Pengenalan Kepada Rangkaian

Komputer dan Komunikasi Data
Objektif: Mengetahui
Konsep asas komunikasi
data
Fungsi dan jenis-jenis
rangkaian
Senibina rangkaian:model
OSI dan TCP/IP

1

10/19/15

norly@ftsm.ukm.my

Pengenalan
Kepada Komunikasi Data

Apakah tujuan komunikasi?
Bagaimana anda berkongsi maklumat?
2

Komunikasi setempat (cth: rakan sebelah)
Komunikasi jarak jauh (cth: org kampung)

Telefon, telegraf, televisyen -> tele … ?
Dalam bahasa Greek tele bermaksud jauh
Telekomunikasi ?
Data – maklumat yang diwakilkan dalam bentuk
yang dipersetujui oleh pihak yang mencipta dan
menggunakannya
Komunikasi data – pertukaran data (bit 0 dan 1) di
antara dua peranti melalui suatu media
transmisi/penghantaran
10/19/15

norly@ftsm.ukm.my

Pengenalan
Kepada Komunikasi Data

Apakah ciri sistem komunikasi data yang
berkesan?

3

Penghantaran : data dihantar ke destinasi dan
penerima yang betul
Ketepatan : Data yang dihantar mestilah tepat
(tidak terubah atau dibiar tanpa pembetulan)
Jangkamasa : Data yang lewat tidak berguna

10/19/15

norly@ftsm.ukm.my

-Protokol memblhkan
peranti berkomunikasi
antara satu sama lain
dgn menyatakan peraturan
Cth: -siapa
mula transmit?
Langkah
1:..
-suatu paket dihantar oleh
Langkah
rangkaian
yg 2:..
mana?
…..

Komponen sistem komunikasi data
Langkah 1:..
Langkah 2:.
…..

Protokol
-Alatan yang
menghantar
pesanan
Cth:- komputer,
Telefon, kamera
video

Penghantar

4

-Maklumat data
yang saling
Menghubungkan
-Laluan fizikal
Cth:- gambar,
bagi pesanan
bunyi, video
untuk dihantar
dari penyampai
kepada penerima

Mesej

Cth:- wayar,
rangkaian,
gelombang radio

Media penghantaran
10/19/15

Protokol
-Alatan yang
menerima
Pesanan
-Cth:-komputer,
kamera video,
telefon

Penerima
norly@ftsm.ukm.my

Jenis Rangkaian Komputer  Rangkaian komputer – suatu set peranti (nod) pengkomputeran yang disambungkan oleh media komunikasi yang merangkumi suatu kawasan     5 Nod : komputer.ukm. modem. laptop. atau apa saja peranti yang boleh menghantar/menerima data yang dijanakan oleh nod lain Fungsinya: Membolehkan perkongsian perkakasan dan perisian disamping mengagihkan tugas pengkomputeran Rangkaian komputer yang menggunakan media gelombang radio diistilahkan sebagai “wireless” – boleh melibatkan transmisi siaran radio. dll 10/19/15 norly@ftsm.my . mikrogelombang atau satelit Rangkaian kawasan peribadi “Personal area network/PAN” – rangkaian yang meliputi kawasan beberapa meter yang terdiri drp peranti wayarles seperti PDA. telefon selular. pencetak.

ukm. negara dan dunia 10/19/15 norly@ftsm.rangkaian yang meliputi kawasan seluas 3 .30 batu (~ saiz suatu bandar) Rangkaian kawasan luas “Wide area network/WAN”– rangkaian besar meliputi sebahagian negeri-negeri.Jenis Rangkaian Komputer    6 Rangkaian kawasan setempat “Local area network/LAN” – rangkaian yang meliputi kawasan geografi yang kecil merangkumi suatu bilik.my . bangunan atau kampus Rangkaian kawasan metropolitan “Metropolitan area network/MAN” .

ukm.Jenis Rangkaian    7 Rangkaian suara – rangkaian yang menghantar isyarat telefon Rangkaian data – rangkaian yang menghantar data komputer Sekarang rangkaian suara juga diguna untuk menghantar data 10/19/15 norly@ftsm.my .

my .Topologi Rangkaian    8 Topologi hanya ditentukan oleh konfigurasi sambungan diantara nod-nod Oleh itu ia adalah sebahagian drp teori graf Jarak di antara nod tidak penting dalam topologi 10/19/15 norly@ftsm.ukm.

my .Gambaran Keseluruhan  Rangkaian terdiri drp pelbagai peranti termasuk:      9 stesen kerja (PC) komputer pelayan/server hub dan switch (bridges) router (LAN-WAN dan WAN-WAN) alat pensuisan telefon 10/19/15 norly@ftsm.ukm.

my .ukm.Sambungan pelbagai jenis rangkaian 10 10/19/15 norly@ftsm.

Konfigurasi Asas Rangkaian Komputer           11 Terminal/mikrokomputer ke kerangka utama PC ke LAN PC ke Internet LAN ke LAN PAN ke stesen kerja LAN ke MAN LAN ke WAN Pengesan (Sensor) ke LAN Satelit dan mikrogelombang Telefon berwayar dan wayarles ke rangkaian 10/19/15 norly@ftsm.my .ukm.

ukm.my ..Popular dlm tahun 60an dan 70an -Masih digunakan untuk kemasukan dan capaian data -Sambungan kelajuan rendah Konfigurasi rangkaian – terminal ke kerangka utama 12 10/19/15 norly@ftsm.

my .-Lazimnya di universiti dan perniagaan -Sambungan kelajuan sederhana-tinggi -PC perlu ada kad antaramuka rangkaian (NIC) -NIC disambung kpd peranti seakan hub PC ke LAN 13 10/19/15 norly@ftsm.ukm.

PC ke Internet 14 10/19/15 -Popular untuk pengguna di rumah dan perniagaan kecil -Lazimnya guna “dial-up modem” untuk sambungan ke ISP (Internet service provider) -Teknologi lebih baru spt DSL (Digital Subscriber Line) akan menggantikan modem norly@ftsm.ukm.my .

ukm.-Digunakan di organisasi yang mempunyai >= 2 LAN yang perlu berkomunikasi -Peranti seakan (switch) diguna untuk menyambungkan LAN-LAN -Peranti ini boleh menapis kerangka data LAN-LAN 15 10/19/15 norly@ftsm.my .

my . komputer riba.-Sambungan peranti wayarles spt PDA. MP3 player ke stesen kerja -Jarak dekat : beberapa meter PAN ke Stesen Kerja 16 10/19/15 norly@ftsm.ukm.

-Sambungkan syarikat (LAN) ke rangkaian yang meliputi keseluruhan bandar -Rangkaian kelajuan tinggi dgn litar bertindih (redundant) LAN ke MAN 17 10/19/15 norly@ftsm.my .ukm.

-Cara paling lazim diguna utk sambungkan pengguna stesen kerja pd LAN ke Internet -Router diguna sebagai penyambung LAN ke WAN -Router peranti yang lebih kompleks dr bridge/switch LAN ke WAN 18 10/19/15 norly@ftsm.my .ukm.

my .ukm.WAN ke WAN  19 Router dan switch berkelajuan tinggi diguna utk menyambungkan WAN ke WAN yang lain dr pelbagai benua 10/19/15 norly@ftsm.

Sensor ke LAN 20 10/19/15 -Biasa ditemui dlm persekitaran industri dan makmal -Sensor disambung ke LAN norly@ftsm.my .ukm.

-Sambungan wayarles jark jauh -Meliputi pelbagai aplikasi spt panggilan telefon jarak jauh.my .ukm. televisyen. perkhidmatan data wayarles -Mahal kosnya tetapi syarikat menawarkan perkhidmatan dan kadar kompetetif untuk bersaing Satelit dan Mikrogelombang 21 10/19/15 norly@ftsm.

ukm.my .-PCS (Personal Communication System) Second generation PCS services available in most areas and under many types of plans Next generation services beginning to replace PCS phones Telefon berwayar dan wayarles ke rangkaian 22 10/19/15 norly@ftsm.

ukm.my .Senibina Rangkaian    23 Model rujukan menerangkan lapisan perkakasan dan perisian yang diperlukan untuk transmisi data di antara dua titik atau untuk interoperasi multiperanti/aplikasi Model rujukan perlu untuk memastikan pelbagai komponen dari pengeluar yang berbeza-beza dapat berkomunikasi 2 senibina yang harus diketahui : Model OSI dan koleksi protokol TCP/IP 10/19/15 norly@ftsm.

voltage levels.Model OSI Application layer where the application Presentation layer using the network performs a series of resides.my . Common miscellaneous network applications functions necessary Session layer Transport layer -. Includes control and address network.login. maintaining sure the data arrives users. information.ukm. media detection code. responsible for taking at theending destination and network Physical layer . Network layer package properly to the end error-free network establishing web page browsing.handles the data and exactly as it left the connections. Makes sender orbetween receiver sessions Data link layer creating. node to node within the channel. responsible for connection. modulation techniques 24 10/19/15 norly@ftsm.for include remote presenting the data and provides an end-toresponsible for file transfer. choice. e-mail. a data packet over a with communications frame header. Transfers the transmission of abits transforming itfrom into source. and error connectors.

my .Tugasan Setiap Lapisan Model OSI 25 10/19/15 norly@ftsm.ukm.

ukm.my .Analogi aliran data 26 10/19/15 norly@ftsm.

Perbandingan OSI dan TCP/IP 27 10/19/15 norly@ftsm.ukm.my .

  28 Sambungan logikal and fizikal – Sambungan logikal hanya wujud dalam perisian. manakala sambungan fizikal wujud dalam perkakasan Dalam senibina rangkaian.ukm. lapisan yang lebih tinggi hanyalah sambungan logikal 10/19/15 norly@ftsm. hanya lapisan terbawah sahaja mempunyai sambungan fizikal.my .

Langkah 1 Contoh: Pengguna masukkan mesej ‘Hello there’ 29 10/19/15 norly@ftsm.ukm.my .

Langkah 2 Mesej tidak berubah tetapi data akan dipadatkan 30 10/19/15 norly@ftsm.my .ukm.

my .ukm.Langkah 3 Lapisan ini bersedia mengatur aliran data 31 10/19/15 norly@ftsm.

ukm.Langkah 4 Mesej dipecahkan kepada unit2 kecil di mana setiap unit diberi 1 pengepala yg dapat menentukan jujukan mesej 32 10/19/15 norly@ftsm.my .

Langkah 5 33 1 pengepala lain ditambah untuk menentukan halatuju mesej 10/19/15 norly@ftsm.ukm.my .

my .Langkah 6 34 Data dihantar ke lapisan fizikal di mana pemindahan data sebenar berlaku 10/19/15 norly@ftsm.ukm.

Jika tidak mesej akan dihantar ke lapisan pautan data.my .Langkah 7 35 Apabila lapisan rangkaian menerima mesej.ukm. 10/19/15 norly@ftsm. ‘intermediate machine’ akan menyemak sama ada mesej berada pada destinasi yg betul.

36 10/19/15 norly@ftsm.Langkah 8 Mesej yg diterima akan dihantar ke lapisan fizikal supaya ia dapat dihantar ke mesin seterusnya.my .ukm.

seterusnya pengepala & pengekor akan dilucutkan sebelum data dihantar ke lapisan rangkaian 37 10/19/15 norly@ftsm.ukm.my .Langkah 9 Data diterima dari lapisan 1.

ukm. Jika betul data akan dihantar ke lapisan pengangkutan 38 10/19/15 norly@ftsm.Langkah 10 Lapisan ini menyemak alamat destinasi data sama ada betul @ tidak.my .

pengepala akan dilucutkan sebelum data dihantar ke lapisan sesi 39 10/19/15 norly@ftsm.my .ukm.Langkah 11 Data bersedia untuk disatukan.

Langkah 12 Mesin penerima bersedia untuk menerima aliran data 40 10/19/15 norly@ftsm.ukm.my .

ukm.Langkah 13 Mesej akan dinyahpadatkan dan dihantar ke lapisan persembahan 41 10/19/15 norly@ftsm.my .

ukm.Langkah 14 Pada lapisan ini mesej diterima & boleh dibaca melalui kemudahan e-mail.my . 42 10/19/15 norly@ftsm.

my .ukm.Aliran data melalui lapisan TCP/IP 43 10/19/15 norly@ftsm.

Piawaian Piawaian De facto (Berdasarkan fakta/ perhimpunan) De jure (Berdasarkan undangUndang/perintah) Tdk diiktiraf oleh badan berkuasa tetapi diambil sebagai piawaian melalui penggunaannya yg meluas Kepentingan 44 Perkara yang digubal oleh badan berkuasa Bukan kepentingan 10/19/15 norly@ftsm.ukm.my .

ukm.my .ORGANISASI • PIAWAI ISO 45 ANSI IEEE 10/19/15 ITU EIA norly@ftsm.

my .saintifik.kreativiti &kualiti produk •Matlamat : majukan & tingkatkan piawaian ant/bangsa bagi komputer & komunikasi ORGANISA ORGANISA SI SI PIAWAI PIAWAI mengemukakan cadangan piawai •Beri penekanan pd pengeluaran pembuatan industri elektronik •Kenalpasti antaramuka sambungan fizikal •tugas 46 Bertanggungjawab : mempiawaiankan telekomunikasi di peringkat antarabangsa •Piawai terkenal : siri x & siri v 10/19/15 norly@ftsm.•Tingkatkan •Tugas: mudahkan pertukaran barangan & perkhidmatan Menetapkan satu piawaian untuk pelbagai perkara Galak kerjasama dalam aktiviti intelek.teknologi & ekonomi sbg jambatan ant sektor swasta & awam Aplikasikan piawaian yang beri faedah kepada industri  teori.ukm.

ukm. The user is sending email.my . List the TCP/IP layers with a quick description of each layer.Review Questions     47 A user is sitting at work using a laptop computer with a wireless connection into the corporate LAN. What basic configurations are being used? List the seven OSI layers with a quick description of each layer. What is the difference between a logical and a physical interface / connection? 10/19/15 norly@ftsm.

org The OSI model .ukm.Information technology .200 (0794) .rfc-editor.[X.my .the Internet Engineering Task Force http://www.org/ 10/19/15 norly@ftsm.com . Whatis. To get copies of RFCs: http://www.200] Recommendation X.Basic reference model Internetwork Design Guide .Interesting and Useful Links      48 The organization that sets many of the standards for the Internet .A good set of tutorials from Cisco.ietf.Open Systems Interconnection .A very good dictionary of computerrelated terms.