Anda di halaman 1dari 12

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran
UNIT 1
Aku dan Muzik

1
FOKUS
Tempo
cepat dan lambat
UNIT 1
Aku dan Muzik
2

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pengalaman Muzikal
1.1.4 Menyanyi mengikut tempo.
Menyanyi pelbagai repertoir secara
cepat - lambat
solo atau berkumpulan.

Pengalaman Muzikal
Membuat pergerakan mengikut muzik

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan


dinamik,
pic, tempo dan bunyi.

FOKUS
Tempo
cepat dan lambat
UNIT 2
Aku dan Muzik

FOKUS
Warna Ton
Penerokaan suara
manusia :
suara bercakap,
suara menyanyi,
suara
memanggil dan
suara berbisik

Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara
manusia dengan betul.
solo dan berkumpulan.

Catatan/
EMK/ TMK

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran
UNIT 2
Aku dan Muzik

FOKUS
Warna Ton
Intonasi - pic tinggi
dan rendah
UNIT 3
Aku dan Muzik

FOKUS
Irama - detik lagu
UNIT 3
Aku dan Muzik

Standard Kandungan

Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat.
solo dan berkumpulan

Pengalaman Muzikal
Memainkan perkusi secara solo atau 1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo.
berkumpulan
daripada
pelbagai
repertoir.
Pengalaman Muzikal
Membuat pergerakan mengikut muzik.

FOKUS
Tempo
cepat dan lambat
UNIT 4
Aku dan Muzik
7

FOKUS
Tempo
cepat dan lambat

Standard Pembelajaran

Penghasilan Muzikal
Menghasilkan idea muzikal kreatif.

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan


dinamik,
pic, tempo dan bunyi.
tempo cepat / lambat

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi


penerokaan suara dan perkusi badan dan
perkusi mulut.

Catatan/
EMK/ TMK

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran
UNIT 4
Aku dan Muzik

FOKUS
Warna ton suara
manusia
- suara lelaki dan
perempuan
UNIT 5
Aku dan Muzik

FOKUS
Kemahiran asas
dalam permainan
perkusi tanpa pic.
Contoh:
Kastanet / loceng
UNIT 5
Aku dan Muzik

10

FOKUS
Ekspresi
-dinamik kuat dan
lembut

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Aspresiasi Muzik
Menghayati muzik daripada pelbagai 3.1.1 Mengenal pasti warna ton suara
manusia yang didengar
repertoir.

Pengalaman Muzikal
Memainkan perkusi secara solo atau 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.
Postur
berkumpulan
daripada
pelbagai
repertoire
cara memainkan

Pengalaman Muzikal
Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan


dinamik,
pic, tempo dan bunyi.
dinamik kuat / lembut.

Catatan/
EMK/ TMK

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran
UNIT 6
Aku dan Muzik

11

Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau
berkumpulan.

Standard Pembelajaran

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal


a,e,i,o,u yang betul.

FOKUS
Sebutan lirik pergerakan mengikut
lirik
UNIT 6
Aku dan Muzik

12

Standard Kandungan

Pengalaman Muzikal
Membuat pergerakan mengikut muzik.

1. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan


mud muzik.
lagu aksi ( action song)

Pengalaman Muzikal
Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik


dan mud muzik
lagu aksi ( action song )

FOKUS
Sebutan lirik pergerakan mengikut
lirik

UNIT 7
Aku dan Muzik
13
FOKUS
Mud - riang dan sedih

Catatan/
EMK/ TMK

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran
UNIT 7
Aku dan Muzik

14

15

16

17

FOKUS
Tempo - cepat dan
lambat
UNIT 8
Aku dan Muzik
FOKUS
Mud
- marah dan takut
UNIT 8
Aku dan Muzik
FOKUS
Mud
- marah dan takut
UNIT 9
Aku Dan Muzik
FOKUS
Warna ton suara
manusia
suara lelaki dan
perempuan
suara berbisik
suara bercakap
suara menyanyi

Standard Kandungan
Apresiasi Muzik
Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

Apresiasi Muzik
Menghayati muzik daripada pelbagai
repertoir.

Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau
berkumpulan.

Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau
berkumpulan.

Standard Pembelajaran
3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur
dan dinamik daripada muzik yang didengar.
mud (mud riang, sedih, marah dan
takut)

3.1.1 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur


dan dinamik daripada muzik yang didengar.
mud ( riang, sedih, marah dan takut )

1.2.3 Menyanyi dengan dinamik.


lembut (p)
kuat (f)

1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara


manusia dengan betul.

Catatan/
EMK/ TMK

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran
UNIT 9
Aku dan Muzik

18

Apresiasi Muzik
Menghayati muzik daripada pelbagai
repertoir.

Standard Pembelajaran

3.1.1 . Mengenal pasti warna ton suara


manusia yang didengar.

FOKUS
Warna ton suara
manusia
suara
lelaki
dan
perempuan
suara berbisik
suara
bercakap
suara
menyanyi
UNIT 10
Aku dan Muzik

19

Standard Kandungan

FOKUS
Ekspresi - dinamik
kuat dan lembut
Muzik dan Gerakan
berdasarkan lagu
Gajah Menari

Pengalaman Muzikal
Membuat pergerakan mengikut muzik

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan


dinamik, pic, tempo dan bunyi.
dinamik kuat / lembut
2. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan
mud muzik.
lagu aksi ( action song )

Catatan/
EMK/ TMK

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran
UNIT 10
Aku dan Muzik

20

21

Standard Kandungan
Apresiasi Muzik
Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

FOKUS
Ekspresi - dinamik
kuat dan lembut
Muzik dan Gerakan
berdasarkan lagu
Gajah Menari
UNIT 11
Aku dan Muzik

Pengalaman Muzikal
Memainkan perkusi secara solo atau
berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

FOKUS
Tempo
- Tempo konsisten
( steady beat)
UNIT 11
Aku dan Muzik
22

FOKUS
Tempo
- Tempo konsisten
( steady beat)

Pengalaman Muzikal
Memainkan perkusi secara solo atau
berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

Standard Pembelajaran

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur


dan dinamik daripada muzik yang didengar.
dinamik (kuat-lembut)

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.


postur
cara memainkan

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo.


cepat
lambat

Catatan/
EMK/ TMK

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran
UNIT 12
Aku dan Muzik

23

Pengalaman Muzikal
Membuat pergerakan mengikut muzik.

Standard Pembelajaran

1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul


postur duduk
postur berdiri

1.3 Membuat pergerakan berdasarkan


Dinamik , pic,

FOKUS
Pergerakan
menunjukkan
pic tinggi dan rendah
UNIT 13
Aku dan Muzik

25

Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau
berkumpulan.

FOKUS
Pergerakan
menunjukkan
pic tinggi dan rendah
UNIT 12
Aku dan Muzik

24

Standard Kandungan

FOKUS
Pergerakan
berdasarkan
permainan nyanyian
( singing games)

Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau
berkumpulan.

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal


a,e,i,o,u yang betul.

Catatan/
EMK/ TMK

Minggu
26

Topik/Bidang
Pembelajaran
UNIT 13
Aku dan Muzik

Standard Kandungan
Pengalaman Muzikal
Membuat pergerakan mengikut muzik.

FOKUS
Pergerakan
berdasarkan
permainan nyanyian
( singing games)
27

UNIT 14
Aku dan Muzik

Pengalaman Muzikal
Memainkan perkusi secara solo atau
berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

FOKUS
Teknik konvensional
bermain perkusi.
- Tempo
- Detik
UNIT 14
Aku dan Muzik
28

FOKUS
Teknik konvensional
bermain perkusi.
- Tempo
- Detik

Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau
berkumpulan.

Standard Pembelajaran

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik


dan mud muzik.
permainan nyanyian (singing games)

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.


postur
cara memainkan

1.1.4 Menyanyi mengikut tempo.


cepat
lambat

Catatan/
EMK/ TMK

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran
UNIT 15
Aku dan Muzik

29

Apreasiasi Muzik
Menghayati muzik daripada pelbagai
repertoir.

Standard Pembelajaran
3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur
dan dinamik daripada muzik yang didengar.
tekstur (solo- nipis dan kumpulan-tebal)

FOKUS
Ekspresi dan Tekstur
-lembut (p )
-kuat (f )

UNIT 15
Aku dan Muzik
30

Standard Kandungan

Pengalaman Muzikal
Memainkan perkusi secara solo atau
berkumpulan daripada pelbagai repertoir

FOKUS

Tempo
Cepat lembat

UNIT 16
Aku Dan Muzik
31
FOKUS
Mencipta melodi
mi dan so

1.2.3 Memainkan perkusi mengikut dinamik


Lembut (p)
Kuat (f)

Pengalaman Muzikal
1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat.
Menyanyi pelbagai repertoir secara
pic tinggi
solo atau berkumpulan.
pic rendah
Penghasilan Muzik
Menghasilkan idea muzikal kreatif.

2.1.3 . Mencipta melodi mudah menggunakan


vokal sepanjang 1 frasa.

Catatan/
EMK/ TMK

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran

UNIT 17
Aku Dan Muzik
32

FOKUS
Corak Irama
Bunyi panjangpendek

Unit 18
Aku Dan Muzik
33
FOKUS
Mencipta corak irama

UNIT 19
Aku Dan Muzik
34

FOKUS
Ekspresi -dinamik
kuat (f ) dan
lembut (p )

Standard Kandungan
Pengalaman Muzikal
Membuat pergerakan mengikut muzik

Standard Pembelajaran

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik


dan mud muzik. - lagu aksi (action song).

Apresiasi Muzik
Menghayati muzik daripada pelbagai 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur
dan dinamik daripada muzik yang didengar.
repertoir.
mud (sedih dan riang)
Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul.
postur duduk
solo atau berkumpulan.
Memainkan perkusi secara solo atau
postur berdiri
berkumpulan
daripada
pelbagai 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.
repertoir.
postur
cara memainkan
Penghasilan Muzik
2.1.2 Mencipta corak irama mudah.
Menghasilkan idea muzikal kreatif.
Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik
lembut ( p ) - kuat ( f )
solo atau berkumpulan.
Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan
dinamik, pic, tempo dan bunyi.
Dinamik - kuat /lembut

Catatan/
EMK/ TMK

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran
UNIT 20
Aku Dan Muzik

35

FOKUS
Tekstur
- nipis (solo) dan
tebal (kumpulan)

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal
a,e,i,o,u yang betul.
solo atau berkumpulan.
3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur
dan dinamik daripada muzik yang didengar.
tekstur
(solo-nipis dan dan kumpulan-tebal)

UNIT 20
Aku Dan Muzik
36

FOKUS
Tekstur
- nipis (solo) dan
tebal (kumpulan)

Apresiasi Muzik:
3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan
Menghayati muzik daripada pelbagai
dinamik daripada muzik yang didengar.
tekstur
repertoir.
(solo- nipis dan kumpulan-tebal)

Catatan/
EMK/ TMK