Anda di halaman 1dari 3

Doa Selepas Solat (Rumi)

Bismillahirrohmaan nirrohiim, Alhamdulillahi robbil 'alamiin..hamdan syakirin hamdan na'imin..hamdan yu'ani'amahu wakafi u mazidah.. .ya robbana wailana lakal hamdu kama yambaghi lijalali wajhikal karimi wa'azhimi sultonik.. Allahumma sholi 'ala sayyidina Muhammad wa'ala alii sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddiini wa'afiatan filjasadi..waziadatan fil 'ilmi 'wabarokatan fir rizki..wataubatan koblal mauut..warohmatan 'indal mauut wamaghfirotan b'adal mauut . Allahumma hawwin 'alaina fi syakarotil mauut ..wannajata minannar wal 'afwa 'indal hisaab. Robbana latuzigh kulubana ba'da izhadaitana wahablana milladunka rohmatan innaka antal wahhab. Allahumma ahyina bil imani, Wa amitna bil imani, Wa adkhilnal jannatamaal imani, bi rahmatika ya arhamar-rahimin. Allahumma ahyina bil hidayati ulama, Wa amitna bil mukhti syuhada, Wa syurna maal zurrati auliak, Wa adkhilnal jannatamaal ambiak. Rabbana zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna la-nakunanna minalkhaasirin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina 'adzabannar, waqina 'adzabannar, waqina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina muhammad, Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, Subhana rabbika rabbi i-'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'ala mursalin wa l-hamdu li-llahi rabbi l-'alamin.

Doa Selepas Solat

Dalam rumi : Bis-milla-hirrahma-nirrahim Alhamdu lillahi rabbil alamin. Allahumma solliwasallim ala saiyidina Muhammadiw waala a-lihi wasah-bihi ajma in. Allahumma inna nas-alukalafwa wal-afiah, wal-muafatad-da-imah, fiddi-ni waddun-ya wal-a-khirah. Allahumma ah-sin, aqibatana fil-umuri kulliha, wa-ajirna min khizyid dun-ya waazabil akhirah. Allahumma inna nas-aluka minal khairi kullihi, a-jiliji wa-a-jilihi, ma-alimna minhu wama lam nalam. Wanauzubika minas-syarri kullihi, a-jilihi wa-a-jilihi, ma-alimna minhu wama lam nalam. Rabbana a-tina fiddun-ya hasanataw-wafil a-khirati hasanataw-waqina azaban nar. Wasollallahu ala saiyidina Muhammadiw-waala a-lihi wasahbihi-wasallam. Maksudnya : Dengan nama Allah yang Pemurah lagi Maha Penyayang Segala Puji bagi Allah Tuhan Pentadbir Seluruh alam. Ya Allah, kurniakanlah rahmat dan sejahtera atas penghulu kami Muhammad serta keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, kami pohon kepadamMu kemaafan dan afiat, kesejahteraan selamanya dalam agama, dunia dan akhirat. Ya Allah, baikanlah kesudahan kami pada segala perkara dan jauhkanlah kami dari kehinaan dunia serta siksa akhirat. Ya Allah, kami mohon padaMu segala kebaikan samada lambat atau cepat, yang kami ketahui dan tidak kami ketahui. Dan kami berlindung kepadaMu dari segala bahaya samada lambat atau cepat yang kami ketahui atau tidak kami ketahui. Ya Tuhan Kami, kurniakanlah kepada kami kebajikan di dunia dan akhirat serta jauhilah kami dari siksa neraka. Dan Allah, limpahkanlah rahmat serta sejahtarakanlah junjungan kami Muhammad, keluarga serta sahabat-sahabat Baginda.

Anda mungkin juga menyukai