Anda di halaman 1dari 6

MZ Tahun 3

PPT Mei 2015

Pendidikan
Muzik
Tahun 3
Mei 2015
( 60 minit )

Peperiksaan Pertengahan Tahun


Mei 2015
Tahun 3

Pendidikan Muzik
Satu Jam

NAMA

: __________________________________

TAHUN

: ________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas peperiksaan ini mempunyai 40 soalan.


Jawab semua soalan.

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK & DISAHKAN OLEH:

( PN. ISMAROBIROHAIZAD
BINTI ISMAYATIM )

isma@skam

MZ Tahun 3

PPT Mei 2015

1. Diantara berikut yang manakah dimainkan dengan cara gesekan?


a. Gitar
c.
Kastenet
b. Biola
d.
Kerincing
2. Alat mainan ini dimainkan semasa
a. Persembahan dikir barat
c.
b. Persembahan Orkestra
d.

Majlis Perkahwinan
Perhimpunan sekolah

3. Alat mainan apakah yang dimainkan dengan cara goncang?


a. Rekoder
c.
Dram
b. Marakas
d.
Melodian
4. Kompang biasanya dimainkan semasa
a. Majlis Perkahwinan
c.
b. Persembahan Koir
d.

Nyanyian Lagu Rasmi


Kematian

Soalan 5 hingga 7 berpandukan kepada gambarajah di bawah.

5. Apakah nama alat muzik di atas?


a. Tamborin
c. Kerincing
b. Loceng
d. Kastenet
6. Alat muzik tersebut dimainkan dengan cara
a. Hayun
c. Goncang
b. Ketuk
d. Tiup
7. Alat muzik di atas diperbuat daripada
a. Kayu
c. Plastik
b. Besi
d. Getah
Soalan 8 dan 9 adalah berpandukan urutan solfa berikut:

DO
isma@skam

MI

FA
2

LA

TI

DO

MZ Tahun 3

PPT Mei 2015

8. Solfa yang berada di x ialah __________.


a. LA
c. TI
b. MI
d. RE
9. Solfa yang berada di y ialah__________.
a. MI
c. SO
b. RE
d. LA
10. Diantara berikut yang manakah merupakan alat muzik yang dimainkan
secara tiupan.
a. Piano
b. Rekoder
c. Gitar
d. Kompang
Soalan 12 & 13 berdasarkan gambar di bawah

11. Apakah nama alat muzik di atas?


a. Kerincing
c. Tamborin
b. Kompang
d. Dram
12. Alat muzik di atas biasanya dimainkan dengan cara?
a. Goncang atau Tepuk c. Tiup atau Petik
b. Ketuk atau tiup
d. Gesek atau goncang

13. Berikut merupakan alat muzik tradisional KECUALI


a. Rebana
b. Gong
c. Rekoder
d. Kompang
isma@skam

MZ Tahun 3

PPT Mei 2015

14. Diantara berikut yang manakah merupakan alat muzik bertali?


a. Piano
c. Gitar
b. Trumpet
d. Marakas

Suaikan alat perkusi berikut dengan bunyinya yang sesuai.


15.

Ting! Ting!
Tak! Tak!
16.

Ling! Ling!
17.

Dum! Dum!

Cing! Cing!

18.

Tik! Tok!
19.

20.
Isikan petak kosong berikut dengan senikata lagu AZAM BARU dengan betul.
Kini detik yang (21)______________
(22)_______________serba baru
Ingin berjumpa rakanku
Riangnya (23)______________
isma@skam

MZ Tahun 3

PPT Mei 2015

Belajar bersama (24)___________dan mengira


(25)______________ pada kata guru
Mari semua (26)________________ usaha
Demi masa (27)___________kita.

Lengkapkan senikata lagu dengan perkataan yang diberikan di bawah


sedih

lincah

menari-nari

senang

Dengarlah

gigit

tikus

bertali

(28) ______________ satu ceritaku,


Seekor (29) ___________dan Lembu,
Tikus (30) ______________ berlari lari,
Lembu (31) ______________ leher (32)____________.

Tikus (33)____________ tali,


Lembu (34)_____________ hati,
Mereka bebas (35)_______________________,
Tikus baik hati, lembu senang hati

Padankan ikon gambar perkusi dengan nama perkusi yang tepat.

36.
Loceng

isma@skam

MZ Tahun 3

PPT Mei 2015

37.
Tamborin

38.
Kastanet

39.
Kayu Tik-tok

40.
Kerincing

isma@skam