Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM SUKAN RAKYAT

UMNO BAHAGIAN RASAH


DUN :______________________________
BIL
NAMA
T
A
R
I
K

T
A
L
I

T
A
R
I
K

U
P
I
H

L
A
R
I

D
A
L
A
M

G
U
N
I

T
I
U
P

B
E
L
O
N

C
A
R
I

S
Y
I
L
I
N
G

D
A
L
A
M

T
E
P
U
N
G

B
O
L
I
N
G

K
E
L
A
P
A

B
E
L
O
N

K
A
S
I
H

S
A
Y
A
N
G

A
Y
A
M

K
A
M
P
U
N
G

P
A
N
J
A
T

T
I
A
N
G


L
I
C
I
N

L
A
R
I

I
K
A
T

K
A
K
I


B
E
R
P
S
G
N


PROGRAM SUKAN RAKYAT
UMNO BAHAGIAN RASAH
DUN :______________________________
ACARA :____________________________
BIL NAMA LELAKI PEREMPUAN