri. Terdapat dua cabang lain dalam kompetensi personal ini iaitu: i) ii) Kesedaran kendiri Pengurusan kendiri

2.1.1 Kesedaran Kendiri Kesedaran emosi yang paling asas adalah keupayaan menyedari satusatu perasaan dan dapat memeberikannya identifikasi tertentu. Kompetensi ini juga merujuk kepada kesedaran hubungan antara buah fikiran, perasaan dan tindakan. Individu sedar berkenaan pemikiran jenis apa yang merangsang perasaanya. Tambahan lagi, kesedaran adalah perasaan yang akan terbit akibat daripada satu-satu tindakan itu. Perkara yang paling penting sekali, kita menyedari apakah emosi kita pada waktu itu dan bagaimana emosi tersebut dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat dan bijak. Kesedaran kendiri juga melibatkan kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri.

Perkara Kesedaran Emosi Kendiri

Ciri-Ciri Mengetahui emosi sendiri Mengesan impaknya Menggunkan gut Tiara

Situasi menangis apabila

kesedihan sense mengenangkan hitam

sebagai panduan membuat peristiwa keputusan Kesedaran Ketepatan Kendiri Mengetahui seseorang Mengetahui batasan lepas. kekuatan Setelah buku semua kelas Keyakinan Kendiri di

yang

menimpanya

sebulan

melihat

guru

kelasnya melemparkan atas murid tersebut meja, dalam hanya

diam membisu. Kepercayaan terhadap diri yang tinggi Lea yakin bahawa dia akan lulus dengan dalam cemerlang

peperiksaan akhit tahun

ini, kerana dia telah berusaha bersungguhsungguh Penghormatan Kendiri Berupaya untuk memahami, Danish berhenti setiap menerima dan menghormati 150km diri sendiri meneruskan sebelum semula

larian 2.4km kerana dia tahu akan dirinya Kesejahteraan Berpuas kehidupan hati dengan Walaupun Pak Kasim sendiri, hanya bekerja sebagai sekeluarga menikmati dapat kehidupan kebolehan

menikmati kehidupan dan petani, namun mereka bersama orang lain

yang bahagia.

2.2.2 Pengurusan Kendiri Pengurusan kendiri bermaksud seseorang itu dapat mengurus keadaan dalamannya dalam bentuk dorongan dan potensi dirinya sendiri. Sebagai contoh yang kita boleh lihat ialah melalui dorongan dan potensi yang seseorang individu itu peroleh dia dapat menguruskannya dengan baik melalui keadaan dalamannya. Perkara Maksud Kawalan Emosi Kendiri Keupayaan mengawal emosi Situasi Kerana geram di atas perbuatan sahabatnya itu, Danish memukul bola
4

softball itu dengan sekuat hati Kebolehsuaian Keupayaan menangani perubahan Akibat daripada perubahan sistem keluar masuk asrama, para pelajar sentiasa berpakaian kemas dan meletakkan kad keluar dipondok pengawal Keboleh percayaan Amanah dan boleh dipercayai Adib memberikan haiwan peliharaannya kepada jiranya untuk dijaga Ketekunan Berhati-hati, cermat dan bertanggungjawab Ayah memilih dengan teliti baju yang hendak dibeli untuk diberikan kepada ibu

2.2 Kompetensi Sosial Menurut Adam ( dalam Martani & Adiyanti, 1991) kompetensi sosial mempunyai hubungan yang erat dengan penyesuaian sosial dan kualitas interaksi antar pribadi. Membangun kompetensi sosial pada kelompok bermain dapat dimulai dengan membangun interaksi di antara anak-anak, interaksi yang dibangun dimulai dengan bermain hal-hal yang sederhana, misalnya bermain peran, mentaati tata tertib dalam kelompoknya, sehingga kompetensi sosialnya akan terbangun. Kompetensi sosial merupakan salah satu jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh anak-anak dan pemilikan kompetensi ini merupakan suatu hal yang penting. Menurut Leahly (1985) kompentensi merupakan suatu bentuk atau dimensi evaluasi diri (self evaluation), dengan kompetensi yang dimilikinya. Ross-Krasnor (Denham dkk, 2003) mendefinisikan kompetensi sosial sebagai keefektifan dalam berinteraksi, hasil dari perilaku-perilaku teratur yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada masa perkembangan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Bagi anak pra sekolah, perilaku yang menunjukkan kompetensi sosial berkisar pada tugas-tugas utama

perkembangan yaitu menjalin ikatan positif dan self regulations selama berinteraksi dengan teman sebaya. Dalam pandangan teoritis kompetensi sosial, terdapat dua fokus pengukuran yaitu pada diri atau orang lain, dalam hal ini adalah mengukur kesuksesan anak dalam memenuhi tujuan pribadi atau hubungan interpersonal anak. Terdapat dua cabang lain dalam kompetensi sosial iaitu : i) ii) Kesedaran sosial Kemahiran sosial

2.2.1 Kesedaran Sosial Kesedaran sosial bermaksud seseorang individu itu sedar mengenai perasaan, kemahuan dan kemahuan dan perihal orang lain. Ini mewujudkan individu tersebut mengambil tahu tentang seseorang yang lain selain dari dirinya.

Perkara Empati

Maksud Sedar akan perasaan dan keperluan orang lain Mengambil berat

Situasi Tatkala melihat pengemis yang sedang kelaparan itu, lalu Erni memberikan Rm50 kepada pengemis tersebut.

Membangun Individu Lain

Kesedaran keperluan pembangunan individu lain dan membantu untuk peningkatan

Emak menasihati kakak agar belajar bersungguhsungguh dalam pelajaran Rohani merasa terkilan kerana dia tidak berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti seperti abang dan kakaknya.

Kesedaran Organisasi

Keupayaan membaca perubahan emosi selaras dengan perubahan semasa

Berorentasi Perkhidmatan

Boleh menjangka, mengenal pasti dan

Setelah melihat anaknya terpaksa

memenuhi keperluan individu

beulang alik dari sekolah untuk ke rumah, Shamil membelikan sebuah basikal kepada anaknya

Melayani Kepelbagaian

Membina peluangpeluang melalui pelbagai ragam manusia

Di sebalik pergaduhan itu, mereka akhirnya bekerjasama dalam satu pasukan

2.2.2 Kemahiran Sosial Kemahiran sosial pula bermaksud seseorang individu itu dapat menyesuaikan dirinya dalam sesuatu situasi dan menginginkan tindak balas daripada orang lain.

Perkara

Maksud

Situasi

Kepimpinan Berinspirasi

Memandu dan mendorong desakan visi

Emak sentiasa memberi nasihat yang berguna kepada anaknya agar dia menjadi insan yang berguna

Komunikasi

Menyampaikan maklumat yang jelas dan meyakinkan

Farid memberitahu Faizal bahawa dia dipanggil oleh guru disiplin

Pengaruh

Menggunakan pelbagai teknik untuk memujuk

Ayah membelikan emak seutas rantai emas putih sebagai tanda kemaafan kerana terlupa akan hari lahir isterinya itu

Pemangkinan Perubahan

Memulakan hala tuju baru Mengurus dan memimpin perubahan

Walaupun Waizah tidak mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM, namun dia berazam untuk menebus kekecewaannya itu dengan mendapat keputusan yang cemerlang dalam STPM

3.0 Pengajaran Dalam proses pengajaran guru bertindak sebagai penyampai ( pemberi ) manakala pelajar pula berperanan sebagai penerima. Namun begitu, guru

bukan sekadar penyampai ilmu sahaja tetapi guru adalah pendidik yang mendidik pelajar-pelajar supaya mampu menjadi insan yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Di samping itu, guru hendaklah berusaha ke arah mewujudkan suasana bilik darjah yang mesra dan riang. Hal ini kerana, ianya memerlukan hubungan yang baik antara guru dengan pelajar-pelajar mereka. Perhubungan tersebut dapat menyumbang ke arah keadaan emosi pelajar yang stabil. Kewujudan interaksi yang positif ini dapat membangkitkan suasana bilik darjah ataupun luar bilik darjah yang bermakna 4.0 Kompetensi Personal Kompetensi yang saya pilih ialah kompetensi personal. Seperti yang kita tahu kompetensi personal bermaksud bagaimana seseorang individu itu dapat menguruskan dirinya sendiri. Bahasa Melayu merupakan salah satu subjek yang mudah bagi menerapkan kompetensi kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar. Kompetensi personal amat mudah difahami secara umum mahupun khus kerana ianya melibatkan dri dan emosi pelajar itu sendiri. Kompetensi personal ini juga banyak diterapkan dalam subjek-subjek yang lain. Sebelum kita menguasai kemahiran sosial, kita perlu memantapkan pengurusan diri kita dengan baik. Seandainya kita tidak dapat menguruskan diri kita dengan baik, nescaya kita akan menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Begitu juga dengan pelajar, mereka perlu pandai mengurus diri mereka dengan baik selain daripada dibimbing oleh kedua ibu bapa dan juga guru. Hal ini kerana, melalui kompetensi personal ini mereka dapat membentuk keyakinan diri mereka sendiri dalam melakukan sesuatu perkara, Sebagai contoh, murid tersebut telah diminta kan oleh gurunya untuk membaca teks yang
10

telah disediakan di hadapan rakan sekelasnya. Bagi murid sekolah rendah, untuk melakukan hal yang sedemikian, mereka sudah semestinya memerlukan keyakinan yang tinggi untuk berada di hadapan. Oleh yang demikian, kompetensi personal merupakan asas yang paling penting dalam keupayaan seseorang untuk menguruskan dirinya sendiri.

11

5.0 Rancangan Pengajaran Harian Mata Pelajaran Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Bahasa Melayu : 3 Intelek : 25 Orang : Tumbuh-Tumbuhan : Mari Mengenal Tumbuh-Tumbuhan : 23 Ogos 2011 : 1 Jam ( 60 Minit ) : Pada akhir pelajaran ini murid dapat I) Menyatakan lima ciri-ciri tumbuhan secara lisan II) Mengklasifikasikan secara lisan III) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul Nilai : Bertanggungjawab, Menghargai, Bersyukur jenis-jenis tumbuhan

Kemahiran Berfikir : Mencirikan, meramal, membuat inferens, mengkategori, Kemahiran Belajar : Menjana idea, menerangkan sebab, mengumpul maklumat Kompetensi Kecerdasan Emosi : Kesedaran kendiri, emosi, keyakinan diri, interaksi Pengetahuan Sedia : Murid pernah melihat tumbuh-tumbuhan tersebut Ada Bahan Bantu Mengajar : Komputer riba, LCD, gambar tumbuh-tumbuhan

12

Bahagian Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

Bercerita mengenai Set Induksi (5 minit ) tumbuh-tumbuhan: Apakah ciri-ciri tumbuhan yang dapat kamu lihat ? Klasifikasikan tumbuh-tumbuhan tersebut

1) Murid ditayangkan dengan tayangan video gambar gambar tumbuhtumbuhan 2) Murid bercerita secara ringkas dan menyatakan ciri-ciri tumbuhan KB : Menghubungkait kan, mencirikan Bahan bantu mengajar : Komputer riba dan LCD KKE: Ketekunan,

berdasarkan pada Keyakinan diri tayangan video yang telah ditunjukkan. 3) Guru menjelaskan tujuan aktiviti dalam langkah berikutnya dan tajuk pelajaran

Membaca teks yang telah Langkah 1 (15 minit ) disediakan

1) Guru mengedarkan teks yang telah disediakan 2) Murid diminta membaca kuat teks tersebut
13

Kemahiran berfikir : Mencirikan

Kemahiran belajar : memproses

dengan nada serta intonasi yang betul. 3) Guru merakamkan pembacaan mereka dan seterusnya menilai prestasi mereka.

maklumat KKE : keyakinan diri emosi

Nilai: Kerjasama, keberanian,

Bahan bantu mengajar : komputer riba, LCD

Murid menyatakan ciriLangkah 2 ciri 1) Guru membahagikan murid-murid kepada lima kumpulan. 2) Guru menyediakan kad manila pada setiap kumpulan dan meminta murid menyenaraikan lima ciri-ciri tumbuhan yang terdapat pada teks tersebut. 3) Murid diminta untuk melaporkan hasil
14

KB: meramal, membuat inferens

(20 minit ) tumbuhan berdasarkan pada teks tersebut.

KB: melaporkan maklumat, menggaris dan menandai isi-isi penting,

KKE: Keyakinan diri, interpersonal, motivasi kendiri, emosi

Nilai : Kerjasama, tolongmenolong,

perbincangan mereka . 4) Guru dan murid membuat rumusan tentang ciri-ciri yang ada pada tumbuhan. Murid menyanyikan lagu Langkah 3 (15 minit ) mengenai tumbuhtumbuhan 1) Guru membimbing murid untuk

kesyukuran

Bahan bantu mengajar: komputer,LCD,

KKE : Intrapersonal, emosi, motivasi

menyanyikan lagu kendiri, tersebut mengikut melodi yang betul. 2) Guru meminta murid untuk menyanyikan lagu tersebut tanpa iringan muzik dalam kumpulan masing-masing. 3) Guru meminta setiap kumpulan menyanyikan lagu tersebut dengan iringan muzik serta gaya dan ekspresi yang menarik 4) Guru dan murid bernyanyi
15

kebebasan

Nilai : Bersyukur,meng hargai,kerjasama

Bahan bantu mengajar : komputer riba, LCD,

bersama-sama 5) Guru menilai dan merumuskan prestasi setiap kumpulan

Penutup Kognitif Penutup (5 minit ) Membuat rumusan isi pelajaran Penutup Sosial Memberi pujian

1) Guru menyoal murid mengenai perkara yang telah dipelajari 2) Guru memberi dorongan kepada murid-murid supaya berusaha membaiki pembacaan mengikut intonasi yang betul . KKE : Motivasi kendiri, membangun individu lain, kepimpinan, berinspirasi

dan motivasi serta dorongan

16

6.0 Penutup Seseorang guru yang berjaya dalam pengurusan di bilik darjah tidak

semata-mata dinilai daripada aspek kemahiran dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Pengawalan emosi bilik darjah juga perlu di ambil kira serta kualiti peribadi dan juga sahsiah diri, kerana ianya menjadi tarikan murid-murid. Selain itu, kehebatan cara pengajaran seseorang guru itu amat penting dan bergantung kepada beberapa aspek seperti kejelasan suara, gaya pengajaran yang menarik, tidak membosankan, inovasi, kreatif, pengurusan masa yang berkesan, pendekatan yang senantiasa digunakan untuk membaiki kelemahan dan termasuklah penglibatan murid dalam bilik darjah. Pengawalan emosi amat penting dalam diri setiap pelajar kerana emosi merupakan satu titik besar sama ada membawa perubahan kepada diri pelajar itu sendiri ataupun tidak. Jika kita lihat situasi sekarang, ada pelajar yang

beremosi lebih bermotivasi dalam menguruskan diri mereka. Namun demikian ramai yang lebih cenderung ke arah gejala yang tidak bermoral seterusnya membawa kepada kebinasaan pelajar tersebut dari segi akhlak mahupun fizikal, bergantung kepada gejala sosial yang diceburi. Oleh yang demikian jelaslah bahawa seseorang pelajar haruslah mengetahui cara untuk mengawal emosi dengan baik. Suasana dalam bilik darjah yang begitu baik, dapat memberi ransangan yang baik kepada murid di dalam bilik darjah.

17

7.0 Bibliografi Daniel Goleman ( 2004 ). Emotional Intelligence. Bantam Books. New York. Mohd Azhar Abd Hamid ( 2003 ). Meningkatkan Daya Fikir. Kuala Lumpur. PTS Publications & Distributors Sdn.Bhd. Mohd Azhar Abd Hamid ( 2004 ). Buku EQ: Panduan Meningkatkan, Kecerdasan Emosi. Kuala Lumpur. PTS Publications & Distributors Sdn.Bhd. Saedah Siraj, Tunku Mohani Tunku Mokhtar, Zainun Ishak (1996 ). Motivasi Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd.

18

LAMPIRAN

19

20