Anda di halaman 1dari 28

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu 1

Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik

Kelas : 6 Berjaya

Bilangan Pelajar : 10 orang

Tarikh : 03 Januari 2014 (Jumaat)

Masa : 10.35 11.35 pagi (60 minit)

Tajuk : Nyanyian / Permainan Alat Muzik

Nama Lagu 1. Negaraku
2. Lagu Negeri Perak
3. Lagu Sekolah
Detik
Corak irama lagu
Rentak mac
Objektif : 1. Merasai dan menghayati lagu dalam rentak mac.
2. Merasai dan menyanyi dengan irama yang betul.
3. Menguasai permainan alat perkusi mengikut detik lagu.
Kemahiran : 1.1c. Menyanyi lagu dalam rentak mac
1.1b. Menyanyi lagu dalam meter 44.
3.1c. Bermain alat muzik mengikut detik lagu
3.1b. Bermain alat muzik mengikut corak irama lagu.
Impak :


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu 2

Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik

Kelas : 6 Berjaya

Bilangan Pelajar : 10 orang

Tarikh : 10 Januari 2014 (Jumaat)

Masa : 10.35 11.35 pagi (60 minit)

Tajuk Nyanyian / Muzik dengan gerakan
Nama Lagu: 1. Jambatan Pulau Pinang
Pic
Tekanan
Objektif: 1. Merasai dan bergerakmengikut tekanan lagu.
2. Menguasai nyanyian dengan pic yang betul.
3. Bergerak secara kreatif mengikut tekanan lagu.
Kemahiran : 1.1a. Menyanyi lagu yang digemari.
2.1e. Menyanyi lagu mengikut pic yang tepat.
2.1a. Mendengar dan bergerak mengikut tekanan lagu.
Impak :RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu 3
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik

Kelas : 6 Berjaya

Bilangan Pelajar : 10 orang

Tarikh : 24 Januari 2014 (Jumaat)

Masa : 10.35 11.35 pagi (60 minit)

Tajuk Permainan Alat Muzik
Nama Lagu - Tanda nada F#
- Tanda nada C#
- skel D major
Objektif : 1. Dapat menulis notasi muzik secara formal.
2. Dapat menguasai tiupan rekoder untuk skel D major.rentak mac

Kemahiran : 3.1e. Membaca tanda F# danC# dalam skor dan
memainkan rekoder untuk penjarian D major.
3.3g. Meniup rekoder dalam nada D major dengan membaca skor.

Impak :


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu 4

Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik

Kelas : 6 Berjaya

Bilangan Pelajar : 10 orang

Tarikh :

Masa : 10.35 11.35 pagi (60 minit)

Tajuk: Nyanyian / Permainan Alat Muzik
Nama Lagu: 1. Jambatan Pulau Pinang
Pic
Warna ton

Objektif : 1. Menyanyi lagu dalam pic yang betul.
2. Mendengar dan menguasai warna ton melalui alat perkusi.
3. Menguasai skor lagu kaunter melodi dengan bermain rekoder.

Kemahiran: 1.1i. Menyanyi lagu dengan cara hafalan
2.1e. Mendengar dan membuat latihan pic dengan menggunakan isyarat
tangan solfa.
3.1g. Bermain rekoder mengikut skor lagu kaunter melodi.
2.1c. Mengiringi lagu dengan corak irama mengikut tanda masa

Impak:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu 8
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik

Kelas : 6 Berjaya

Bilangan Pelajar : 10 orang

Tarikh : 21.2.2014

Masa : 10.35 11.35 pagi (60 minit)

Tajuk : Nyanyian / Muzik dengan Gerakan
Nama Lagu:1. Keselamatan Diri
Tempo i. cepat ii. lambat
Detik


Kemahiran 1. Merasai dan menyanyi lagu dalam meter 44
2. Menyanyi dan bergerakmengikut tempo cepat dan lambat.

Objektif : 1.1b Menyanyi lagu dalam meter 44
2.1a Mendengar dan bergerak mengikut tempo lagu.

Impak :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu 9
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik
Kelas : 6 Berjaya
Bilangan Pelajar : 10 orang
Tarikh : 28.2.2014
Masa : 10.35 11.35 pagi (60 minit)
Tajuk Nyanyian/Permainan Alat
Muzik
Nama Lagu: 1. Keselamatan Diri
Corak irama
Pic

Objektif : 1. Dapat memainkan alatperkusi mengikut corak irama.
2. Dapat mengenal pasti notasi muzik secara formal

Kemahiran : 3.2b. Membuat latihan merasai pelbagai corak irama dengan cara
memainkan alat perkusi.
1.2e. Mendengar dan membuat latihan pic.

Impak :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu 10
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik

Kelas : 6 Berjaya

Bilangan Pelajar : 10 orang

Tarikh : 07 Mac 2014

Masa : 10.35 11.35 pagi (60 minit)

Tajuk Nyanyian
Nama Lagu: 1. Keselamatan Diri
nilai not
tanda rehat
irama

Objektif : 1. Mengecam dan menguasai notasi muzik secara formal.
2. Menyanyi dalam irama yang betul.

Kemahiran : 1.2b. Mengenal nilai not, nama not dan tanda rehat dalam lagu:-
1.2a. Menyanyi lagu untuk merasai corak irama.

Impak :


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu 1

Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik

Kelas : 6 Berjaya

Bilangan Pelajar : 10 orang

Tarikh : 03 Januari 2014 (Jumaat)

Masa : 10.35 11.35 pagi (60 minit)

Tajuk : Nyanyian / Permainan Alat Muzik

Nama Lagu 1. Negaraku
2. Lagu Negeri Perak
3. Lagu Sekolah
Detik
Corak irama lagu
Rentak mac
Objektif : 1. Merasai dan menghayati lagu dalam rentak mac.
2. Merasai dan menyanyi dengan irama yang betul.
3. Menguasai permainan alat perkusi mengikut detik lagu.
Kemahiran : 1.1c. Menyanyi lagu dalam rentak mac
1.1b. Menyanyi lagu dalam meter 44.
3.1c. Bermain alat muzik mengikut detik lagu
3.1b. Bermain alat muzik mengikut corak irama lagu.
Impak :


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu 14

Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik

Kelas : 6 Berjaya

Bilangan Pelajar : 10 orang

Tarikh : 4 April 2014 (Jumaat)

Masa : 10.35 11.35 pagi
(60 minit)

Tajuk PERSEPSI ESTETIK:
Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik
Irama: 1. Corak Irama
Rentak - Joget
Sumazau
Objektif: 1. Mengecam lagu berentak joget dan sumazau daripada sekumpulan
lagu yang diperdengar dengan betul.
2. Mengenalpasti corak irama rentak joget dan sumazau dengan betul.
3. Menyatakan ciri-ciri rentak joget dan sumazau dengan betul.
Kemahiran 1. Mendengar dan menyayikan lagu-lagu berentak March, Masri, Waltz,
Inang dan Zapin, Joget dan Sumazau.
2. Membanding beza pelbagai rentak yang diperdengar.
3. Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak March, Masri, Waltz,
Inang dan Zapin, Joget dan Sumazau.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu 16
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik

Kelas : 6 Berjaya

Bilangan Pelajar : 10 orang

Tarikh : 11 April 2014 (Jumaat)

Masa : 10.35 11.35 pagi
(60 minit)

Tajuk PENGALAMAN MUZIKAL
Kriteria Persembahan :
Kesepadanan
Keseimbangan
Kordinasi
Objektif : 1.Mengawal kesepaduan keseimbangan kordinasi suara dan bunyi alat
muzik dengan baik semasa persembahan dengan bimbingan guru.

Kemahiran : 1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan, memainkan alat
muzik dengan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan.

Impak :RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu 17
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik

Kelas : 6 Berjaya

Bilangan Pelajar : 10 orang

Tarikh : 25.04.2014 (Jumaat)

Masa : 10.35 11.35 pagi (60 minit)

Tajuk Pengalaman Muzikal
Nama Muzik / Item : 2.2 Pengalaman Muzik
2.2.1 Muzik
Kemahiran Menyanyi

Hasil Pembelajaran :
Menyanyikan pelbagai lagu dengan baik dari segi pic
tempo dan dinamik secara bersepadu
Menyanyi pelbagai lagu dengan baik dari segi pic
tempo dinamik dan mud secara berpandu
Menyanyi pelbagai lagu dengan interpretasi yang
sesuai

Kemahiran : 1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu dalam meter
2 3 4 6
4 4 4 8
Secara solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada tempo pic
dinamik dan mud.

Impak :RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu 16
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik

Kelas : 6 Berjaya

Bilangan Pelajar : 10 orang

Tarikh : 18.04.2014 (Jumaat)

Masa : 10.35 11.35 pagi (60 minit)

Tajuk Penghargaan Estetik
Nama Lagu: 1.1 Irama
1.1.4 Corak Irama
Ostinato Irama

Hasil Pembelajaran :
Mengenalpasti corak irama ostinato dalam lagu yang
diperdengar dengan betul.
Mengajuk dan memainkan ostinato irama daripada
laguyang diperdengari dengan betul.
Menotasikan ostinato irama dalam lagu-lagu
diperdengarkan dengan betul.

Kemahiran : 1. Mendengar, menyebut dan memainkan pelbagai jenis ostinato irama.
2. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi,

Impak :

RAN
CAN
GAN
PEN
GAJ
ARA
N
HARI
AN

Minggu 18
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik

Kelas : 6 Berjaya

Bilangan Pelajar : 10 orang

Tarikh : 02.05.2014 (Jumaat)

Masa : 10.35 11.35 pagi (60 minit)

Tajuk Persepsi Estetik
Aspek : Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik
1.2 MELODI
1.2.1 Pic
Aras pic
Tinggi
Rendah
Tengah
Tertinggi
Terendah
Hasil Pembelajaran :
Mengenalpasti aras pic yang diperdengar dengan betul.
Mengenalpasti pic tertinggi dan terndah dalam keratin lagu
yang diperdengar dengan betul.
Menganalisa aras pic dalam skor lagu yang diberi drngan
betul.

Kemahiran : 1. Mendengar, membunyikan pic tinggi, rendah, tengah, tertinggi dan
terendah dalam lagu yang dinyanyikan.
2. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan.


Impak :Minggu 25
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik

Kelas : 6 Berjaya

Bilangan Pelajar : 10 orang

Tarikh : 04.07.2014 (Jumaat)

Masa : 10.35 11.35 pagi (60 minit)

Tajuk Persepsi Estetik
Aspek : Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik
1.2 MELODI
1.2.1 Pic
Aras pic
Tinggi
Rendah
Tengah
Tertinggi
Terendah
Hasil Pembelajaran :
Mengenalpasti aras pic yang diperdengar dengan betul.
Mengenalpasti pic tertinggi dan terndah dalam keratin lagu
yang diperdengar dengan betul.
Menganalisa aras pic dalam skor lagu yang diberi drngan
betul.

Kemahiran : 1. Mendengar, membunyikan pic tinggi, rendah, tengah, tertinggi dan
terendah dalam lagu yang dinyanyikan.
2. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan.


Impak :
30
Nyanyian/Bermain Alat Muzik.Nama Lagu:1. Edelweiss

Pic

Ton

Tempo1. Menyanyi lagu BahasaInggeris dengan pic dansebutan yang betul.2. Meniup
rekoder dengan tondan tempo yang betul.1.1g. Menyanyi lagu dalam
Bahasa Inggeris.3.4j. Mendengar, merasai dan membandingkanpermainan rekoder ensembel
dari segi tondan tempo.
31
Bermain Alat Muzik/Muzikdengan gerakan.Nama Lagu:1. Edlewis

Skel pentatonik C

Rangkai lagu1. Bermain skel pentatonik C2. Bergerak secara bebas/berpandu mengikut
lagu.3.2e Membuat latihan bermain rekoder untukmerasai skel Pentatonik C.2.2c Membuat
gerakan secara bebas atau berpandumenunjukkan interpretasi lagu.Skel Pentatonik CC D E G A
3
2.

Nyanyian/Bermain Alat Muzik.Nama Lagu:1. Hidup Cergas

Ekspresi1. Menunjukkan ekseresi mukadan postur yang betul.2. Bermain rekoder denganteknik
yang betul.1.3a. Membuat latihan presediaan diri untukmemberi tumpuan kepada latihan
ekspresimimik muka dan berdiri atau duduk sambilmenjaga
postur.3.3c. Memainkan rekoder dengan teknikpembentukan mulut embusur (embouchure)dan
perlidahan.
33
Nyanyian / Muzik denganGerakanNama Lagu1. Hidup Cergas

Detik

Tekanan1. Menyanyi secaraberkumpulan denganiringan muzik2 Menyanyi dengan terkawaldan
seimbang3 Menyanyi lagu denganbermula dan mengakhirisecara
bersama1.3I Menyanyi dengan iringan muzik dalamkumpulan secara muzikal dan
terkawal2.3e Membiat gerakan yang menunjukkan jalinandalam muzik
MINGGU TAJUK/BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK34
Permainan Alat Muzik/NyanyianNama Lagu:1. Hidup Cergas

Pic

Corak irama

Melodi1. Membuat improvisasiberasaskan penerokaanbunyi alam sekeliling.2. Menjawab melodi
secaraimprovisasi.3.4b. Membuat improvisasi muzik dalam kumpulanberasaskan penerokaan
bunyi alam sekelilingdengan menggunakan gabungan perkusimulut dan alat
improvisasi.1.4c. Membuat latihan improvisasi melodi dengancara menjawab melodi yang
diperdengarkan.
35
Permainan Alat Muzik/Nyanyian.Nama Lagu:1. Tudung Saji (Tanjung Puteri)

Rentak asli

Pic1. Menyanyi lagu berentak aslidengan pic yang betul.3.4e. Mendengar dan merasai muzik
rentak asli.1.1c. Menyanyi lagu rentak asli.
36
Nyanyian/Permainan Alat Muzik.Nama Lagu:1. Kemayoran

Pic

Detik

Warna ton1. Mengenali dan menyanyilagu luar negara (Indonesia)dengan pic yang betul.2.
Mengimprovisasikan liriklagu.3. Mengnal pasti latar belakang alat
muziktradisional.1.1f. Menyanyi lagu rakyat dari negara luar (Indonesia)1.4d. Membuat
improvisasi lirik dalam lagu yangdinyanyikan.3.4f. Mendengar dan merasai alat muzik
tradisionaltempatan (kompang/gong).
37
Nyanyian/Muzik dengangerakan/Permainan Alat MuzikNama Lagu:1. Sejahtera Malaysia

Tempo

Corak irama

Warna ton1. Menyanyi dengan corakirama yang
betul.2. Bergerak kepada perubahantempo.3. Mengenal muzik tradisionaldondang
sayang.3. Mengenal pasti latar belakang berkaitan alatmuzik.1.1h. Menyanyi lagu pilihan
suka ramai semasayang bersesuaian.2.2d. Membuat gerakan dalam bentuk
permainansebagai tindak balas kepada perubahantempo.3.4g. Mendengar dan merasai muzik
tradisionalseperti dondang sayang.


MINGGU TAJUK/BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
38 Nyanyian/Muzik dengan gerakanNama Lagu:1. Tanjung Puteri

Nada minor

Rangkai lagu

Corak irama1. Mengenal nada minor danmengecam rangkai lagu.2. Mengecam, menghayati
danmenguasai gerakan muzikballet.1.4f. Mendengar secara berpandu
untuk memahamistruktur dan lagu- nada minor - rangkai lagu2.4b. Mendengar dan merasai
muzik klasik baratballet yang sesuai dan mengenal gerakanyang berkaitan melalui video.

MINGGU TAJUK/BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
2
5
Permainan Alat Muzik/Muzikdengan Gerakan/Nyanyian.Nama Lagu:1. Tanjung Puteri

Homofoni

Pic1. Bermain rekoder secarahomofoni.2. Bergerak mengikut pic
yangdidengar.3.2j. Bermain rekoder secara gabungan sambilmenyanyi untuk merasai
jalinan homofoni.1.3f. Menyanyi dengan iringan muzik.2.2b. Membuat gerakan secara
bebas atauberpandu sebagai respon kepada pic.
2
6
Nyanyian/Bermain Alat MuzikNama Lagu:1. Tanah Pusaka

Monofoni

Warna ton

Irama1. Menyanyi secara sesuara -tekstur monofoni.2. Menghasilkan bunyi melaluialat
improvisasi.1.4a. Mendengar beberapa contoh nyanyian dalambentuk jalinan
monofoni.3.4a. Meneroka dan merasai pelbagai kesan bunyidengan menggunakan
pelbagai alatimprovisasi.
2
7
Nyanyian/Bermain Alat Muzik.Nama Lagu:1. Tanah Pusaka

Polifoni

Warna ton1. Menyanyi lagu 2 lapisansuara.2. Meniup
rekoder secaraensembel.1.4b. Menyanyi lagu dalam bentuk jalinan polifoni (2slapisan
suara).3.3h. Bermain alat muzik rekoder dalam ensembel.
2
8

Nyanyian/Bermain Alat Muzik.Nama Lagu:1. Tanah Pusaka

Dinamik1. Menyebut lirik mengikutdinamik2. Membuat improvisasidengan cara
menyoal danmenjawab.1.3d. Membuat latihan sebutan lirik yang jelasmengikut
dinamik.3.4d. Membuat latihan improvisasi dengan caramenjawab menggunakan
alat perkusi.
2
9
Nyanyian/Bermain Alat Muzik.Nama Lagu:1. Petaling Jaya

Pic

Frasa1. Mengimprovisasikan frasaterakhir dengan pic yangbetul.2. Mengiringi
melodi denganalat perkusi.1.4e. Membuat improvisasi pic dalam lagu yangdinyanyikan
pada frasa terakhir.3.3f. Memainkan alat perkusi bagi mengiringimelodi.
MINGGU TAJUK/BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK30
Nyanyian/Bermain Alat Muzik.Nama Lagu:1. Edelweiss

Pic

Ton

Tempo1. Menyanyi lagu BahasaInggeris dengan pic dansebutan yang betul.2. Meniup
rekoder dengan tondan tempo yang betul.1.1g. Menyanyi lagu dalam
Bahasa Inggeris.3.4j. Mendengar, merasai dan membandingkanpermainan rekoder
ensembel dari segi tondan tempo.
31
Bermain Alat Muzik/Muzikdengan gerakan.Nama Lagu:1. Edlewis

Skel pentatonik C

Rangkai lagu1. Bermain skel pentatonik C2. Bergerak secara bebas/berpandu mengikut
lagu.3.2e Membuat latihan bermain rekoder untukmerasai skel Pentatonik
C.2.2c Membuat gerakan secara bebas atau berpandumenunjukkan interpretasi lagu.Skel
Pentatonik CC D E G A
3
2.

Nyanyian/Bermain Alat Muzik.Nama Lagu:1. Hidup Cergas

Ekspresi1. Menunjukkan ekseresi mukadan postur yang betul.2. Bermain
rekoder denganteknik yang betul.1.3a. Membuat latihan presediaan diri untukmemberi
tumpuan kepada latihan ekspresimimik muka dan berdiri atau duduk sambilmenjaga
postur.3.3c. Memainkan rekoder dengan teknikpembentukan mulut embusur
(embouchure)dan perlidahan.
33
Nyanyian / Muzik denganGerakanNama Lagu1. Hidup Cergas

Detik

Tekanan1. Menyanyi secaraberkumpulan denganiringan
muzik2 Menyanyi dengan terkawaldan seimbang3 Menyanyi lagu denganbermula dan
mengakhirisecara bersama1.3I Menyanyi dengan iringan muzik dalamkumpulan secara
muzikal dan terkawal2.3e Membiat gerakan yang menunjukkan jalinandalam muzik
MINGGU TAJUK/BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK34
Permainan Alat Muzik/NyanyianNama Lagu:1. Hidup Cergas

Pic

Corak irama

Melodi1. Membuat improvisasiberasaskan penerokaanbunyi alam sekeliling.2. Menjawab
melodi secaraimprovisasi.3.4b. Membuat improvisasi muzik
dalam kumpulanberasaskan penerokaan bunyi alam sekelilingdengan menggunakan
gabungan perkusimulut dan alat improvisasi.1.4c. Membuat latihan improvisasi melodi
dengancara menjawab melodi yang diperdengarkan.
35
Permainan Alat Muzik/Nyanyian.Nama Lagu:1. Tudung Saji (Tanjung Puteri)

Rentak asli

Pic1. Menyanyi lagu berentak aslidengan pic yang betul.3.4e. Mendengar dan merasai
muzik rentak asli.1.1c. Menyanyi lagu rentak asli.
36
Nyanyian/Permainan Alat Muzik.Nama Lagu:1. Kemayoran

Pic

Detik

Warna ton1. Mengenali dan menyanyilagu luar negara (Indonesia)dengan pic yang
betul.2. Mengimprovisasikan liriklagu.3. Mengnal pasti latar belakang alat
muziktradisional.1.1f. Menyanyi lagu rakyat dari negara luar (Indonesia)1.4d. Membuat
improvisasi lirik dalam lagu yangdinyanyikan.3.4f. Mendengar dan merasai alat muzik
tradisionaltempatan (kompang/gong).
37
Nyanyian/Muzik dengangerakan/Permainan Alat MuzikNama Lagu:1. Sejahtera
Malaysia

Tempo

Corak irama

Warna ton1. Menyanyi dengan corakirama yang
betul.2. Bergerak kepada perubahantempo.3. Mengenal muzik tradisionaldondang
sayang.3. Mengenal pasti latar belakang berkaitan alatmuzik.1.1h. Menyanyi lagu pilihan
suka ramai semasayang bersesuaian.2.2d. Membuat gerakan dalam bentuk
permainansebagai tindak balas kepada perubahantempo.3.4g. Mendengar dan
dondang sayang.


MINGGU TAJUK/BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK
38 Nyanyian/Muzik dengan gerakanNama Lagu:1. Tanjung Puteri

Nada minor

Rangkai lagu

Corak irama1. Mengenal nada minor danmengecam rangkai lagu.2. Mengecam,
menghayati danmenguasai gerakan muzikballet.1.4f. Mendengar secara berpandu
untuk memahamistruktur dan lagu- nada minor - rangkai lagu2.4b. Mendengar dan
merasai muzik klasik baratballet yang sesuai dan mengenal gerakanyang berkaitan
melalui video.
merasai muzik tradisionalseperti

Anda mungkin juga menyukai