Anda di halaman 1dari 1

REFERAT

ABSES HATI
Oleh:
Ayu Rahmi Mutmainah (030.09.038)
Pembimbing :
Dr. Anggun Sangguna, Sp.Pd
Kepaniteraan Klinik Ilmu Penyakit Dalam RSAL r! "int#har$#
Peri#e %& "aret ' () "ei %*)&
Fakulta+ Ke#kteran ,ni-er+ita+ Tri+akti
.akarta

Beri Nilai