Anda di halaman 1dari 6

NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000

TAJUK
NOMBOR DAN
OPERASI
Penambahan
Penolakan
Pendaraban
Pembahagian
Wang

BAND
4

DESKRIPTOR
Menyelesaikan masalah harian matematik
melibatkan tambah, tolak, darab dan bahagi
nombor bulat dan wang dengan betul, tepat,
jelas dan sistematik

CONTOH PENTAKSIRAN
a) Tambah
2.3 Menyelesaikan masalah tambah.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan penambahan hingga tiga nombor.

b) Tolak
3.3 Menyelesaikan masalah tolak sebarang dua
nombor.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan penolakan dua nombor.

c) Darab
4.5 Menyelesaikan masalah harian.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan pendaraban dua nombor.

d) Bahagi
5.5 Menyelesaikan masalah harian.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan pembahagian dua nombor.

e) Wang
9.6. Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan wang.

(iii) Menyelesaikan masalah harian yang


melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan
bahagi yang berkaitan dengan wang.

Nombor Bulat
Penambahan
Penolakan
Pendaraban
Pembahagian
Pecahan
Perpuluhan
Wang

Mengaplikasi pelbagai strategi penyelesaian


masalah harian matematik secara sistematik
dan kreatif

i) Menyelesaikan masalah matematik melibatkan


operasi asas mengikut prosedur
ii) Menyelesaikan projek matematik yang diberi
mengikut prosedur dengan menggunakan
pelbagai strategi

Menganalisis masalah harian matematik bukan


rutin secara logik matematik untuk
berkomunikasi secara sistematik, kreatif dan
inovatif

Mencipta kaedah atau idea baru


menggunakan teknologi multimedia bagi
memudah cara urusan harian;
Menggunakan logik matematik untuk
berkomunikasi dengan tepat dan jelas
dengan rakan sebaya, guru atau komuniti

SUKATAN DAN GEOMETRI


TAJUK
SUKATAN DAN
GEOMETRI
Masa dan
Waktu
Ukuran
Panjang
Timbangan
Isi padu
Cecair
Bentuk Tiga
Dimensi
Bentuk Dua
Dimensi

BAND

DESKRIPTOR

Menyelesaikan masalah harian matematik


melibatkan unit ukuran masa, panjang, jisim dan isi
padu cecair dengan betul, tepat, jelas dan
sistematik

CONTOH PENTAKSIRAN
a) Masa dan waktu
10.8 Menyelesaikan masalah harian.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan operasi tambah, tolak, darab, dan
bahagi berkaitan dengan masa dan waktu.
b) Panjang
11.6 Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan panjang.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan operasi tambah, tolak, darab, dan
bahagi yang berkaitan dengan panjang.
c)Jisim
12.6 Menyelesaikan masalah harian
yang melibatkan jisim.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan operasi tambah, tolak, darab, dan
bahagi yang berkaitan dengan jisim.

d) isi padu cecair


13.6 Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan isi padu cecair.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan operasi tambah, tolak, darab, dan
bahagi yang berkaitan dengan isi padu cecair.

TAJUK
SUKATAN DAN
GEOMETRI
Masa dan
Waktu

BAND
5

DESKRIPTOR
Mengaplikasi pelbagai strategi penyelesaian
masalah harian matematik yang melibatkan
sukatan dan
geometri secara sistematik dan kreatif

CONTOH PENTAKSIRAN
Menyelesaikan masalah matematik
melibatkan operasi asas mengikut prosedur

Menganalisis masalah harian matematik bukan


rutin secara logik matematik untuk berkomunikasi
secara sistematik, kreatif dan inovatif

Mereka cipta model daripada bentuk-bentuk


3D secara inovatif dan menerangkan model
yang dibina;

Ukuran
Panjang
Timbangan
Isi padu
Cecair
Bentuk Tiga
Dimensi
Bentuk Dua
Dimensi

Menyelesaikan projek matematik yang diberi


mengikut prosedur dengan menggunakan
pelbagai strategi

mencipta kaedah atau idea baru


Menggunakan teknologi multimedia bagi
memudah cara urusan harian;
Menggunakan logik matematik untuk
berkomunikasi dengan tepat dan jelas
dengan rakan sebaya, guru atau komuniti

STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN

TAJUK
STATISTIK DAN
KEBARANGKALIA
N
Peratus
Perwakilan
Data

BAND

DESKRIPTOR

CONTOH PENTAKSIRAN

Menganalisis masalah harian matematik bukan


rutin secara logik matematik untuk
berkomunikasi
secara sistematik, kreatif dan inovatif

Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan


teknologi multimedia bagi memudah cara urusan
harian;
Peratus
(iv) Melorek petak seratus mengikut peratus
yang diberi .
Perwakilan data
(i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi
bentuk dua dimensi.
Menggunakan logik matematik untuk

berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan


rakan sebaya, guru atau komuniti