Anda di halaman 1dari 3

1.1.2 Menyanyi dengan pernafasan yang betul.

B3D2E5 Arahan : Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan. BBB : CD 1 Tra k 23 Akti!iti : 1. Murid "e"ba a senikata "engikut frasa lagu C#"e $ing %ith Me. 2. Murid "enga"bil nafas pada per"ulaan frasa. 3. Murid "enyanyi sa"bil "enga"bil nafas pada frasa yang ditetapkan. B3 D2 E5 Arahan : Menyanyikan sebuah lagu dengan pernafasan yang betul pada frasa lagu yang ditetapkan. Akti!iti : 1. &uru "enyediakan lirik lagu yang pernah "urid pela'ari dengan "enetapkan baha(a "ereka "esti bernafas dengan betul pada frasa yang ditetapkan. 2. Minta "urid "enyanyikan lagu yang disediakan dengan pernafasan yang betul pada frasa yang ditetapkan.

B)D2E5 Arahan: Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan. BBB: *CD +agu ,$$- Tahun 2 .. Akti!iti: 1.Murid "enyanyi sa"bil "ela"baikan tangan dari kiri ke kanan "engikut frasa lagu /idup $e"ut dengan pernafasan yang betul.

B5D2E5 : Arahan :

Angkat kedua0dua belah tangan ke atas dengan betul dan tepat antara frasa lagu. Akti!iti : Murid "enyanyikan lagu 1/idup $e"ut2 yang diperdengarkan. Murid "engangkat tangan dengan betul dan tepat antara frasa lagu sa"bil "enyanyi.

B5D2E5 Arahan: Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan BBB: +irik lagu yang dipilih Akti!iti: 1. Guru memperdengarkan lagu (minus one ). 2. Nyanyikan lagu yang didengari dengan pernafasan yang betul pada frasa lagu yang ditetapkan. B3 D2 E5 Arahan: Murid "enyanyikan lagu dengan "enggunakan pernafasan yang betul pada frasa yang ditetapkan. BBB: CD1 tra k 5 +irik +agu: Tidurlah $ayang Akti!iti: 1 2 &uru "e"pa"erkan senikata lagu yang "engandungi frasa lagu. Murid di"inta "enyanyikan lagu tersebut dengan pernafasan yang betul pada frasa yang ditetapkan.

B3D2E5 Arahan : Buat satu perse"bahan lagu 1Bintang ,e il2 dengan pernafasan yang betul pada frasa lagu yang telah ditandakan.

BBB: CD 1 Tra k 14 dan 25 +irik lagu Bintang ,e il Akti!iti: 1.Murid di"inta "enyanyikan lagu 1Bintang ,e il2 se ara keseluruhan "engikut pernafasan yang betul.