Anda di halaman 1dari 4

Rijalal-Ghaib

Bahawa inilah langkahnya iaitu,


1. seharibulan di tenggara; 18. delapan belas haribulan di
2. dua haribulan di utara; selatan;
3. tiga haribulan di barat daya; 19. sembilan belas haribulan di
4. empat haribulan di barat barat tepat;
tepat; 20. dua puluh haribulan di barat
5. lima haribulan di barat laut; laut;
6. enam haribulan di timur laut; 21. selikur haribulan di timur
7. tujuh haribulan di timur; laut;
8. delapan haribulan di Selatan 22. dua likur haribulan di timur
9. sembilan haribulan di tepat;
tenggara; 23. tiga likur haribulan di utara;
10. sepuluh haribulan di barat 24. empat likur haribulan di teng-
daya; gara"
11. sebelas haribulan di selatan; 25. lima likur haribulan di barat
12. dua belas haribulan di barat daya;
tepat; 26. enam likur haribulan di
13. tiga belas haribulan di barat selatan;
laut; 27. tujuh likur haribulan di timur
14. empat belas haribulan di tepat;
timur tepat; 28. delapan likur haribulan di
15. lima belas haribulan di utara; timur laut;
16. enam belas haribulan di 29. sembilan likur haribulan di
tenggara; timur tepat;
17. tujuh belas haribulan di barat 30. tiga puluh haribulan di utara.
daya; Wallahu a'lam bissawab
Arah: Tanggal:
Tenggara 1, 9, 16, 24
Utara 2, 15, 23, 30
Barat Daya 3, 10, 17, 25
Barat 4, 12, 19, 28
Barat Laut 5, 13, 20
Timur Laut 6, 28, 21
Timur 7, 14, 22, 29
Selatan 8, 11, 18, 26
Maka hendaklah kita sembahyang hajat dua rakaat serta salam. Baca Fatihah pada rakaat
yang pertama dan Ayat Kursi. Dan pada rakaat yang kedua baca Fatihah dan Qul huwa- Allahu
Ahad tiga kali; dan Qul a'uzu bi rabbil-Falaq dan Qul a'uzu bi rabbin-nas dan Salam. Inilah
takbirnya:

Sesudah sembahyang itu dibaca doa:

Selesai sudah kita sembahyang itu, maka kita hadapkan muka kita pada baginda
itu, maka kita baca salamnya akan baginda itu. Inilah salamnya:

Apabila sudah kita membaca salamnya itu, maka baca pula Fatihah dan Qul
huwa-Allahu Ahad tiga kali, dan Qul a' uzu bi rabbil-Falaq dan Qul a'uzu bi
rabbin-nas. Sudah itu maka baca doanya:
Sesudah itu maka niatlah barang maksud kita kepadanya.

Anda mungkin juga menyukai