Anda di halaman 1dari 1

NO.

TELEFON : 04-7403000
NO.FAX
: 04-7403046
WEB
: http://www.ppdks.net
E-MAIL
: ppdkotasetar@gmail.com

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA SETAR


LEBUHRAYA SULTANAH BAHIYAH
05350 ALOR SETAR
KEDAH DARUL AMAN

Ruj.Kami : PPDKS 700-1/2/3 ( )


Tarikh
: 3 Julai 2014

Semua Pengetua dan Guru Besar


Daerah Pendidikan Kota Setar.
Tuan,
AGENDA KOMUNIKASI PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) DAN PROGRAM
TRANSFORMASI PENDIDIKAN DAERAH (DTP) PERINGKAT SEKOLAH.
Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. Ucapan serta pembentangan Tuan PPD di Hotel
Grand Alora pada 2 Julai 2014 adalah berkaitan dan dirujuk.
2.
Sukacita dimaklumkan bahawa tuan sebagai Pengetua dan Guru Besar diminta menyampaikan
sendiri semua maklumat Agenda Komunikasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dan
Program Transformasi Pendidikan Daerah (DTP) di peringkat sekolah di bawah pentadbiran masingmasing.
3.
Sehubungan dengan itu, disampaikan perkara-perkara berikut yang dapat membantu dalam
pelaksanaan tersebut.
i)
ii)

Slide Pembentangan Agenda Komunikasi PPPM & DTP oleh Tuan PPD di
Grand Alora pada 3 Julai 2014.
Info 5 Minit PPPM

4.
Kerjasama dan komitmen tinggi yang diberi oleh pihak tuan dalam menjayakan program tersebut
didahului dengan ucapan terima kasih.
Sekian.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG
Saya yang menurut perintah,

( ZULKAFLY BIN OTHMAN B.C.K. )


Pegawai Pendidikan Daerah Kota Setar
s.k. Timbalan PPD Kota Setar