Anda di halaman 1dari 1

ANALISIS SWOT PENDIDIKAN MORAL SPM

KEKUATAN

KELEMAHAN

Guru yang mengajar adalah guru yang opsyen Pendidikan Moral. Terdapat kelas-kelas 5 KRK yang membantu menaikkan peratus dan GPS sekolah. Terdapat guru yang berpengalaman dalam menyemak soalan SPM. Kebanyakan murid agak lemah dalam menghafal nilai. Terdapat beberapa murid yang mempunyai masalah disiplin yang mengganggu pembelajaran di kelas. Kehadiran kelas tambahan kurang memuaskan.

PELUANG

Mendapat sokongan dari pihak pentadbir pelajar bermasalah dapat diambil t indakan selanjutnya. Teknik menja!ab soalan didedahkan kepada pelajar. Pelajar diberi peluang menggunakan kemudahan "#T dalam P$P. Kemudahan sekolah seperti mesin %etak dan mesin pendua ada disediakan. Perkongsian idea dan ilmu di kalangan guru-guru kerap dilaksanakan untuk meningkatkan tahap profesionalisme keguruan. &' orang guru %emerlang dalam subjek Pendidikan Moral( Pelajar tidak faham soalan dan tidak mahu menggunakan teknik menja!ab yang betul. Pelajar yang kerap ponteng sekolah boleh mengganggu proses pembelajaran mereka. Pelajar tidak menulis nota dan sering men%atat dengan tidak bersungguh-sungguh. Pelajar malas hendak menghafal nilai.

ANCAMAN