Anda di halaman 1dari 15

MTE 3111

PENGAJARAN
GEOMETRI,UKURAN
& PENGENDALIAN
DATA
PENSYARAH :
PUAN TEH KIM HONG
JABATAN MATEMATIK
IPG KAMPUS PULAU PINANG

DISEDIAKAN OLEH :
SARVESWARI A/P SINNASAMY
NO.KP : 680616-07-5310
ANGKA GILIRAN : 2009272360020
TAN YEIT FONG
NO.KP : 710325-07-5008
ANGKA GILIRAN : 2009272360023


TAJUK : BENTUK DAN RUANG

BIDANG PEMBELAJARAN : BENTUK
2 DIMENSI

TUJUAN : MENENTUKAN LUAS
DENGAN MENGGUNAKAN
GEOBOARD

HASIL PEMBELAJARAN : MENGIRA
LUAS SEGI EMPAT SAMA DAN
SEGI EMPAT TEPAT

Penggunaan geoboards adalah cara yang kreatif untuk meneroka dan
membangunkan pemahaman konsep perimeter dan luas.
Gelang getah diregangkan pada paku-paku pada geoboard untuk mereka
poligon . Dengan memanipulasi bentuk, pelajar boleh menemui sifat luas
dan perimeter poligon tersebut.
PENGENALAN
GeoBoard adalah papan berpaku yang dapat digunakan dalam pembelajaran
geometri . Papan berpaku ini diperbuat daripada kayu tipis kemudian dipaku pada
bidangnya. Paku-paku ini disusun sedemikian sehingga tersusun secara rapi dan
berbentuk seperti persegi satuan.

BAHAN-BAHAN YANG
DIPERLUKAN
Geoboard

Gelang getah


Geoboard
Gelang
getah
Bagaimana mencari luas dengan menggunakan Geoboard:
1. Murid meregangkan gelang getah ke atas 4 paku untuk
membentuk segi empat sama terkecil. Kawasan yang
dilitupi ialah 1 unit persegi
Ditegaskan bahawa


bersamaan dengan 1 unit
persegi.
LUAS : Kawasan atau permukaan yang
melitupi sesebuah bentuk.
Murid diminta mencari kawasan yang dilitupi
(luas)dengan membilang jumlah segiempat
sama terkecil yang terdapat dalam segi empat
tepat.

Terdapat 12 segi empat sama terkecil dalam
segi empat tepat.

Maka, luas segi empat tepat = 12 unit persegi
2. Murid meregangkan gelang getah untuk membentuk segi empat
tepat seperti yang ditunjukkan.

Gelang getah yang berlainan warna diregang pada paku- paku
dalam bentuk segi empat tepat untuk membina segi empat sama
terkecil.

3. Murid akan meregangkan satu lagi gelang getah untuk membentuk segi
empat tepat seperti yang ditunjukkan.

Gelang getah yang berlainan warna diregang pada paku- paku dalam
bentuk segi empat tepat untuk membina segi empat sama terkecil
Murid diminta mencari kawasan yang dilitupi
(luas)dengan membilang jumlah segiempat
sama terkecil yang terdapat dalam segi empat
tepat.

Terdapat 8 segi empat sama terkecil dalam
segi empat tepat.

Maka, luas segi empat tepat = 8 unit persegi
4.Murid diminta mencari luas beberapa segi empat tepat dengan menggunakan
geoboard dan catatkan luas dalam unit persegi dalam jadual.
Segi empat tepat Luas
(unit persegi)
Luas
( cm)
panjang
( cm)
Lebar
(cm)
Panjang x
Lebar ( cm)
A
3 unit persegi
B


16 unit persegi

C

8 unit persegi

D25 unit persegi


5.Anggapkan jarak antara 2 paku pada geoboard atau setiap sisi segi empat sama
terkecil berukuran 1cm. Maka, luasnya adalah 1cm. Murid dibimbing menyatakan
luas segi empat tepat A, B, C, dan D dalam cm. Catatkan luas dalam cm dalam jadual.
Segi empat tepat Luas
(unit persegi)
Luas
( cm)
panjang
( cm)
Lebar
(cm)
Panjang x
Lebar ( cm)
A

3 unit persegi

3 cm
B


16 unit persegi


16 cm
C

8 unit persegi8 cm
D25 unit persegi


25 cm
6.Oleh kerana jarak antara 2 paku pada geoboard adalah 1 cm. Murid
dibimbing mencari panjang dan lebar segi empat tepat A, B, C, dan D.
Catatkan pada ruangan panjang dan lebar dalam jadual.
Segi empat tepat Luas
(unit persegi)
Luas
( cm)
panjang
( cm)
Lebar
(cm)
Panjang x
Lebar ( cm)
A
3 unit persegi

3 cm

3 cm

1 cm
B


16 unit persegi


16 cm


4 cm


4 cm
C

8 unit persegi8 cm2 cm4 cm
D25 unit persegi


25 cm


5 cm


5 cm

Segi empat tepat Luas
(unit persegi)
Luas
( cm)
panjang
( cm)
Lebar
(cm)
Panjang x
Lebar ( cm)
A

3 unit persegi

3 cm

3 cm

1 cm

3 cm
B


16 unit persegi


16 cm


4 cm


4 cm


16 cm
C


8 unit persegi8 cm2 cm4 cm8 cm
D25 unit persegi


25 cm


5 cm


5 cm


25 cm
6. Seterusnya, murid mendarabkan panjang dengan lebar segi empat tepat A,
B, C, dan D. Catatkan jawapannya pada ruangan panjang x lebar dalam jadual.

7. Akhirnya, murid membandingkan jawapan pada ruangan luas (cm) dengan
jawapan pada ruangan panjang X lebar.Segi empat tepat Luas
(unit persegi)
Luas
( cm)
panjang
( cm)
Lebar
(cm)
Panjang x
Lebar ( cm)
A

3 unit persegi

3 cm

3 cm

1 cm

3 cm
B


16 unit persegi


16 cm


4 cm


4 cm


16 cm
C


8 unit persegi8 cm2 cm4 cm8 cm
D25 unit persegi


25 cm


5 cm


5 cm


25 cm

Didapati bahawa luas (cm) = panjang x lebar


RUMUS LUAS = PANJANG X LEBAR

Anda mungkin juga menyukai