Anda di halaman 1dari 4

1. Maqom Qalbi 7.

Maqom Kullu Jasad

2. Maqom Roh

3. Maqom Sirri

4. Maqom Khafi

5. Maqom Akhfa

6. Maqom Nafsun Natiqa

Ringkasnya sebagai berikut:

1. Maqom Qalbi letaknya dua jari dibawah susu kiri, tepatnya berada pada Jantung jasmani.
Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan kemusrikan, kekafiran, ketahyulan dan sifat-
sifat iblis dan inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa. Apabila kita
sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan total agar semua
rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori Maqom tersebut.
Sejatinya Maqom ini adalah tempat Iman, Islam, tauhid, ma’rifah pada peribadi seorang. Jadi,
dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu akan bertukar menjadi Pilot.

2. Maqom Roh letaknya dua jari dibawah susu kanan, tepatnya berada pada Rabu jasmani.
Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan Bahimiyah (Sifat biunatang jinak)  dan sifat-
sifat menuruti hawa nafsu. Inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa.
Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan
total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori
Maqom tersebut. Sejatinya Maqom ini adalah tempat Sabar tawakkal pada peribadi seorang.
Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu akan bertukar menjadi Pilot.

3. Maqom Sirri letaknya dua jari diatas  susu kiri, tepatnya berada pada Paru-paru  jasmani.
Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan Syabiyah (sifat binatang buas) yaitu  sifat
pemarah, pendendam, dhalim dan aniaya. maka inilah yang saya sebut semak belukar juga
hewan melata berbisa. Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan
melakukan pembersihan total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela
tidak lagi mengotori Maqom tersebut. Sejatinya Maqom ini adalah tempat Kasih sayang juga
ramah tamah pada peribadi seorang. Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu
akan bertukar menjadi Pilot.

4. Maqom Khafi letaknya dua jari diatas susu kanan, tepatnya berada pada Limpa jasmani.
Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan hjasad, dengki juga khianat dan sifat-sifat
iblis yang tercela ini membawa kecelakaan dunia akhirat. Inilah yang saya sebut semak belukar
juga hewan melata berbisa. Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan
melakukan pembersihan total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela
tidak lagi mengotori Maqom tersebut. Sejatinya Maqom ini adalah tempat Kebaikan dan sifat
syukur pada peribadi seorang. Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu akan
bertukar menjadi Pilot.
5. Maqom Akhfa letaknya ditengah dada, tepatnya berada pada empedu jasmani. Disinilah
tempat iblis bersemayam dengan muatan ria, takabur, sombong, ujub, dan sama’ atau
mempamerkan kebaikan diri. Sifat-sifat iblis inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan
melata berbisa. Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan
pembersihan total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi
mengotori Maqom tersebut. Sejatinya Maqom ini adalah Ikhlas, khusyu’, tadarru tafakkur pada
peribadi seorang. Jadi, dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu akan bertukar
menjadi Pilot.

6. Maqom Nafsun Natiqa letaknya diantara kening, tepatnya berada pada pikiran jasmani.
Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan nafsu amarah yang senantiasa mendorong
orang untuk melakukan kejahatan tidak berperikamunisiaan, sifat ini juga selalu biang
penghambat dalam meciptakan perbaikan masyarakat, juga sifat banyak hayalan dan panjang
angan-angan. Inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa. Apabila kita
sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan total agar semua
rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori Maqom tersebut.
Sejatinya Maqom ini adalah tempat Sifat tentram dan pikiran tenang  pada peribadi seorang. Jadi,
dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji itu akan bertukar menjadi Pilot.

7. Maqom Kullu Jasad letaknya ada dua (1) di pusat (2) di ubun-ubun, tepatnya meliputi
seluruh tubuh. Disinilah tempat iblis bersemayam dengan muatan gahflah atau sifat kejahilan,
kebendaan, kelalaian atau alfa. Inilah yang saya sebut semak belukar juga hewan melata berbisa.
Apabila kita sudah tau hal ini maka seharusnyalah kita berjiarah dan melakukan pembersihan
total agar semua rumput dan binatang melata yang notabene sifat tercela tidak lagi mengotori
Maqom tersebut. Sejatinya Maqom ini adalah tempat Ilmu dan amal pada peribadi seorang. Jadi,
dengan bersihnya kotoran tadi maka sifat terpuji tadi akan bertukar menjadi Pilot.

Dengan Apa Peribadi Seorang Membersihkan Maqom Diri Yang Kotor…?

Sabda Rasululloh SAW:

Untuk membersihkan kotornya Maqom diri


adalah dengan Dzikrullah, yaitu berzikir kepada Allah. Disini kita memakai pembersihnya
dengan Asma’ Allah atau Nama Allah. dibaca: “Allah-Allah” pada setiap Maqom.

Allah SWT Berfirman Dalam Al Qur’an Surat Al-Furqan-70:


1. Maqom Qalbi: Zikir Allah-Allah sebanyak 5000 x

2. Maqom Roh: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000 x

3. Maqom Sirri: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000 x

4. Maqom Khafi: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000x

5. Maqom Akhfa: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000 x

6. Maqom Nafsun Natiqa: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000 x

7. Maqom Kullu Jasad: Zikir Allah-Allah sebanyak 1000 x

Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Asysyam ayat 7-10:

<p>Maka, Zikir “Allah-Allah” tersebut kalau dijumlahkan keseluruhan menjadi 11.000 x (hatam
besar) dan kalau mampunya hanya 5000x pada Maqom qalbi maka itu disebut hatam kecil.

Selama kotoran Maqom itu belum di bersihkan maka  IBLIS akan senantiasa menjadi PILOT
dengan mengendarai seorang manusia untuk senantiasa melakukan perbuatan tercela, sementara
manusia itu sendiri sulit untuk berkelakuan terpuji karena jiwanya telah dirasuki oleh iblis.
Jangan heran apabila dimuka bumi ini kita melihat banyaknya kehancuran akibat tangan-tangan
manusia. Semua itu dalangnya adalah iblis yang bersemayam dikerajaannya.

Apa Keuntungan Utama Melebihi Segalanya dari Bersihkan Maqom Diri Itu?
Kebersihan adalah sebagian dari pada iman, dan kebersihan itu pangkal kesehatan. Tentunya,
kalau Maqom diri sudah bersih dan senantiasa dijaga kebersihannya maka prilaku seseorang itu
akan sehat dan iman seseorang itu akan kokoh tidak berbuat sesuatu yang tercela.

Dengan seseorang memiliki perbuatan terpuji itu baik lahir maupun bathinnya tentulah
permukaan bumi ini akan aman dan kehancuran akibat tangan manusia tadi tidak akan terjadi.
Tidak akan saling mengahancurkan satu sama, dan masih banyak lagi cerita indah yang tidak
cukup dilukiskan disini.

Dari semua itu, ada keuntungan utama melebihi semua yang saya sebutkan sebelumnya yaitu
Sucinya “Maqom Robbaniyah”. Dialah  implementasi Roh yang Suci dan paling halus yang
disebut “Hakekat diri sebenarnya diri.”

Dialah induk dari semua Maqom. Dialah yang dapat mendekati Tuhan. Rasululloh bersabda:

“Di dalam tubuh anak adam ada segumpal daging apabila baik, maka baiklah seluruh jasad dan
apabila rusak maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa dia itu adalah “Hati”

Oleh karena itu, dengan mendahulukan penelitian dan pengenalan diri sendiri akan menjadi
kunci mengenal “Sang Maha Pencipta.” Mengenal Sang Maha Pencipta” itu adalah awal agama.

“Awaluddin Ma’rifatulloh: Awal Agama Mengenal Allah”

Bagaimana cara mengenal Allah?

Untuk mengenal Allah maka Kenal Dulu diri.

Rasululloh SAW bersabda:

Anda mungkin juga menyukai