Anda di halaman 1dari 2

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul B3D2E4 Pentaksiran se!

ara "e#erhatian $rahan Murid da"at #enyebut lirik lagu dengan %elas. BBB &D 1 'ra!k () $ktiviti 1.Murid da"at #enyebut senikata lagu 'idurlah $dik se!ara berira#a dengan bi#bingan guru. 2. Murid #enyebut senikata #engikut !orak ira#a dengan %elas. 3. Murid #enyanyikan lagu 'idurlah $dik dengan iringan #u*ik. B3D2E4 Pentaksiran +e!ara lisan dan "e#erhatian $rahan Murid da"at #enyebut lirik lagu +e#ut dengan %elas. $ktiviti i,-uru #enyediakan lirik lagu +e#ut yang "ernah #urid "ela%ari. ii,-uru #e#inta #urid #enyebutkan lirik lagu dengan %elas. B4D2E4 Pentaksiran +e!ara lisan dan "e#erhatian $rahan Murid #enyanyikan lagu Mari Bergerak dengan sebutan lirik yang %elas. $ktiviti 1.Murid #enyanyikan lagu Mari Bergerak se!ara ber"asangan. 2.-uru #e#bi#bing #urid #enyebut lirik lagu Mari Bergerak dengan %elas.

B.D2E4 Pentaksiran +e!ara "e#erhatian $rahan Menyebut lirik lagu dengan %elas $ktiviti 1.-uru #e#"erdengarkan sebuah lagu yang telah di"ela%ari. 2.Murid #enyebut lirik lagu yang didengar dengan %elas.

B6 D2 E4 Pentaksiran +e!ara Pe#erhatian $rahan Murid #enyanyi dengan #enyebut lirik lagu dengan te"at. $ktiviti 1. -uru #e#inta #urid #enyebut lirik lagu /oget 0iang 0ia dengan betul. 2. -uru #e#"erdengarkan lagu /oget 0iang 0ia ke"ada #urid. 3. Murid #enyanyikan lagu /oget 0iang 0ia dengan sebutan yang betul bersa#a iringan #u*ik

B6D2E4 Pentaksiran +e!ara "e#erhatian $rahan Murid #enyanyikan lagu $ya# Didik dengan sebutan yang %elas. $ktiviti 1 1 1 1 Murid #enyanyikan lagu aya# didik se!ara solo dengan iringan #u*ik instru#ental. -uru akan #e#ainkan se#ula lagu $ya# didik 2instru#ental , Murid akan diu%i #enyanyikan lagu tersebut se!ara solo. Murid akan dinilai sa#a ada boleh #enyanyikan lagu dengan sebutan yang betul.