Anda di halaman 1dari 4

DEFINISI GLOBALISASI

 Satu proses utk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa
dibatasi oleh sempadan dan kedudukan sebuah negara.
 Oleh itu,pelbagai maklumat dpt disalurkan menerusi pelbagai perantara
media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi siber.
 Hal ini juga akan meningkatkan perhubungan sesebuah negara dan
sesama manusia.

KAMUS DEWAN
o fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan
manusia kerana kepantasan perkembangan teknologi maklumat.

CENDEKIAWAN
 satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala
aspek kehidupandari segii politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai
oleh seluruh umat manusia di dunia ini.(dunia tanpa sempadan)
 Gelombang yg menguasai duniaLodge (1993) mendefinisikan globalisasi
sebagai:

"... a process forced by global flows of people, information, trade and


capital. It is accelerated by technology, which is driven by only a few
hundred multinational corporations and may be harmful to the
environment. There in lies the conundrum of whether it is wise to leave
globalization in the hands of these few corporations, or might it not make
more sense to seek greater involvement from the global community

KELEBIHAN GLOBALISASI
GLOBALISASI TEKNOLOGI
 Membantu meningkatkan maklumat pelajar,Sekaligus memberi peluang
pelajar memperbaiki diri.
 Pelabur asing dengan mudah membawa teknologi baru ke negara lain.
 Misalnya syarikat Microsoft/IBM/Acer/Intel dsn melabur di MSC.
  (Modal, pekerjaan, latihan tenaga pakar)
 Pusat penyelidikan dan pembangunan R&D teknologi multimedia/teknologi
canggih akan muncul.
 Syarikat komputer akan menjalankan R&D di  MSC.
 Rakyat kita yang turut terlibat akan menjadi mahir selepas dilatih. (dapat
bantuan melalui internet)
 Mereka lambat laun akan mampu menerap teknologi canggih asing. 
 Dalam jangka panjang Malaysia akan mampu mencipta teknologi(R&D)
sendiri.
 (Membolehkan pertukaran idea, ilmu dan maklumat yang berguna.)

GLOBALISASI EKONOMI
 berlakunya peningkatan dalam pelaburan asing secara langsung di
dalam aktiviti ekonomi sesebuah negara
 perluasan perusahaan melampaui sempadan negara .
 Penambahan perdagangan antarabangsa pada kadar lebih cepat
berbanding pertumbuhan ekonomi dunia
 Penambahan dalam aliran modal antarabangsa termasuk pelaburan
langsung asing
 Penubuhan organisasi-organisasi antarabangsa seperti WTO dan
OPEC melalui perjanjian
 Pembangunan sistem kewangan global
 Peranan organisasi antarabangsa WTO, WIPO dan IMF yang
megendalikan urusniaga-urusniaga antarabangsa yang bertambah
penting
 Peningkatan amalan-amalan ekonomi seperi penyumberan oleh
perbadanan multinasional

GLOBALISASI TEKNOLOGI
 penyakit yang dahulunya bahaya seperti tibi kini sudah menjadi
penyakit yang senang diubati dan diatasi.
 manusia sudah sampai ke bulan
 Usaha memberi pertolongan dan bantuan dapat disampaikan
kepada mangsa-mangsa bencana alam sebagai banjir,gempa
bumi dan gunung berapi dan lain-lain dengan cepat. Kebolehan
ini juga dapat mengurangkan kesengsaraan mangsa-mangsa
bencana alam ini
 dengan perkembangan syarikat-syarikat korporat di dunia.
Syarikat-syarikat korporat juga menuju ke arah globalisasi.
syarikat korporat juga menuju ke arah globalisasi.

Globalisasi budaya
 seluruh dunia boleh brhubung dan berinteraksi
utk bertukar mklumat,maka salah faham dpt
dielakkan dan mengekalkan persefahaman
sejagat

Keburukan globalisAsi
 Pencemaran alam sekitar
 semakin ketara fenomena dunia yang bersifat unipolar sedang dikuasai
oleh hanya satu blok kuasa iaitu blok barat sahaja
 anak-anak muda semakin menunjukkan tanda tercabut dari akar budaya,
bangsa dan agamanya sendiri.
 anak-anak muda kita secara umumnya kini sudah tidak merasa bersalah
untuk meniru secara bulat budaya hidup barat

Pengamatan yang jelas dapat membuktikan fenomena di atas boleh disaksikan


dengan insiden-insiden dan trend berikut:

 Pakaian jenama barat.


 Makanan segera keluaran barat.
 Minuman global yang ditaja oleh barat.
 Hiburan yang menonjolkan budaya barat.
 Media barat yang semakin membanjiri masyarakat muda.
 Rekreasi yang meniru ala barat.
 Dunia lakonan dan pembikinan filem cara barat
 Majlis-majlis sosial yang menonjolkan acara-acara ala barat.
 Produk rokok yang menajakan budaya hidup barat

pencemaran budaya berleluasa tanpa ditapis lantas menghakis


budaya tempatan yang murni