Anda di halaman 1dari 7

SET 3

1.

24 568
A
B
C
D

2.

6.

168
168 baki 4
1 068
1 068 baki 4

0.9
0.09
9
90

7.

B
C

3 hari 20 jam
3 jam 20 minit
3 minit 20 saat
320 saat

8.
4.

75 000
A
B
C
D

96 100 =

B
C

5.

90

9.09 + 0.99 =

A
B
C
D

79.92
90.08
90.9
91.08

9.

3
2
25 + 5
4
6
2 +
7
7
5
5
2 +
8
8
8
2
2 +
9
9

7
7
+
8
8
A

65 400
66 000
7 490 400
7 499 600

90
102
270
306

Antara berikut, yang manakah hasiltambah pecahan


bersamaan dengan 3 ?
A

Di antara berikut , yang manakah menunjukkan


tempoh masa yang paling lama ?
A
B
C
D

Berapakah purata, dalam minit, bagi 1 jam , 2 jam 36


9
minit dan jam ?
10
A
B
C
D

Nilai digit 9 dalam nombor 72.397


A
B
C
D

3.

23 =

1
2 =

13
16
3
1
8
1
1
4
1
1
8

65% daripada 4 m ialah


Nyatakan jawapan dalam cm.
A
B
C
D

0.26
2.6
26
260

24

SET 3
10.

3 kg 80 g =
A
B
C
D

11.

12.

14.

3.8
kg
3.08
kg
3.008 kg
300.38 kg

9
km 950 m =
10

A
B
C
D

1 140 m
1 940 m
1 950 m
2 050 m

A
B
C
D
15.

Rajah 2 dilukis pada petak-petak segiempat sama yang


sama besar.

3.459

8675

W
S
RAJAH 2
Antara titik-titik bertanda S,T,U,V dan W yang manakah
boleh membentuk sebuah segitiga kaki sama ?

Berapakah hasildarab nilai digit 5 pada kad P dengan


nilai digit 7 pada kad Q ?
35
3.5
0.35
0.035

593 74 =
Bundarkan jawapan kepada ribu yang terdekat.
A
B
C
D

40 000
43 800
43 900
44 000

U
T

Rajah 1 menunjukkan dua kad nombor.

A
B
C
D

RM13.50
RM11.00
RM1.35
RM1.10

RAJAH 1

13.

(RM34.80 + RM120 ) 40 =

16.

A
B
C
D

VWS
UWS
WST
VUT

25% +

9
10

A
B
C
D

0.34
0.925
1.15
3.4

25

SET 3
17.

Rajah 3 menunjukkan satu garis nombor.

19.

Siti diberi RM60 setiap bulan. Dia menggunakan

2
3

daripada wang itu belanja dan bakinya disimpan.


Berapakah simpanannya untuk tempoh 8 bulan?
P

2400

6000
A
B
C
D

RAJAH 3
Nilai P + Q ialah
A
B
C
D

8 400
9 300
12 600
21 000

20.

RM20
RM40
RM160
RM320

Rajah 5 menunjukkan waktu Azli pergi ke kebun pada


waktu petang

12
18.

Rajah 4 terdiri daripada 6 buah segtiga sama kaki


yang sama besar.

3
6

RAJAH 5
Dia bermotor selama 1 jam 35 minit untuk sampai ke
kebunya. Pada pukul berapakah dia sampai
dikebunnya ?

RAJAH 4

A
B
C
D

Berapakah pecahan kawasan berlorek daripada


seluruh rajah ?
A
B
C
D

1
4
1
3
1
6
3
10

21.

jam 05 25
jam 06 25
jam 17 25
jam 18 25

Ibu membeli 2.5 l minyak . Ibu menggunakan 250 ml


hingga 350 ml minyak masak seminggu. Berapakah
anggaran baki , dalam ml, minyak masak itu yang
tinggal selepas 7 minggu. ?
A
B
C
D

0
5
100
1800

26

SET 3
22.

Adib ada 180 batang pensel. Dia memberi sama


banyak antara dia, Min dan Sally. Adib kemudiannya
memberikan 20 daripada bahagiannya sama banyak
kepada Jun dan Ken. Antara pengiraan berikut yang
manakah menunjukkan baki guli yang masih ada
pada Adib ?

A
B
C
D

23.

25.

24.6 km
R

180
20 2
3
180
20

3
2
180 -20
3
180
20
3

Umur
11 tahun 5 bulan
4 bulan lebih muda daripada Nina
1 tahun 8 bulan lebih tua daripada
Lam

RAJAH 6

Jarak PQ adalah 2 kali jarak QR. Berapakah jarak,


dalam km, dari R ke S ?
A
B
C
D

Jadual 1 menunjukkan umur bagi tiga murid.


Nama
Lam
Man
Nina

Rajah 6 menunjukkan satu peta jalan menunjukkan


jarak di antara empat buah bandar.

26.

36.9
49.2
73.8
123.0

Rajah 7 menunjukkan sebuah segiempat tepat PQRS


dan tiga buah segiempat sama Y yang sama besar.
Q

JADUAL 1

Hitungkan purata umur setiap murid itu ?


A
B
C
D
24.

Jumlah harga dua biji durian dan sebiji tembikai


ialah RM40. Harga sebiji tembikai itu ialah RM8.60.
Di antara berikut yang manakah harga yang mungkin
bagi durian itu ?
A
B
C
D

12 tahun 5 bulan
12 tahun 9 bulan
13 tahun 1 bulan
13 tahun 5 bulan

RM15 dan RM17.40


RM10 dan RM20.40
RM20 dan RM12.40
RM16 dan RM15.40

14 cm

RAJAH 7
Perimeter setiap segiempat sama itu ialah 12 cm.
Hitungkan perimeter, dalam cm, kawasan berlorek ?
A
B
C
D

37
40
43
46

27

SET 3
27.

Zali membeli telur. 20 % daripada digunakan untuk


membuat kuih . Bakinya sebanyak 120 biji disimpan.
Berapakah jumlah telur yang dibeli oleh Zali ?
A
B
C
D

31.

Rajah 8 menunjukkan berat bagi 3 buah kotak yang


sama berat.

140
150
480
600

kg
1

4
28.

Encik Chee bertolak dari rumahnya pada jam 1645.


Dia hendak ke Bandar QQ yang mengambil masa 7
jam 20 minit untuk sampai. Pada pukul berapakah
dia tiba di Bandar QQ ?
A
B
C
D

29.

pukul 11.30 a.m. hari yang sama


pukul 12.05 a.m. keesokan harinya
pukul 11.30 p.m. keesokan harinya
pukul 12.05 p.m. hari yang sama

RAJAH 8
Dua daripada kotak itu dikeluarkan dan digantikan
dengan sebuah buku yang beratnya 950g. Berapakah
jumlah berat, dalam g, buku dan kotak itu ?

Joni menukar RM10 kepada duit syiling 20 sen , 10


sen dan 5 sen. Dia mendapat 30 keping duit syiling
20 sen dan 40 keping duit syiling 5 sen. Berapakah
bilangan syiling 10 sen yang diterimanya.
A
B
C
D

20
30
40
50

A
B
C
D
32.

900
1 750
1 850
3 650

Rajah 9 menunjukkan sebuah segiempat tepat PQRS


dan dua buah segitga di dalamnya.
12 cm

P
30.

Milah menggunakan 2.5 kg gula untuk selama 10 hari


hingga 15 hari. Di antara berikut yang manakah yang
manakah anggaran berat, dalam g, yang paling
sesuai untuk Milah menggunakan gula setiap hari ?

3 cm
T
S

A
B
C
D

150
180
300
400

4 cm

4 cm

Q
1 cm
W

U
V

RAJAH 9
Hitungkan luas , dalam cm , kawasan berlorek ?
A
B
C
D

20
26
40
46

28

SET 3
33.

Rajah 10 menunjukkan isipadu air dalam sebuah jug


dan setiap cawan.

35.

Jadual 2 menunjukkan harga sekilogram dua jenis


sayuran.
Sayuran
Sawi
Lobak merah

300 ml setiap cawan

JADUAL 2

2.25 l

1
Puan Loi membeli 800g sawi dan 2 2 kg lobak merah.

Berapakah jumlah isipadu , dalam l, air dalam jug


dan semua cawan itu ?
A
B
C
D
34.

Berapakah jumlah harga yang perlu dia bayar ?

2.43
3.05
3.33
4.05

A
B
C
D

Bil tidak lengkap pada rajah 10 , menunjukkan


pembelian barang oleh Puan Gayah.
Kuantiti Barang
3 liter Minyak masak
2 tin
Biskut
4 kotak Air soya

Harga
seunit
RM7.90
RM14.50

36.

RM10.60
RM11.25
RM12.85
RM15.10

Rajah 11 menunjukkan sebuah kuboid P dan sebuah


kubus Q.

harga
RM23.70
RM29.00

6 cm
P

Jumlah

X cm

Dia membayar RM60.00 dan diberi baki RM1.30 .


Berapakah harga 3 kotak air soya yang sama itu ?
RM1.50
RM4.50
RM6.00
RM18.00

3 cm

RAJAH 10

A
B
C
D

Harga sekilogram
RM2.00
RM4.50

RAJAH 11
Diberi isipadu kuboid P adalah sama dengan isipadu
kubus Q . Hitungkan panjang, dalam cm , X ?
A
B
C
D

12
18
24
36

29

SET 3
Carta Palang 1 menunjukkan bilangan murid yang
melawat Pusat Sains setiap minggu.

39.

4000

800

3000

600

2000

400
200

1000
I

II

III

IV

Minggu

Isnin Selasa Rabu Khamis

Hari

CARTA PALANG 1

CARTA PALANG 2

Bilangan murid Melayu yang melawat Pusat Sains itu


1
adalah 65% daripada jumlah pelawat itu ,
5
daripada jumlah pelawat itu murid Cina dan bakinya
murid India. Berapakah bilangan murid India yang
melawat Pusat Sains itu ?

Di antara pernyataan berikut , yang manakah benar?

A
B
C
D

A
B
C
D

2 025
3 375
4 725
8 775
40.

38.

Carta Palang 2 menunjukkan bilangan kuih yang dijual


oleh seorang penjaja dalam masa empat hari.

Bilangan kuih

Bilangan pengunjung

37.

Piktograf 1 menunjukkan bilangan kamera yang


dijual oleh sebuah kedai dalam masa 4 minggu.

Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3
Minggu 4

jualan pada hari selasa ialah 650 biji


jumlah jualan kuih dalam masa empat hari itu
ialah 2500
Purata jualan sehari ialah 650 biji
jualan pada hari Khamis adalah kurang 250
Biji daripada purata jualan kuih tiga hari
sebelumnya.

Jadual 3 menunjukkan bilangan biskut dalam beberapa


bekas yang dibuat oleh Gee.
Kuih
Tat P
Tat Q

Bilangan
bekas
5
6

Berapakah purata jualan kamera itu setiap minggu ?


50
55
200
220

Jumlah

Jumlah

Mewakili 20 buah kamera


JADUAL 3

PIKTOGRAF 1

A
B
C
D

Bilangan isian
sebekas
35

Jumlah kuih tat yang dibuat oleh Gee adalah sebanyak


295 biji. Berapakah bilangan tat Q dalam setiap
bekas ?
A
B
C
D

20
25
120
150

30