Anda di halaman 1dari 1

Selain itu, analisis peningkatan pencapaian markah responden ini juga telah menjawab soalan

kajian yang pertama di mana penggunaan teknik ViPoKad telah membantu responden
meningkatkan kefahaman responden terhadap konsep Rantai Makanan.

Selain itu, soal selidik ini juga dijalankan bagi mengetahui keberkesanan penggunaan teknik
ViPoKad dalam meningkatkan kefahaman responden tentang konsep Rantai Makanan.