Anda di halaman 1dari 37

STRUKTUR BAJA I

Perhitungan
Sambungan Las

Sambungan Las
Sambungan las ada dua macam, yaitu:
- las tumpul
- las sudut.
Tegangan:

las =

= 0 ,6
2

a. Las Tumpul:

s1

s2

P
s=a

Untuk s1 = s2 ---- tebal las tumpul (a) = s


Untuk s1 s2 ----- tebal las tumpul (a) = smin
Flas = l.a ---- l = panjang las neto
ln = lbr 3a
=

Flas
3

Contoh 1
Dua plat akan disambung dengan las lumer
bentuk tumpul, ukuran plat 1 = ukuran plat 2
10/60. Menerima gaya tarik sejajar
sumbu plat sebesar P = 3000 kg
= 1400 kg / cm 2

Kontrol kekuatan las.


10 mm

s1

s2

60 mm

Penyelesaian:
Flas = l net . a
a = 10 mm
l br = 60 mm
l net = l br 3a = 60 30 = 30 mm = 3 cm

P
3000 kg
=
=
= 1000 kg/cm 2 < 1400 kg/cm 2
Flas 3 cm x 1 cm
Jadi las cukup kuat menahan gaya yang bekerja pada
plat yang disambung tsb.

Contoh 2

P
l

Sebuah plat tebal (s) = 8 mm, l =


300 mm, disambungkan pada tiang
baja dari profil DIN dengan las
tumpul. Sambungan tsb menahan
gaya P = 1000 kg sejauh e = 150
mm dari las (spt gbr disamping).
= 1400 kg/cm 2

= 0,6 = 840 kg/cm 2

Kontrol kekkuatan las


6

Penyelesaian
Tebal las (a) = s = 0,8 cm
l br
= 300 mm = 30 cm
l net
= l br 3a

= 30(3x0,8) = 27,6 cm
Pindahkan gaya P pada kedudukan
las timbul momen M = P.e dan
gaya geser P

M = P.e = 1000 kg x 15 cm = 15000 kgcm

M
W las

Wlas =

2
al
=
6

2
3
x
0
,
8
x30
=
120
cm
6

15000 kgcm
2
2
=
=
125
kg
/
cm
<
1400
kg
/
cm
120 cm 3

1
4

1
2

D.S
=
b.I

l
xl

dimana:
D = P ; S = Sx las
b=a

las

; I = Ix las

S x = ( 1 2 .l.a ) x 1 4 l

Sx = (15 x 0,8 cm) x 7,5 cm = 90 cm3

Ix =

1
12

b.h

dimana:
b=a
h=l
8

Ix =
Ix =

1
12
1

a.l 3

3
4
x
0
,
8
cm
x
3
0cm
=
1800
cm
12

P .S x 1000 kg x 90 cm 3
=
=
a.I x
0,8cm x 1800 cm 4

= 694,44kg / cm < ok
2

Jadi las cukup kuat menahan gaya yang bekerja tsb.

b. Las Sudut:
- Arah gaya P // las
bidang retak
1/2P
P

s/t
s
a
45.00

a = tebal las
a = s sin 45o = 0,707s
s = tebal plat = panjang kaki las

Bidang retak utk las sudut yang dibebani


gaya P dengan arah // las, akan membuat
o
sudut 45 dengan kaki las.
10

9Las

P1

P2

dipasang pada dua bagian

l1
e1

e2

Gaya P akan ditahan


oleh las atas dan bawah
sebesar P1 dan P2.

l2

e1 = e2 = b

e2
xP= 1 P
P1 =
2
e1 + e2
e1
xP= 1 P
P2 =
2
e1 + e2
11

P1
1 =

F gs 1

P2
=

F gs 2

= 0 , 6

Fgs1 = a.l1n = 0,707 .s.l1n


Fgs 2 = a.l 2 n = 0,707 .s.l 2 n
l n = lbr 3a
dimana:
ln = panjang las neto
lbr = panjang las bruto
a = tebal las

note:
panjang las min (lmin) = 40 mm
panjang las mak (lmak) = 40 a = 28,28 s
12

Contoh 3
10/200

P1

P2

l1
e1
e2
l2

Diket: Konst spt gambar.


Gaya P = 2000 kg; las
dipasang pada dua muka.
= 1400 kg/cm 2 ; = 0,6 = 840 kg/cm 2

Hitung panjang las

Penyelesaian:
s = 10 mm = 1 cm;
a = 0,707s = 0,707 cm
b = 200 mm = 20 cm;
e1 = e2 = b = 10 cm
P1 = P2 = P = 1000 kg;
l1 = l2 = lbr
13

Fgs = ln .a = 0,707cm. ln
=
F gs

F gs

F gs =

1000 kg
=
840 kg cm

= 1,19 cm

0,707 ln = 1,19 cm2


ln = 1,683 cm
lbr = ln + 3a
= 1,683 cm + 3 x 0,707 cm
= 3,804 cm 4 cm
Jadi panjang las l1 = l2 = 40 mm
14

Contoh 4
Diket: Konst spt gbr.
Gaya P = 2500 kg; las
pada dua muka.

10/200
75.75.10

P1
P2

l1
b-e
B

e
l2

d x

b
y

= 1400 kg/cm 2

= 0,6 = 840 kg/cm 2

Hitung panjang las

Penyelesaian:
Dari tabel profil, utk L 75.75.10 didapat:
b = 75 mm = 7,5 cm;
d = 10 mm = 1 cm
e = 2,21 cm
15

d = 1 cm a = 0,707d
a = 0,707x1cm = 0,707 cm
be = 7,5 cm2,21 cm = 5,29 cm
M

=0

P1 .b P .e = 0
P .e
2500 kg x 2 , 21 cm
P1 =
=
= 737 kg
b
7 , 5 cm

H = 0
P1 + P2 P = 0
P2 = P P1
P2 = 2500 kg 737 kg = 1763 kg
16

P1
ambil 1 = = 840 kg cm
1 =
F gs 1
F gs 1
F gs 1

P1

737 kg
=
=
= 0 ,877 cm
2
840 kg cm

= a .l1 n = 0 , 707 cm .l1 n

0 ,877 cm

= 0 , 707 cm .l1 n

0 ,877 cm 2
l1 n =
= 1, 24 cm
0 , 707 cm
l1 br = l1 n + 3 a = 1, 24 cm + ( 3 x 0 , 707 cm )
l1 br = 3 , 361 cm < l min = 4 cm
ambil l1 br = 4 cm
17

2 =
Fgs 2

P2
ambil 2 = = 840 kg cm 2
Fgs 2
P2

1763kg
2
=
=
=
2
,
099
cm
840 kg cm 2

Fgs 2 = a.l2 n = 0,707cm.l2 n


2,099cm 2 = 0,707cm.l2 n
2,099cm 2
l2 n =
= 2,969cm
0,707cm
l 2 = l2 n + 3a = 2,969cm + (3x 0,707cm)
l2br = 5,09cm ambil 6cm
Resume:
Panjang las atas l1= 4 cm
Panjang las bawah l2= 6 cm
18

Sket gambar sambungan


10/200
10 mm

75.75.10

40 mm
52,9 mm

200 mm

las sudut

22,1 mm

las sudut

60 mm

19

9Las

dipasang pada tiga bagian


P3 = F3br .
A

P1
P3

e1

l3

P2

P3 = l3n .a.

l1
b

e2
B

l2

M A = 0
e1 + e2
P2 (e1 + e2 ) + P3
P.e1 = 0
2
P2 .b + P3 . 1 2 b P. 1 2 b = 0
P2 =

l3n = e1 + e2 3a = b 3a
M B = 0
e1 + e2
P.e2 = 0
P1 (e1 + e2 ) + P3
2
P1.b + P3 . 1 2 b P. 1 2 b = 0
P1 =

P 1 2 P3

P 1 2 P3
20

Contoh 5
10/100

l1

P1
P3
P2

e1

l3

e2
l2

Diket: Konst spt gbr.


Gaya P = 10.000 kg; las
pada tiga muka.
= 1400 kg/cm 2

= 0,6 = 840 kg/cm 2

Hitung panjang las


Penyelesaian:
s = 10 mm = 1 cm;
a = 0,707s = 0,707 cm
b = 100 mm = 10 cm;
e1 = e2 = b = 5 cm

21

Las ujung dipasang sepanjang b


l3br = b = 10 cm
l3n = l3br - 3a
= 10 cm - 3 x 0,707 cm= 7,879 cm
P3 = F3 gs = l3n .a
2

P3 = 7,879cm x 0,707cm x 840 kg cm = 4680kg

e1 = e 2 P1 = P2
H = 0
P1 + P2 + P3 P = 0
P1 + P2 = P P3
P P3
P1 =
2
(10 . 000 4 . 680 ) kg
P1 =
= 2 . 660 kg
2

22

P1
1 =
ambil 1 = = 840 kg cm 2
Fgs 1
Fgs 1
Fgs 1

P1

2 .660 kg
2
=
=
=
cm
3
,
167

840 kg cm 2
= a.l1n = 0,707 cm .l1n

3,167 cm 2 = 0,707 cm .l1n


3,167 cm 2
l1n =
= 4, 479 cm
0,707 cm
l1br = l1n + 3a = 4, 479 cm + (3 x 0,707 cm )
l1br = 6,6 cm 7 cm > l min = 4 cm ok
Resume:
Panjang las l1= l2 = 7 cm
Panjang las l3= 10 cm
23

Contoh 6
Diket: Konst spt gbr.
Gaya P = 7.500 kg; las
pada tiga muka.

10/200
75.75.10

P1
P3
P2

l1
b/2
b/2

b-e

l3
B

e
l2

= 1400 kg/cm 2

= 0,6 = 840 kg/cm 2

Hitung panjang las


Penyelesaian:
Dari tabel profil, utk L 75.75.10 didapat:
b = 75 mm = 7,5 cm;
d = 10 mm = 1 cm
e = 2,21 cm
24

d = 1 cm a = 0,707d
a = 0,707x1cm = 0,707 cm
be = 7,5 cm2,21 cm = 5,29 cm
Panjang las l3br diambil = b
l3br = b = 7,5 cm
l3n = l3br - 3a
= 7,5 cm - 3 x 0,707 cm= 5,379 cm

P3
ambil 3 = = 840kg cm2
3 =
F3n
P3 = F3n 3 = a.l1n 3
P3 = 5,379cm x 0,707cm x 840kg cm2
= 3.195 kg
25

M B = 0
P1 .b + P3 . 1 2 b P .e = 0
P .e P3 . 1 2 b
P1 =
b
7500 kg x 2 , 21 cm 3195 kg x 1 2 x 7 ,5 cm
=
7 ,5 cm
15 . 575 11 . 981 , 25 kgcm
=
= 612 ,5 kg
7 ,5 cm

H = 0
P1 + P2 + P3 P = 0
P2 = P P1 P3
P2 = 7 . 500 kg 3 . 195 kg 612 , 5 kg = 3 . 692 , 5 kg

26

P1
ambil 1 = = 840 kg cm 2
1 =
F gs 1
F gs 1
F gs 1

P1

612 ,5 kg
2
cm
=
=
=
0
,
729

840 kg cm 2
= a .l1 n = 0 , 707 cm .l1 n

0 , 729 cm 2 = 0 , 707 cm .l1 n


0 , 729 cm 2
l1 n =
= 1, 031 cm
0 , 707 cm
l1br = l1 n + 3 a = 1, 031 cm + ( 3 x 0 , 707 cm )
l1br = 3,152 cm < l min = 4 cm ambil l1br = 4 cm

27

P2
2 =
ambil 2 = = 840 kg cm 2
Fgs 2
Fgs 2 =

P2

3 .692 ,5 kg
2
=
4
,
396
cm
840 kg cm 2

Fgs 2 = a .l 2 n = 0 ,707 cm .l 2 n
4 ,396 cm 2 = 0 ,707 cm .l 2 n
4 ,396 cm 2
l2 n =
= 6 , 218 cm
0 ,707 cm
l 2 br = l 2 n + 3 a = 6 , 218 cm + (3 x 0 ,707 cm )
l1br = 8,339 cm 9 cm

28

Sket gambar sambungan


1 0 /2 0 0
10 m m

7 5 .7 5 .1 0
40 m m

la s s u d u t

5 2 ,9 m m

75 m m

200 m m

2 2 ,1 m m
90 m m

la s s u d u t

Resume:
Panjang las l1= 4 cm
l2 = 9 cm
l3= 7,5 cm
29

- Arah gaya P las


bidang retak
l
P

1/2P

s1
s2

67.50

Bidang retak utk las sudut yang dibebani gaya P


dengan arah las, akan membentuk sudut 67o
dengan kaki las. Untuk mempermudah dalam
perhitungan, diambil sudut 45o
30

las atas

P
P
las bawah

1/2P

a
45.00

Gaya P las, akan ditahan oleh las sudut atas dan


bawah sebesar P1 dan P2 .
Untuk s1 = s2, maka P1 = P2 = P.
Gaya P/2 bekeja pada titik berat bidang retak
P // P.
Gaya geser D = P sin 45o
Gaya normal N = P sin 45o
D=N
31

D
= 0 ,6
F gs

N

F tr

+ 3

Fgs = luas bidang geser = luas bidang retak


Fgs = a . ln
Dimana:
a = tebal las = s sin 45o = 0,707s
s = tebal plat yang disambung

ln= panjang las neto


ln = lbr 3a
lbr= panjang las bruto
Ftr = luas bidang tarik = luas bidang retak
32

Untuk s1 s2 (tebal plat tidak sama)


s1
P1 =
.P P2 = P P1
s1 + s1
P1
1 =

Fgs1

Fgs1 = l1n .a1


l1n = l1br 3a1 a1 = 0,707 s1
P2
2 =

Fgs 2

Fgs 2 = l2 n .a2
l2 n = l2br 3a2 a2 = 0,707 s2
33

P1
1 =

Ftr1

Ftr1 = l1n .a1


P2
2 =

Ftr 2

Ftr 2 = l2 n .a2

i1 = 12 + 3 12
i 2 = 2 2 + 3 2 2

34

Contoh 7
8/100
10/100

P1
P2

s2

Diket: Konst spt gbr.


Gaya P = 5000 kg;
Las sudut selebar plat.
= 1400 kg/cm 2

= 0,6 = 840 kg/cm 2

Penyelesaian:

Kontrol kekuatan las

Tebal plat tidak sama


s1 = 8 mm = 0,8 cm a1 = 0,707 x 0,8 = 0,566 cm
s2 = 10 mm = 1 cm a2 = 0,707 x 1 = 0,707 cm
b = 100 mm = 10 cm l1br = l2br = b = 10 cm
l1n = l1br - 3a1 = 10 3 x 0,566 = 8,302 cm
l2n = l2br - 3a2 = 10 3 x 0,707 = 7,879 cm
35

s1
0,8cm
P1 =
.P =
x 5 .000 kg = 2 .222 kg
s1 + s1
0,8cm + 1cm
H = 0 P2 = P P1 = 5 .000 kg 2 .222 kg = 2778 kg
Las atas

P1
2.222kg
2
kg
cm
1 =
=
=
473

2
Fgs1 8,302 x 0,566cm
P1
1 =
= 473 kg cm 2
Ftr1

i = 1 + 3 1 = 4732 + 3(473) 2 = 946 kg cm2 <


2

36

Las bawah

2 =

P2
2.778kg
2
kg
cm
=
=
499

2
Fgs 2 7,879x 0,707cm

P2
2 =
= 499 kg cm 2
Ftr 2

i = 2 2 + 3 2 2 = 499 2 + 3(499) 2 = 998 kg cm 2 <


Jadi las cukup kuat

37