Anda di halaman 1dari 3

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

Ujian Bulanan 1
Matematik Tahun 5

Bahagian A: Soalan Aneka Pilihan


Topik

Sub Topik

Nombor Hingga
1.
1000 000
Tambah Hingga
Nombor 1000 000
Tolak Hingga
1000 000
Bulat
Darab Hingga
1000 000
Hingga
Bahagi Hingga
1000 000 1000 000
Operasi
Bergabung
Pecahan Tak
2.
Wajar
Nombor
Pecahan Bercampur
Tambah
Pecahan
Tolak Pecahan

Catatan :M - Mudah
S- Sederhana
SS Susah

Pengetahua
n
M

SS

Kemahiran
M

Aplikasi

SS M S

2
/

2
1

/
/

Jumlah

S
S

2
2

/
/
/

1
/

2
1

Bahagian B : Soalan Pendek

Topik

Sub Topik

Pengetahua
n
M

1.
Nombor
Bulat
Hingga
1000000

2.
Pecahan

Nombor Hingga
1000 000
Tambah Hingga
1000 000
Tolak Hingga
1000 000
Darab Hingga
100 0000
Bahagi Hingga
1000 000
Operasi
Bergabung
Pecahan Tak
Wajar
Nombor
Bercampur
Tambah
Pecahan
Tolak Pecahan

Catatan :M - Mudah
S- Sederhana
SS Susah

S
/

Kemahiran

SS M

Aplikasi

SS M

Jumlah

S
S

2
/

1
/

/
/

1
/

/
/

2
2