Anda di halaman 1dari 6

NILAI-NILAI MURNI BAIK HATI BERDIKARI HEMAH TINGGI HORMATMENGHORMATI KASIH SAYANG KEADILAN KEBEBASAN KEBERANIAN KEJUJURAN KERAJINAN

KERJASAMA KESEDERHANAN KESYUKURAN PATRIOTISME RASIONAL SEMANGAT BERMASYARAKAT

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF


MENJANA IDEA MENGHUBUNGKAIT MEMBUAT INFERENS MERAMALKAN MENGITLAKKAN MEMBUAT GAMBARAN MENTAL MENSINTEISKAN MEMBUAT HIPOTESIS MENGANALOGI MEREKACIPTA

KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS


MENCIRIKAN MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN MENGUMPULKAN DAN MENGELASKAN MEMBUAT URUTAN MENYUSUN MENGIKIT KEUTAMAAN MENGANALISIS MENGESAN KECONDONGAN MENILAI MEMBUAT KESIMPULAN

ELEMEN MERENTASI KURIKULUM


ILMU KEMAHIRAN NILAI MURNI PATRIOTISME PERATURAN SOSIOBUDAYA SAINS DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN ALAM SEKITAR KREATIVITI DAN INOVASI KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN INOVASI