Anda di halaman 1dari 8

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan

: ...

Nama Penulis

MOHD. DZUL ALFIAN BIN SAMIN

Tarikh

12.04.2013

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan

Nama Penulis

: ...

LANCELOT DOOM ANAK AMBROSE


CENADA

Tarikh

12.04.2013

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan

: ...

Nama Penulis

JANE STEPHANIE SADANGKAT

Tarikh

12.04.2013

KEMAHIRAN DALAM GIMNASTIK, RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


GIMNASTIK DAN KLIP VIDEO POLA PERGERAKAN DOMINAN DALAM
GIMNASTIK

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


IPG KAMPUS TAWAU